Nul-op-de-meter sociale huurappartementen in de Berkelse Westpolder

De handtekeningen zijn gezet en daarmee kan het woningbezit van 3B Wonen weer worden uitgebreid. Maandagmiddag 15 juni kwamen de betrokkenen op de bouwplaats in Westpolder bijeen om de koop- en aannemingsovereenkomst van dertig nul-op-de-meter sociale huurappartementen in de Gouden Harpbuurt in Berkel en Rodenrijs te tekenen.

De ondertekenaars; directeur bestuurder Hanneke Vliet Vlieland van 3B Wonen, Jacco Nieuwstraten en Leonore Reijnen van Gouden Buurten CV en Bert Van Mierlo van Van Mierlo Bouwprojecten BV – toonden zich verheugd over dit resultaat.

Van 11 naar 15
Samen met de aanwezigen keek projectontwikkelaar Peter van Swan nog even terug op het voorbereidingsproces. “Daar begonnen we in 2017 al mee. Toen nog met twee gebouwen met elk elf woningen als vertrekpunt, samen met 3B Wonen. Na een constructief traject konden dat er twee keer vijftien worden in gestapelde bouw.”

Gasloos
Het plan bestaat uit twee gebouwen van vier lagen met elk vijftien sociale huurappartementen die bij de entree van de wijk komen te staan aan weerszijden van de Gouden Harplaan en qua stijl mooi passen in de Gouden Harpbuurt. De appartementen zijn circa 60 m² groot en met name bestemd voor eenpersoonshuishoudens. In de gebouwen is een lift aanwezig.
Bijzonder aan deze sociale huurappartementen is dat ze ‘nul-op-de-meter’ en gasloos zijn. Dit betekent dat het appartementengebouw niet is aangesloten op het gasnet en voorziet in de productie van eigen warm tapwater en stroom. Om deze duurzame uitgangspunten te kunnen waarmaken worden per gebouw 177 zonnepanelen op het dak en op de overkapping tussen het bergingenblok en de gevel geplaatst. Meer duurzaamheidsmaatregelen in dit bouwplan zijn onder andere individuele bodemwarmtepompen, toepassen van HR+++ glas, balansventilatie en verbeterde kierdichting.
De bouw start na de zomer. Naar verwachting worden de eerste appartementen eind 2021 aan de toekomstige huurders opgeleverd. De woningen worden dan via het woonruimte verdeelsysteem op www.woonnetrijnmond.nl aangeboden.

Grote vraag
Hanneke Vliet Vlieland: “Wij zijn blij met deze appartementen. Er is een grote vraag naar woningen in de sociale huursector. Daarbij zijn deze nieuwbouwappartementen van hoge kwaliteit en sluiten goed aan op onze duurzaamheidsambities.” Van Swan besloot met: “We geven nu graag het stokje over aan de bouwer. We zijn er trots op dat wij samen deze appartementen nul-op-de-meter kunnen realiseren. Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan een betaalbaar en duurzaam woningaanbod in Lansingerland.”

Bron: Heraut

 

 

 

Huurcommissie opent registratiepunt voor huurders die de huur niet meer kunnen betalen.

De huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders die door de Coronacrisis in de financiële problemen zijn geraakt  en de huur niet meer kunnen betalen een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.

Het is een online registratiepunt(externe link), maar huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen voor hun registratie contact opnemen met de helpdesk van de huurcommissie via 070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

‘Nauwe blik op betaalbaarheid’

Het meldpunt is dus alleen bedoeld voor mensen die de huur niet kunnen betalen, en waarbij de verhuurder geen maatwerk toepast nadat de huurder hier om heeft gevraagd. Hieruit blijkt opnieuw dat de minister een erg nauwe blik heeft als ze kijkt naar huurders die financieel in de knel komen. Huurders besparen vaak al op andere belangrijke zaken zoals lidmaatschap van een vereniging, dagelijkse boodschappen of het verwarmen van de woning.

Doe een melding

Alhoewel de Woonbond vindt dat de minister meer moet doen om huurders tegemoet te komen in de crisis, roepen we huurders die nul op het rekest kregen van hun verhuurder wel op een melding te doen bij het registratiepunt(externe link). Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Het morele appel aan verhuurders is vooralsnog het enige dat de minister doet. Dat is te mager. Maar als zelfs dat nergens toe leidt omdat verhuurders niet reageren op het pleidooi van hun huurder, is het goed dat het ministerie hier signalen over ontvangt.’

De huurcommissie benadrukt dat het registratiepunt bedoeld is om gegevens te verzamelen. Er wordt geen procedure gestart, zoals gewoonlijk bij de huurcommissie wel kan. Voor het ‘maatwerk’ bestaan immers geen wettelijke garanties waar de huurcommissie op kan toetsen.

Open onderstaande link zodat u automatisch op het registratiepunt komt.
https://www.woonbond.nl/nieuws/huurcommissie-opent-registratiepunt-huurders-huur-niet-kunnen-betalen

Bron: Woonbond

 

Gefeliciteerd!!!!!!!

Het bestuur wil bij deze alle deelnemers bedanken voor het meedoen aan de Huurdersquiz, we hopen dat u het leuk gevonden hebt.
Zit u nu niet bij de gelukkig die een VVV bon op de deurmat hebt gevonden, niet getreurd, u hebt wel uw kennis met betrekking tot huren vergroot !!Hieronder hebben wij nogmaals de quiz gepubliceerd met de antwoorden en een toelichting,  zodat u kunt zien of u alles goed hebt of hier en daar toch de fout bent in gegaan.

