Verdeling na de uitslag

Vrienden en ook familieleden vragen me wat ik van de verkiezingsuitslag vind. Zoals ikzelf ook om me heen gevraagd heb naar reacties. Aangezien wonen volgens onderzoeken steeds het belangrijkste verkiezingsthema bleek, dacht ik dat het hier wel over zou gaan.

Zeker dat de onderhandelende partijen hiermee zouden beginnen, maar die blijken nu eerst de grondwet nog eens tegen het licht te willen houden.

Een “schoonvader” was wel content, hij benadrukt dat heel veel gewone mensen zoals hij op de PVV hebben gestemd. Dat ze de korte termijn nu belangrijker vinden dan de langere termijn, omdat “het anders moet”. En dat ze hun stem uitbrachten op partijen die dat beloven! Dat zal wel.

Ik heb geen enkele fiducie in het tegen elkaar uitspelen van bevolkingsgroepen en hoop zeer dat dat vermeden wordt. Ook op de woningmarkt.

Vanuit de Huurdersvereniging als ook vanuit de Woonbond wijzen we op het tekort aan woningen en we zeggen dan dat dit een verdelingsvraagstuk oproept. In de media gaat de aandacht hier ook vaak naar uit, maar dan vooral naar de verdeling tussen mensen die in Nederland geboren zijn en mensen die dat niet zijn.

Tussen mensen die hier voor werk, studie of familie komen en mensen die werk studie en familie allemaal al in Nederland hebben.
De grootste verdeling echter is die tussen eigenaren en huurders, in vierkante meters en financieel. Het gelijk trekken van financiële bevoordeling van beide groepen:

Dat zou nou nog eens een mooie uitdaging voor een kabinet zijn!

En weet je daarmee blijven ze ook nog makkelijk binnen de grondwet!

Jacques van Schaik,
voorzitter

Posted in: Nieuws.
Last Modified: januari 3, 2024