Huurbevriezing voor sociale huurders in 2021

De Woonbond is blij met de huurbevriezing voor sociale huurders bij corporaties en commerciële verhuurders. Woensdag 17 februari maakte minister Ollongren bekend de huren voor deze huurders te bevriezen.

De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurders. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat daarmee dit jaar niet door. Kamerbewoners krijgen ook geen huurverhoging dit jaar. SP-Kamerlid Sandra Beckerman diende een motie voor huurbevriezing in. Vandaag maakte minister Ollongren bekend deze aangenomen motie uit te voeren én corporaties te compenseren.

Helft huurders heeft het financieel moeilijk
‘Goed nieuws voor huurders,’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘In 2019 becijferde het NIBUD al dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven de inkomens achter. Goed dat er nu in een begin wordt gemaakt met de reparatie.’ De Woonbond bracht eerder al eens naar buiten dat huurprijzen met 35 procent zijn gestegen onder de kabinetten Rutte.

Bouw sociale huurwoningen
Winkels: ‘Daarnaast is het goed dat corporaties hiervoor worden gecompenseerd met een korting op de verhuurderheffing. Er moeten veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd, daar staat die heffing enorm in de weg.’ De Woonbond wil dat een komend kabinet de verhuurderheffing helemaal afschaft. De heffing die in 2013 is ingevoerd heeft corporaties en daarmee hun huurders inmiddels al meer dan 10 miljard euro gekost.

Bron: Woonbond

Eerste heipaal geslagen Rodenrijse Velden

Eerste heipaal geslagen voor appartementengebouw

in nieuwbouwproject Rodenrijse Velden

In nieuwbouwproject Rodenrijse Velden hebben wethouder Kathy Arends en Hanneke Vliet Vlieland, directeur 3B Wonen, op  woensdag 3 februari 2021 de symbolische eerste paal geslagen voor de bouw van 25 sociale huurappartementen.

Bouwbedrijf Frans Vink en Zonen realiseert de bouw van de huurappartementen. Het project wordt in opdracht van 3B Wonen ontwikkeld door Project I B.V., een samenwerkingsverband van Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. en Vink Ontwikkeling B.V.

Deze feestelijke mijlpaal werd in kleine setting gevierd. Kathy Arends, wethouder gemeente Lansingerland: “Er is in gemeente Lansingerland een groot tekort aan sociale huurwoningen. Ik ben daarom zeer verheugd dat de bouw van dit appartementencomplex gestart is.”

Vanuit Janssen de Jong Projectontwikkeling was Arjan van der Neut, regiomanager West, aanwezig. De heer Jan Dirk Vink vanuit Bouwbedrijf Frans Vink en Zonen, Frans Vink vanuit Vink Ontwikkeling en Hanneke Vliet Vlieland vanuit 3B Wonen.

Voorzien in sociale behoeften

Frans Vink, Vink Ontwikkeling: “Wij zijn blij dat we met dit project een mooie bijdrage kunnen leveren om het tekort aan sociale woningen iets te verkleinen en het corporatiebezit te verduurzamen. Wij geven het stokje nu over aan de uitvoerenden van ons Bouwbedrijf Vink en hebben er alle vertrouwen in dat zij de uitvoering voortvarend oppakken.”

Hanneke Vliet Vlieland, 3B Wonen: “De ambitie van 3B Wonen is om in 10 jaar minimaal 1.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Als in elke nieuwe wijk ook een substantieel deel sociaal gebouwd wordt, voorzien we in een grote behoefte en zorgen we voor gevarieerde wijken. Geweldig dat we door de samenwerking met Vink op deze mooie locatie ook 25 duurzame appartementen kunnen realiseren.”

Over Rodenrijse Velden

Nieuwbouwproject Rodenrijse Velden ligt aan de Rodenrijseweg in Berkel en Rodenrijs. De voormalige palletfabriek Hordijk maakt plaats voor 117 woningen. Het gevarieerde aanbod bestaat uit huurappartementen, twee- en drie-onder-één-kapwoningen, rijwoningen (huur en koop) en vrijstaande woningen. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de ontwikkeling van de woningen en het openbaar gebied. Kijk voor meer informatie op www.rodenrijsevelden.nl.

Start verhuur 25 sociale huurappartementen

De start verhuur van de 25 sociale huurappartementen is nog niet bekend. Deze worden te zijner tijd geadverteerd via het woonruimteverdeelsysteem op www.woonnetrijnmond.nl. Voor meer informatie houdt u de website van 3B Wonen in de gaten.

Bron: 3B Wonen

Nieuwbouw Gouden Harpbuurt

30 nul-op-de-meter sociale huurappartementen in de Westpolder

in Berkel en Rodenrijs

Appartementen
Het plan bestaat uit twee gebouwen met ieder 15 sociale huurappartementen. De gebouwen komen te staan bij de entree van de wijk, aan weerszijden van de Gouden Harplaan. De appartementen zijn circa 60 m2 groot en in de gebouwen is een lift aanwezig. De gebouwen bestaan uit vier lagen.

De architectuur sluit aan op de stijl van de Gouden Harpbuurt, met verschillende kleuren metselwerk en naar voren verspringende metselwerkvlakken.