Vraag 1:
De  huizen in de Wethouder Schipperstraat en Coornwinderlaan zijn alle begin van deze maand ( april 2020 ) gesloopt na bodemsanering zal begin  mei 2020 paalboringen starten voor de nieuwbouw.
Wanneer start de Verhuur van deze nieuwe woningen?

A. Zomer 2020.
B. Winter 2020
C. Januari 2021
D. Maart 2021 na oplevering

Goede antwoord is A
Toelichting: Zie nieuwsbrief 3B Wonen april 2020

Vraag 2:
Huurder Bert is inmiddels hoogbejaard en heeft een traplift nodig. Hij vraagt een WMO -voorziening aan bij zijn gemeente. Hij krijgt de voorziening en mag een traplift laten aanbrengen van de gemeente. Maar heeft Bert – omdat hij huurder is – ook toestemming van de verhuurder (tevens eigenaar) nodig?

A. Uiteraard. Bert en de gemeente hebben niets te zeggen over het eigendom van de verhuurder!
B. Neen. Doordat de gemeente toestemming heeft gegeven, is de wil van de verhuurder/eigenaar niet meer relevant.

Goede antwoord is B
Toelichting: In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, in artikel 2.3.7 lid 1, staat letterlijk dat de maatwerkvoorziening (in dit geval de traplift) zonder toestemming van de eigenaar mag worden aangebracht. Wel dient de eigenaar door het college van burgemeester en wethouders te worden gehoord alvorens de woningaanpassing kan worden doorgevoerd (art. 2.3.7 lid 2 Wmo). In dat traject kan de eigenaar zijn belangen naar voren brengen.

Vraag 3:
Bert zijn traplift is geplaatst, de klus viel mee, de monteurs zijn de boel aan het opruimen en vragen aan Bert wat er met de trapleuning moet gebeuren, die ze hebben moeten verwijderen om ruimte te maken voor de traplift.

A. De trapleuning heeft nu en in toekomst geen functie meer in deze woning, die nu de status heeft, mede door de  traplift, van aangepaste woning en kan worden afgevoerd naar het grofvuil.
B. De trapleuning moet worden opgeslagen door de huurder, hij hoort bij deze  woning.
C. De verhuurder die door de gemeente in kennis is gesteld van het aanbrengen van voorziening, moet de leuning ophalen, daar het hun eigendom is en ze deze mogelijk kunnen hergebruiken in een andere huurwoning.

Goede antwoord is B
Toelichting: De trapleuning moet door huurder worden opgeslagen , alleen met toestemming van verhuurder kan huurder van deze verplichting worden ontslagen.

Vraag 4:
Welke van de volgende zaken maakt geen onderdeel uit van de servicekosten?

A. Het ten behoeve van de huurder betalen van auteursrechten.
B. Het ter beschikking stellen van een waterkoker.
C. Het verstrekken van vuilniszakken.
D. Rioolheffing, voor zover de huurder is aangeslagen.

Goede antwoord is D
Toelichting: Servicekosten vormen de vergoeding voor de overige zaken en diensten die geleverd worden ‘in verband met de bewoning’ van de woonruimte (art. 7:237 lid 3, tweede volzin, BW). Bij Besluit servicekosten is bepaald wat sowieso heeft te gelden als servicekosten in de zin van de wet (art. 7:237 lid 3, slotzin, BW). Het betalen van auteursrechten is een genoemd onderdeel (in het kader van signaallevering), een waterkoker is roerende keukenapparatuur en is een genoemd onderdeel, en het verstrekken van vuilniszakken is een genoemde post in het kader van huisvuilafvoer. Rioolheffing is een door de gemeente opgelegde belasting. Die houdt geen ‘verband met de bewoning’, maar vloeit voort uit een lokale belastingverplichting. Het zijn geen servicekosten in de zin van de wet (maar als de huurder is aangeslagen en de verhuurder schiet het voor, moet de huurder uiteraard wel betalen

Vraag 5:
3B Wonen heeft vanaf februari 2019 een nieuwe directeur, wat is haar naam?

A. Mevrouw:  H ( Hanneke ) Vliet-Vlietland.
B. Mevrouw: H ( Hanneke ) Vliet Vlietlanden.
C. Mevrouw: H ( Hanneke ) Vliet Vlieland.
D. Mevrouw: H ( Hanneke ) Vliet Vlietland .

Goede antwoord is C
Toelichting: Zie Website 3B Wonen

Vraag 6:
Een huurovereenkomst wordt door de rechter ontbonden wegens een betalingsachterstand. De huurder vindt woonruimte bij een andere verhuurder. Ook daar volgt een ontbinding vanwege de betalingsachterstand. De huurder lost de schuld aan zijn eerste verhuurder niet in. Hij reageert nu wel weer op woningen van de eerste verhuurder, zijnde een woningcorporatie. Kan die woningcorporatie worden gedwongen om deze persoon een huurovereenkomst aan te bieden?

A. Ja, bij de taak van woningcorporaties hoort nu eenmaal het huisvesten van mensen met een kleine portemonnee.
B. Nee, een woningcorporatie mag in dit geval weigeren een overeenkomst aan te bieden.

