Erkende huurdersorganisatie

 

De ‘Huurdersvereniging Lansingerland’ is de erkende huurdersorganisatie bij 3B Wonen in Lansingerland en dat is belangrijk. Het betekent dat 3B Wonen beslissingen die in het belang zijn van huurders, vooraf bespreekt met de huurdersvereniging. Dit is wettelijk verplicht.

Wij zijn er voor iedereen die een woning huurt of gaat huren bij 3B Wonen……. Voor U dus!

Ons doel is dat u prettig kunt wonen in een goede woonomgeving. Dit bereiken we door mee te denken, mee te praten en zo invloed uit te oefenen op beslissingen van 3B Wonen.

Bent u overtuigd van het belang? Voor 1 euro per maand bent u lid.

U kunt zich voor onze gratis Nieuwsbrief aanmelden. Vult u rechts uw e-mailadres in en uw naam. Na het aanmelden krijgt u een email met de tekst “klik hier om de aanmelding te bevestigen”. Nadat u deze link aangeklikt heeft bent u gratis geabonneerd op onze nieuwsbrief.

 

“Algemene Verordening Gegevensbescherming”

Beste huurders,
Zoals u niet ontgaan zal zijn is er via TV veel gesproken en in dagbladen veel geschreven over de bescherming van persoonsgegevens. En dat allemaal in het kader van een nieuwe wet die op 25 mei 2018 is ingegaan. De Wet staat bekend onder de naam “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, ofwel afgekort AVG. Ook onze vereniging zal aan deze wet moeten voldoen omdat ook wij gegevens (zoals naam en adres e.d.) van U (als huurder) in onze administratie hebben vastgelegd.
Wij zijn druk bezig om maatregelen te nemen om aan de Wet AVG te voldoen. Het vergt namelijk nog al wat administratieve actie. Zodra wij alles klaar hebben komen wij bij U op deze aangelegenheid terug.