Met trots blikken wij terug op het jaar 2023!

Fijn wonen daar werken we aan, vooral voor degenen die dit moeilijk zelf voor elkaar krijgen. Een huis is voor mensen de basis om hun leven vorm te geven.

Wij vinden, als bestuur, dat iedereen daar recht op heeft zowel verpleegkundigen als vuilnismannen, gezinnen, gepensioneerden, starters als ook statushouders. Mensen met elk hun eigen verhaal en voorkeur, maar allemaal met de behoefte aan een comfortabele plek om te wonen, in een veilige en vertrouwde omgeving.

Elke dag steken we daar veel energie in, hebben bijna maandelijks gesprekken met woningcorporatie(s) en de gemeente waarbij we kunnen rekenen op goede adviezen en ondersteuning van zowel Atrivé als de Woonbond.

De uitdagingen op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid zijn groot!

In de komende jaren blijft 3B Wonen en Havensteder zich inzetten, hebben dit in onderhandelingen met ons ook toegezegd, zie Prestatieafspraken 2024-2025 elders op deze website, om meer woningen te realiseren die betaalbaar zijn en in een prettige woonomgeving staan.

In 2024 doen we er opnieuw alles aan om uw belangen als huurder zo goed mogelijk te behartigen daar eenieder recht heeft op goed wonen!

Bestuur Huurdersvereniging Lansingerland,

Namens hen,

Irene van Vliet secretaris.

Posted in: Nieuws.
Last Modified: december 30, 2023