Goede antwoord is B
Toelichting: Voorop staat, ook voor woningcorporaties, contractsvrijheid. Wel hebben woningcorporaties een bijzondere verantwoordelijkheid voor het huisvesten van mensen met beperkte financiële middelen (art. 46 Woningwet). Onder omstandigheden kan het weigeren van een huurovereenkomst of zelf het blokkeren van een woningzoekende onrechtmatig zijn, wat eerder het geval is bij een woningcorporatie dan een reguliere verhuurder. Indien er echter nog een oude huurschuld openstaat en bij een andere verhuurder ook sprake was van ontbinding door het niet-nakomen van de betalingsplicht, is het niet onrechtmatig als die corporatie de woningzoekende weert (zie Hof Arnhem-Leeuwarden 4 december 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10510).

Vraag 7:
Huurdersvereniging Lansingerland houdt kantoor aan de Wielwaal 45, 2665 VB in Bleiswijk.  Naast dit adres heeft de vereniging ook een postbus, wat is hier het adres van?

A. Postbus 66, 2650 AB Berkel en Rodenrijs.
B. Postbus 60, 2665 AB Bleiswijk.
C. Postbus 66, 2665 AB Bleiswijk.
D. Postbus 66,  2660 AB Bergschenhoek.

Goede antwoord is A
Toelichting: Zie Website Huurdersvereniging Lansingerland

Vraag 8:
Woningcorporatie De Groene Heuvels heeft een zero tolerance beleid tegen hennepteelt. Zij maakt met een aantal andere verhuurders in haar regio de afspraak dat zij een gezamenlijke zwarte lijst zullen bijhouden van huurders die hennep geteeld hebben. Die huurders komen – voor een periode van twee jaar – niet aan de bak bij de deelnemende verhuurders. Mag dat?

A. Ja, mits dit tevoren geregeld wordt in een convenant waar ook de politie partij bij is.
B. Ja, mits hiervoor voorafgaand een vergunning verkregen is van de Autoriteit Persoonsgegevens.
C. Nee, gebruik van een zwarte lijst vormt een onaanvaardbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de huurders.

Goede antwoord is B
Toelichting: Het gebruik van gedeelde zwarte lijsten met strafrechtelijke gegevens, waar hier sprake van is, is slechts toegestaan nadat de Autoriteit Persoonsgegevens hiervoor een vergunning verleend heeft. Hiervoor wordt, gezien de gevoeligheid van de gegevens en de impact op de huurders, haast nooit vergunning vooraf gegeven.

Vraag 9:
Woningstichting Met het Oog op Morgen wil cameratoezicht toepassen in een van haar complexen waar nogal eens vandalisme in de gemeenschappelijke ruimten plaats vindt. Om overtreders te betrappen plaatst zij deze op verdekte plaatsen, in de hoop dat niemand ze zal zien. Mag dit?

A. Ja, toezicht houden op je eigendommen en de veiligheid van een complex is toegestaan.
B. Nee, cameratoezicht mag onder omstandigheden wel, maar moet zichtbaar aangekondigd worden, bijvoorbeeld met informatiebordjes.
C. Nee, cameratoezicht in gemeenschappelijke ruimten vormt een onaanvaardbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de huurders en derden.

Goede antwoord is B
Toelichting: Cameratoezicht door verhuurders in en om hun gebouwen is toegestaan, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Eén van die voorwaarden is het informeren over dat cameratoezicht, bijvoorbeeld met bordjes.Bovenkant formulier

Vraag 10:
Woningstichting De Vergezichten maakt bij het tekenen van huurovereenkomsten met nieuwe huurders altijd een kopietje van het paspoort van de huurder. De kopietjes worden netjes in het huurdossier bewaard. Mag dat?

A. Ja, een verhuurder moet zich tevoren vergewissen wie haar huurder is.
B. Ja, mits in de huurovereenkomst of de huurvoorwaarden is opgenomen dat de huurder hiermee instemt.
C. Nee, een paspoort bevat gevoelige gegevens en er is geen grondslag voor het maken en opslaan van een kopie.

Goede antwoord is C
Toelichting: Een paspoort bevat een aantal gevoelige gegevens zoals een BSN en de pasfoto van de huurder die in beginsel niet verwerkt mogen worden, tenzij daarvoor een wettelijke uitzondering voor geldt. Die is er bij verhuur niet. Een kopie is ook niet nodig om je er van te vergewissen dat de huurder is die hij zegt te zijn, daarvoor is controle op het moment van tekenen voldoende.

Vraag 11:
Uit hoeveel woongebouwen bestaat De Juffers in de Rodenrijse Zoom in Berkel en Rodenrijs eind 2020?

A.   4 woongebouwen.
B.   5 woongebouwen.
C.   6 woongebouwen.
D.   7 woongebouwen.

Goede antwoord is C
Toelichting: Zie Website 3B Wonen

Vraag 12:
Woningcorporatie Woonzicht verhuurt aan Ada een woning. Woonzicht heeft al vijf jaar geen controle meer gedaan in de woning. In verband hiermee wil Woonzicht de cv-installatie in de woning van Ada laten controleren en waar nodig laten repareren door een monteur. Is Ada verplicht om uitvoering van de werkzaamheden in haar woning toe te staan?

A. Ada hoeft de uitvoering van de werkzaamheden alleen toe te staan, indien in de huurovereenkomst en/of algemene huurvoorwaarden specifiek is opgenomen dat Ada is gehouden tot het verlenen van medewerking aan de uitvoering van controle- en onderhoudswerkzaamheden in de woning.
B. Ada moet uitvoering van de werkzaamheden hoe dan ook toestaan en daaraan meewerken, ook als daarover niets in de huurovereenkomst staat.
C. Ada hoeft de uitvoering van de werkzaamheden niet toe te staan, aangezien dit een onevenredige inbreuk op haar privacy op zou leveren.

Goede antwoord is B
Toelichting: Een huurder dient op grond van artikel 7:220 lid 1 BW mee te werken aan de uitvoering van dringende werkzaamheden in zijn of haar woning. Er moet in dit geval wel sprake zijn van werkzaamheden die bij uitstel tot extra kosten of schade zouden leiden. Daarbij kan het om reparaties gaan, maar ook om controlewerkzaamheden ter herstel of ter voorkoming van schade. Vaak is deze verplichting ook opgenomen in een huurovereenkomst en/of algemene huurvoorwaarden. Indien de huurder geen medewerking verleent, kan de verhuurder naar de rechter stappen de verhuurder te machtigen om de werkzaamheden uit te voeren in de woning van de huurder.

Vraag 13:
Hoe heet de toezichthouder op de woningcorporaties?

A. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
B. Raad van Toezicht.
C. Wethouder met volkshuisvesting in de portefeuille.
D. Autoriteit Woningcorporaties.

Goede antwoord is D
Toelichting: De  Autoriteit Woningcorporaties houdt ( extern ) toezicht op de woningcorporaties. Dit houdt in zowel financieel toezicht als toezicht op integriteit en de prestaties van de corporaties. Het interne toezicht is in handen van de raad van toezicht. De autoriteit Woningcorporaties is onafhankelijk van de corporaties  en de politiek. Zij kan zelf onderzoeken starten en rapporten openbaar maken. Ook mag ze zelfstandig ingrijpen bij corporaties, bijvoorbeeld bij vermoedens van fraude of zelfverrijking. De autoriteit Woningcorporaties is een onderdeel van de inspectie Leefomgeving en Transport.

Vraag 14:
Jaap wil een schotelantenne aan zijn achtergevel van zijn huurwoning plaatsen daar hij veel meer zenders wilt ontvangen dan die hem nu aangeboden worden via de kabel.
Mag Jaap dit zomaar doen?

A. Nee hij moet vergunning aanvragen bij de gemeente, valt onder de wet horizonvervuiling.
B. Ja hoor, dit mag daar het zijn achtergevel betreft waar de schotel aan komt te hangen is dit geen probleem, valt onder de  vrije nieuwsgaring.
C. Nee, hij moet toestemming vragen aan de verhuurder door middel van het document Zelf Aangebrachte Veranderingen.  ( Z.A.V. )

Goede antwoord is C
Toelichting: Zie website 3B Wonen bij Zelf Aangebrachte veranderingen

Vraag 15:
Welke regels stelt 3B Wonen NIET aan zelf aan gebrachte veranderingen in de huurwoning?

A. Onderhoud ligt bij de huurder van zelf aangebrachte verandering.
B. De zelf aangebrachte veranderingen moet voldoen aan de bouwkundige eisen, kwaliteit en veiligheid.
C. De zelf aangebrachte verandering voldoet aan het minimale bedrag van € 500,–
D. Voor de zelf aangebrachte verandering moet de huurder zelf een verzekering afsluiten.

Goede antwoord is C
Toelichting: Zie website 3B Wonen bij Zelf Aangebrachte veranderingen

 

 

Laatste nieuws Huurdersvereniging Lansingerland

Beste leden van de Huurdersvereniging Lansingerland.

Het blijven vreemde tijden voor zowel u als huurder maar ook voor ons het bestuur van de HVLL.
Wij werken nu wat onzichtbaarder, maar niet minder hard om de belangen voor u te behartigen.

Ook hebben we met 3B Wonen al twee video vergaderingen gehad en woensdag 13 mei de eerst video bestuursvergadering, zodat het werk niet stil komt te liggen.

Wij zijn nu van plan om de Algemene Ledenvergadering van april ( die vervallen is) samen met de Algemene Ledenvergadering van 16 november te organiseren, alles ligt al klaar en is geheel voorbereidt.

Ja we moeten dit nog wel onder voorbehoud aan u mededelen, alsmede de plaats waar dit zal plaatsvinden, leidend hierin zijn de regels van RIVM.
We houden u hiervan op de hoogte, via website en nieuwsbrief.
Als we straks naar het normale leven teruggaan hopen wij dat alle ervaringen die we nu opdoen, ook in de toekomst gebruikt kunnen worden.

Verder wil ik u nog attent maken dat er op de website, onder dit stuk een kleine huur quiz staat waar u aan kunt deelnemen, de sluiting van deze quiz is 31 mei en voor juiste antwoorden die ingezonden zijn liggen een aantal VVV bonnen klaar.

Wij wensen iedereen een goede gezondheid en veel sterkte toe.

Ger Jansen,
voorzitter Huurdersvereniging Lansingerland

Quiz met een leuke prijs

Beste Lezer,

In deze tijd van veel thuis moeten zijn daagt de Huurdersvereniging u uit, uw kennis m.b.t. huren te vergroten door mee te doen aan onderstaande quiz.

Hoe?
Door het beantwoorden van de quizvragen en deze in te sturen, via de mail of per post,
( antwoorden genummerd van 1 tot en met 15 ) met naam en adres, naar ons Postbusnummer of emailadres info@hvll.nl .

Onder de goede inzenders worden 3 VVV bonnen verloot van € 25,00

De uiterste datum van inzending is 31 mei 2020, vanaf 1 juni publiceren wij de antwoorden en kunt u nagaan of de gegeven antwoorden correct zijn.

Mocht u een prijs (VVV bon) hebben gewonnen dan ontvangt u deze per post in de tweede week van juni.

Wij, Het bestuur van Huurdervereniging Lansingerland, wensen u veel plezier toe met het meedoen aan deze quiz.

Vraag 1:
De  huizen in de Wethouder Schipperstraat en Coornwinderlaan zijn alle begin van deze maand ( april 2020 ) gesloopt na bodemsanering zal begin  mei 2020 paalboringen starten voor de nieuwbouw.
Wanneer start de Verhuur van deze nieuwe woningen?

  1. Zomer 2020.
  2. Winter 2020.
  3. Januari 2021.
  4. Maart 2021 na oplevering.

Vraag 2:
Huurder Bert is inmiddels hoogbejaard en heeft een traplift nodig. Hij vraagt een WMO -voorziening aan bij zijn gemeente. Hij krijgt de voorziening en mag een traplift laten aanbrengen van de gemeente. Maar heeft Bert – omdat hij huurder is – ook toestemming van de verhuurder (tevens eigenaar) nodig?

A. Uiteraard. Bert en de gemeente hebben niets te zeggen over het eigendom van de verhuurder!

B. Neen. Doordat de gemeente toestemming heeft gegeven, is de wil van de verhuurder/eigenaar niet meer relevant.

Vraag 3:
Bert zijn traplift is geplaatst, de klus viel mee, de monteurs zijn de boel aan het opruimen en vragen aan Bert wat er met de trapleuning moet gebeuren, die ze hebben moeten verwijderen om ruimte te maken voor de traplift.

A. De trapleuning heeft nu en in toekomst geen functie meer in deze woning, die nu de status heeft, mede door de  traplift, van aangepaste woning en kan worden afgevoerd naar het grofvuil.

B. De trapleuning moet worden opgeslagen door de huurder, hij hoort bij deze  woning.

C. De verhuurder die door de gemeente in kennis is gesteld van het aanbrengen van voorziening, moet de leuning ophalen, daar het hun eigendom is en ze deze mogelijk kunnen hergebruiken in een andere huurwoning.

Vraag 4:
Welke van de volgende zaken maakt geen onderdeel uit van de servicekosten?

A. Het ten behoeve van de huurder betalen van auteursrechten.

B. Het ter beschikking stellen van een waterkoker.

C. Het verstrekken van vuilniszakken.

D. Rioolheffing, voor zover de huurder is aangeslagen.

Vraag 5:
3B Wonen heeft vanaf februari 2019 een nieuwe directeur, wat is haar naam?

A. Mevrouw:  H ( Hanneke ) Vliet-Vlietland.

B. Mevrouw: H ( Hanneke ) Vliet Vlietlanden.

C. Mevrouw: H ( Hanneke ) Vliet Vlieland.

D. Mevrouw: H ( Hanneke ) Vliet Vlietland .

Vraag 6:
Een huurovereenkomst wordt door de rechter ontbonden wegens een betalingsachterstand. De huurder vindt woonruimte bij een andere verhuurder. Ook daar volgt een ontbinding vanwege de betalingsachterstand. De huurder lost de schuld aan zijn eerste verhuurder niet in. Hij reageert nu wel weer op woningen van de eerste verhuurder, zijnde een woningcorporatie. Kan die woningcorporatie worden gedwongen om deze persoon een huurovereenkomst aan te bieden?

A. Ja, bij de taak van woningcorporaties hoort nu eenmaal het huisvesten van mensen met een kleine portemonnee.

B. Nee, een woningcorporatie mag in dit geval weigeren een overeenkomst aan te bieden.

Vraag 7:
Huurdersvereniging Lansingerland houdt kantoor aan de Wielwaal 45, 2665 VB in Bleiswijk.  Naast dit adres heeft de vereniging ook een postbus, wat is hier het adres van?

A. Postbus 66, 2650 AB Berkel en Rodenrijs.

B. Postbus 60, 2665 AB Bleiswijk.

C. Postbus 66, 2665 AB Bleiswijk.

D. Postbus 66,  2660 AB Bergschenhoek.

Vraag 8:
Woningcorporatie De Groene Heuvels heeft een zero tolerance beleid tegen hennepteelt. Zij maakt met een aantal andere verhuurders in haar regio de afspraak dat zij een gezamenlijke zwarte lijst zullen bijhouden van huurders die hennep geteeld hebben. Die huurders komen – voor een periode van twee jaar – niet aan de bak bij de deelnemende verhuurders. Mag dat?

A. Ja, mits dit tevoren geregeld wordt in een convenant waar ook de politie partij bij is.

B. Ja, mits hiervoor voorafgaand een vergunning verkregen is van de Autoriteit Persoonsgegevens.

C. Nee, gebruik van een zwarte lijst vormt een onaanvaardbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de huurders.

Vraag 9:
Woningstichting Met het Oog op Morgen wil cameratoezicht toepassen in een van haar complexen waar nogal eens vandalisme in de gemeenschappelijke ruimten plaats vindt. Om overtreders te betrappen plaatst zij deze op verdekte plaatsen, in de hoop dat niemand ze zal zien. Mag dit?

A. Ja, toezicht houden op je eigendommen en de veiligheid van een complex is toegestaan.

B. Nee, cameratoezicht mag onder omstandigheden wel, maar moet zichtbaar aangekondigd worden, bijvoorbeeld met informatiebordjes.

C. Nee, cameratoezicht in gemeenschappelijke ruimten vormt een onaanvaardbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de huurders en derden.

Vraag 10:
Woningstichting De Vergezichten maakt bij het tekenen van huurovereenkomsten met nieuwe huurders altijd een kopietje van het paspoort van de huurder. De kopietjes worden netjes in het huurdossier bewaard. Mag dat?

A. Ja, een verhuurder moet zich tevoren vergewissen wie haar huurder is.

B. Ja, mits in de huurovereenkomst of de huurvoorwaarden is opgenomen dat de huurder hiermee instemt.

C. Nee, een paspoort bevat gevoelige gegevens en er is geen grondslag voor het maken en opslaan van een kopie.

Vraag 11:
Uit hoeveel woongebouwen bestaat De Juffers in de Rodenrijse Zoom in Berkel en Rodenrijs eind 2020?

A.   4 woongebouwen.

B.   5 woongebouwen.

C.   6 woongebouwen.

D.   7 woongebouwen.

Vraag 12:
Woningcorporatie Woonzicht verhuurt aan Ada een woning. Woonzicht heeft al vijf jaar geen controle meer gedaan in de woning. In verband hiermee wil Woonzicht de cv-installatie in de woning van Ada laten controleren en waar nodig laten repareren door een monteur. Is Ada verplicht om uitvoering van de werkzaamheden in haar woning toe te staan?

A. Ada hoeft de uitvoering van de werkzaamheden alleen toe te staan, indien in de huurovereenkomst en/of algemene huurvoorwaarden specifiek is opgenomen dat Ada is gehouden tot het verlenen van medewerking aan de uitvoering van controle- en onderhoudswerkzaamheden in de woning.

B. Ada moet uitvoering van de werkzaamheden hoe dan ook toestaan en daaraan meewerken, ook als daarover niets in de huurovereenkomst staat.

C. Ada hoeft de uitvoering van de werkzaamheden niet toe te staan, aangezien dit een onevenredige inbreuk op haar privacy op zou leveren.

Vraag 13:
Hoe heet de toezichthouder op de woningcorporaties?

A. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

B. Raad van Toezicht.

C. Wethouder met volkshuisvesting in de portefeuille.

D. Autoriteit Woningcorporaties.

Vraag 14:
Jaap wil een schotelantenne aan zijn achtergevel van zijn huurwoning plaatsen daar hij veel meer zenders wilt ontvangen dan die hem nu aangeboden worden via de kabel.
Mag Jaap dit zomaar doen?

A. Nee hij moet vergunning aanvragen bij de gemeente, valt onder de wet horizonvervuiling.

B. Ja hoor, dit mag daar het zijn achtergevel betreft waar de schotel aan komt te hangen is dit geen probleem, valt onder de  vrije nieuwsgaring.

C. Nee, hij moet toestemming vragen aan de verhuurder door middel van het document Zelf Aangebrachte Veranderingen.  ( Z.A.V. )

Vraag 15:
Welke regels stelt 3B Wonen NIET aan zelf aan gebrachte veranderingen in de huurwoning?

A. Onderhoud ligt bij de huurder van zelf aangebrachte verandering.

B. De zelf aangebrachte veranderingen moet voldoen aan de bouwkundige eisen, kwaliteit en veiligheid.

C. De zelf aangebrachte verandering voldoet aan het minimale bedrag van € 500,–

D. Voor de zelf aangebrachte verandering moet de huurder zelf een verzekering afsluiten.

 

Woningaanbod voor ouderen onvoldoende in Lansingerland

Woningaanbod voor ouderen onvoldoende: ‘Lansingerland moet aan de slag voor deze groep’

De Rekenkamer Lansingerland is kritisch over de inspanningen van de gemeente om tot voldoende passende woonruimte voor haar ouderen te komen. Lansingerland weet al lang dat deze behoefte groeiende is maar dezelfde gemeente slaagt er niet in om op een rijtje te zetten wat de exacte behoeften zijn. Daardoor blijft het woningaanbod achter bij de te verwachten vraag.

Daarbij zijn er ook onvoldoende gelijkvloerse ouderenwoningen in de sociale huursector. Rekenkamer Lansingerland wil dat de gemeente met de woningcorporatie om de tafel gaat om afspraken te maken.

Hulp
Verder is de rekenkamer kritisch op een ander onderdeel van het ouderenbeleid in de gemeente Lansingerland. Men heeft de specifieke hulpbehoeften van bepaalde groepen ouderen niet goed genoeg in beeld, waardoor deze senioren mogelijk ook niet goed genoeg worden geholpen bij het langer thuis wonen.

‘Juist kwetsbare ouderen, zonder netwerk, mantelzorger of voldoende mogelijkheden zichzelf te redden lopen extra risico’s in deze tijd van corona als ze onvoldoende in beeld zijn bij de organisaties die hen ondersteuning kunnen bieden.’, schrijft de rekenkamer in het net verschenen rapport ‘Kwetsbaar en uit beeld’.

 

Bron: AD

Aan alle huurders van 3B Wonen

Beste Huurders van 3B Wonen.

Het is een vreemde en roerige tijd waar wij ons nu in bevinden.

Wij hebben onze leden in een persoonlijke brief uitgelegd, wat dit voor hen als lid van de Huurdersvereniging Lansingerland betekend. Ook kunnen wij ons voorstellen dat u als huurder tegen zaken aanloopt, die we niet konden bedenken voor de coronacrisis, bijvoorbeeld onvoldoende middelen om de huur te betalen.

Maatregelen
De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de economische gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken.
Als sociale corporatie, gaat 3B Wonen samen met u kijken naar uw persoonlijke situatie om een oplossing te zoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met 3B Wonen tel (010) 519 14 91, ons advies wacht hier niet mee!

Net voor de uitbraak van het coronavirus hebben wij afspraken gemaakt met 3B Wonen over een gematigd huurbeleid. Tevens zijn er afspraken gemaakt betreffende huurbevriezing/huurverlaging.
Wij onderhandelen hierbij  namens de leden om een zo gunstig mogelijke huurverhoging te krijgen, hiervan profiteren ook de huurders die geen lid zijn. Weet hoe meer leden wij hebben des te sterker is onze positie bij de onderhandelingen met 3B Wonen.

De HVLL staat ook in deze tijd voor onze leden  klaar, wij  zijn te  bereiken:
per mail info@hvll.nl  of telefonisch 06 577 372 60.

Mocht u lid willen worden dan kunt u zich aanmelden via de website onder het kopje contact.

Bleiswijk 23 april 2020

Ger Jansen,
voorzitter Huurdersvereniging Lansingerland.

Huur bevriezing en huurverlaging

Te duur wonen
De Huurdersvereniging Lansingerland heeft met 3B Wonen afspraken gemaakt over huurders die te duur wonen. De landelijke regeling is passend gemaakt en moet helpen in het voorkomen van betalingsproblemen.

Waarom is er een regeling voor huurverlaging of huurbevriezing?
Het komt regelmatig voor dat door persoonlijke omstandigheden zoals: geen werk, pensionering, echtscheiding of ziekte het huishoudinkomen is gedaald. In dat geval is het goed om te bepalen of de huur (want die blijft hetzelfde of gaat omhoog) nog wel is op te brengen. Als deze situatie langer duurt dan 6 maanden is er een mogelijkheid dat de huurverhoging per 1 juli niet doorgaat of dat zelfs huurverlaging nodig is.

De huur wordt dan bevroren of verlaagd. De verhouding tussen inkomen en huur is scheef. Wij zijn blij dat 3B Wonen hieraan wil meewerken. Van belang is dat de huurder zelf aangeeft dat zoiets speelt. Op verzoek wordt onderzocht of huurbevriezing op 1 juli 2020 of tot huurverlaging al mogelijk eerder passend is. Huurverlaging is al mogelijk vanaf 1 januari 2020. Huurverlaging kan gedurende het gehele jaar worden aangevraagd. Hoe eerder hoe beter. Idealiter verzoekt de huurder direct na ontvangst van de huurbrief (voor 1 mei). De huurder kan alleen huurbevriezing aanvragen gedurende de bezwaarperiode voor de jaarlijkse huuraanpassing (meestal 1 mei tot 1 juli). Bij toekenning wordt de huurprijs per 1 juli bevroren (= huurverhoging van nul procent).

Welke huren?
Huurbevriezing of huurverlaging komt voor bij huurders die huren boven de z.g. liberalisatiegrens € 734,= Het komt ook voor bij huurders die meer betalen dan € 619,= of € 663,= Dit laatste is afhankelijk of je met 1 of 2 personen huurt. De genoemde huurprijzen zijn de kale huurprijs (ook wel netto huurprijs genoemd) Daarbij komt een klein stukje servicekosten (de zogenoemde subsidiabele servicekosten). Samen heet dat de rekenhuur. Het gaat bijvoorbeeld over servicekosten voor gemeenschappelijke ruimten of een huismeester. Voor de goede orde, bij huurverlaging betekent dit dat de rekenhuur zodanig is dat het huishouden een beroep kan doen op huurtoeslag.

De huurbevriezing en huurverlaging zijn in principe permanent. Wel dient de huurder bij de volgende huurverhoging in 2021 opnieuw te verzoeken of zij in aanmerking komt voor huurbevriezing. Bij eventuele veranderingen in inkomen of huishoudens grootte is dit mogelijk niet meer het geval. Met 3B Wonen is afgesproken dat het moment waarop de huurder een verzoek tot huurverlaging heeft gedaan bepalend is. Vond deze plaats voor de eerstvolgende huurverhoging (bijvoorbeeld in de maand april), dan hoeft de huurder geen verzoek in te dienen voor huurbevriezing, maar wordt de huur niet verhoogd.

Wat gebeurt er als een huurder vergeet specifiek maatwerk aan te vragen?
Vergeet de huurder specifiek maatwerk aan te vragen, dan krijgt de woning per 1 juli de door 3B Wonen voorgestelde reguliere huurverhoging.

Hoe kan een huurder specifiek maatwerk aanvragen?
De huurder beoordeelt zelf volgens onderstaande tabel (huishoudgrootte, inkomen, huurgrens) wat het belastbaar inkomen is van het huishouden hij/zij kijkt in onderstaande tabel bij huishoudgrootte en de huidige huur en beoordeelt of de situatie al een half jaar zo is. Als er een vermoeden is van te duur wonen doet hij /zij een verzoek aan 3B Wonen voor specifiek maatwerk. 3B Wonen informeert de huurder of ze in aanmerking komt. Bij de aanvraag moeten documenten worden meegestuurd waaruit blijkt:

  • welke personen op het adres zijn ingeschreven (bijvoorbeeld via uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP));
  • welk inkomen alle bewoners ouder dan 18 jaar op het adres hebben (Formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst en recente salarisstroken dan wel uitkeringsgegevens).

Kan een ZZP-er ook specifiek maatwerk aanvragen?
In principe wel. De inkomensgegevens van een ZZP-er zijn minder makkelijk objectief vast te stellen. Daarom is logisch dat 3B Wonen bij een aanvraag uitgaat van de voorlopige of definitieve inkomensverklaring via de Belastingdienst.

Tabel huishoudgrootte, inkomen en huurgrens

Onderstaande tekst en cijfers zijn onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verleend worden.

 

Huurprijs

  Huishoudinkomen Huur
1 persoon ≤ € 15.500 € 619,01- € 737,14 b bevriezing
1 persoon ≤ € 15.500 Boven € 737,14 v verlaging
1 persoon > € 15.500 en ≤ € 27.000 Boven € 737,14 b bevriezing
2 persoons ≤ € 26.500 € 619,01- € 737,14 b bevriezing
2 persoons ≤ € 26.500 Boven € 737,14 v verlaging
2 persoons > € 26.500 en ≤ € 37.000 Boven € 737,14 b bevriezing
3 persoons < €33.500 € 663,40 – € 737,14 b bevriezing
3 persoons ≤ € 33.500 Boven € 737,14 v verlaging
3 persoons > € 33.500 en ≤ € 43.500 Boven € 737,14 b bevriezing

Start verhuur de Juffers in Berkel en Rodenrijs

Donderdag 19 maart 2020 om 20.00 uur is de verhuur gestart van de appartementen in de Goudjuffer en de Vuurjuffer in Berkel en Rodenrijs. De appartementen worden geadverteerd op Woonnet Rijnmond. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op www.woonnetrijnmond.nl

Prognose Oplevering
Eind 2020.

De Vuurjuffer
De Vuurjuffer heeft een ander ontwerp dan de Juffers die al staan aan de rand van de Rodenrijse Zoom. Het gebouw bestaat uit 7 woonlagen. De driekamerappartementen liggen aan een galerij. Op de begane grond zijn de bergingen gesitueerd en 1 begane grond appartement. De bovenliggende verdiepingen hebben elk 6 appartementen. In totaal komen er 37 appartementen in het woongebouw. Alle verdiepingen zijn bereikbaar per trap en via een ruime lift.

De Goudjuffer
De Goudjuffer is identiek aan de eerder gebouwde Juffers en bestaat uit 31 appartementen (drie- en vierkamerappartementen). Het gebouw heeft 8 woonlagen, met op iedere verdieping 4 woningen, met uitzondering van de begane grond. Daar bevinden zich 3 woningen, een ruime entree en de algemene fietsenberging. Alle verdiepingen zijn bereikbaar per trap en via een ruime lift.

Onderstaand vindt u de verhuur brochures, dubbelklikken om de brochure te openen

Goudjuffer verhuurbrochure

Vuurjuffer verhuurbrochure

Bron: 3B Wonen

 

 

 

 

 

 

Belangrijk bericht van 3B Wonen

Onderstaand bericht staat op de site van 3B Wonen

Samen sterk tegen Corona

Het coronavirus heeft een enorme invloed op ons dagelijks leven.

U bent wellicht aan het thuiswerken. Ook de kinderen zijn thuis en maken hun huiswerk op de tablet of laptop. Of u bent net naar de supermarkt geweest en hebt meteen de boodschappen voor uw buurvrouw meegenomen. Ze is 78 en durft niet meer naar buiten. Samen maakt u er het beste van.

De crisis die is ontstaan kan gevolgen hebben voor uw gezondheid, maar ook voor uw financiële situatie. De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. 3B Wonen begrijpt dat er huurders in de financiële problemen kunnen komen. Bijvoorbeeld huurders met een nul uren contract of een beëindigd tijdelijk contract. Als sociale huisvester zullen wij samen met u kijken naar uw persoonlijke situatie en op zoek gaan naar mogelijk maatwerk. Heeft u vragen hierover, dan kunt u ons tijdens kantooruren bellen of mailen.

Onze dienstverlening
Wij hebben onze dienstverlening op een aantal punten aangepast om de situatie voor u en onze medewerkers zo veilig mogelijk te houden. Kijk hiervoor naar de eerdere nieuwsberichten hieronder. Ook in uw privé situatie kunt u de risico’s zo klein mogelijk houden door de richtlijnen van het RIVM te volgen.

Maatregelen overheid
De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de economische gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. Er komen op korte termijn bijvoorbeeld maatregelen voor bedrijven om medewerkers in vaste dienst te houden. Ondernemers zoals zzp’ers die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen gebruik maken van verschillende regelingen. Meer informatie vindt u op https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/.

Bron: 3B Wonen