Duurzaam
Bijzonder aan deze sociale huurappartementen is dat ze ‘nul-op-de-meter’ en gasloos zijn. Dit betekent dat het appartementengebouw niet is aangesloten op het gasnet en voorziet in de productie van eigen warm tapwater en stroom.

Om deze zeer duurzame uitgangspunten te kunnen waarmaken worden per gebouw 177 zonnepanelen toegepast. Deze zijn gesitueerd op het dak en op de overkapping tussen het bergingenblok en de gevel. Overige duurzaamheidsmaatregelen zijn onder andere individuele bodemwarmtepompen, toepassen van HR+++  glas, balansventilatie en verbeterde kierdichting.

Start bouw
Maandag 18 januari zorgden wethouder Kathy Arends en Hanneke Vliet Vlieland, directeur-bestuurder van 3B Wonen, samen voor nauwkeurige plaatsing van een betonnen vloerplaat. Daarmee is de bouw van de twee appartementengebouwen in de Gouden Harpbuurt officieel gestart. Naar verwachting worden de eerste appartementen eind 2021/begin 2022 aan de toekomstige huurders opgeleverd.

Huurprijzen
De huurprijzen zijn € 633,25 (prijspeil 1 januari 2021) per maand, exclusief servicekosten en Energie Prestatie Vergoeding (EPV).

Voorwaarden
Eenpersoonshuishoudens met een inkomen t/m € 23.725,-.
Tweepersoonshuishoudens met een verzamelinkomen t/m € 32.200,-.

Start verhuur
De prognose voor de start verhuur van de appartementen is rond de zomer. De woningen worden dan geadverteerd via het woonruimte verdeelsysteem op www.woonnetrijnmond.nl.

Bron: 3B Wonen

 

Valse e-mails in omloop met als afzender 3B Wonen

Let op

 

Er zijn valse e-mails in omloop met als afzender 3B Wonen.

Het gaat om een e-mail vanuit DropboxTransfer en bevat een factuur.

 

Deze e-mail is niet van 3B Wonen afkomstig.

Klik nooit op links in een phishing e-mail.

Open de e-mail niet en verwijder hem.  

 

Bron: 3B Wonen

 

Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen 2021

Vanaf 1 januari 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager inkomen. Deze wet houdt in dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen voor hun inkomen.

Door 1x op onderstaande link te klikken legt 3B Wonen uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt.

Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen

Het Bestuur
Bron: 3B Wonen

Trekking prijswinnaars Kerstrebus

De Leden hebben het bestuur compleet verrast door massaal te reageren op de door ons uitgeschreven Kerstwens, welke verpakt was in een (prijsvraag) Rebusvorm.

Vanaf 17 december is de postbus als ook info@hvll.nl overspoeld met oplossingen.

Te weten, dat de leden ons ook in het Coronajaar zonder de fysieke ledenvergaderingen volgen, weten wat we doen, en ons complimenteren is een geweldige stimulans om in het komend jaar hiermee door te gaan, hopend dat we eind 2021 elkaar weer fysiek, niet gehinderd door het coronavirus, kunnen ontmoeten.

Daar het onmogelijk is ieder lid persoonlijk te bedanken voor het mee doen aan de Wensrebus, al dan niet vergezeld van een persoonlijke noot, willen wij dit op deze manier doen.

Op 12 januari zijn uit alle goede inzendingen 10 winnaars getrokken, zij ontvangen in de week van 18 t/m 22 januari allen een VVV bon.

 

 

 

 

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Hoe vraag ik W.M.O. aan en waar?

Wij hopen u door onderstaand stuk een eind op weg te helpen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 • Hulp bij huishouden
 • Hulp bij vervoer
 • Hulp bij hulpmiddelen/aanpassingen in de woning.

In de gemeente Lansingerland volgt u eenvoudig onderstaand stappenplan:

Het eerste contact:

 • U belt met de gemeente van maandag tot en met vrijdag tussen 11-12 uur telefoonnummer: 010 -8004000
 • vraagt naar de W.M.O consulent
 • vult na overleg formulier hulpvraag in of op de website
 • Kwadraad of Welzijn Lansingerland kunnen u helpen hierbij.

Het gesprek:

Na ontvangst van uw gegevens wordt een gesprek gepland bij u thuis of elders bijvoorbeeld bij de gemeente. Er wordt samen met een deskundige  bekeken waaruit u hulpvraag exact bestaat en of er in de omgeving (denk aan buren en kinderen) al hulp geboden wordt.

Het onderzoek:

 • Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en de hulpvraag wordt geanalyseerd.
 • Dan volgt het invullen van het ondersteuningsplan

 

De Beschikking:

De hulp word toegewezen of afgewezen in deze beschikking. Bent u het niet eens kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen.

Start hulp:

De W.M.O consulente zorgt dat de zorg opstart. Dat kan op twee manieren of hulp in natura of via Pgb

Natura wil zeggen de gemeente regelt alle administratieve zaken en hulpverlening met professionals waarmee een contract . Ofwel u krijgt een Pgb waarmee u zelf de hulp/zorg regelt maar ook zelf de administratie verzorgd. Hier zijn  bepaalde voorwaarde aan verbonden.

Het CAK  bepaald welke bijdrage u betaald voor de W.M.O hulp.

Onderstaand het stappenplan wat u dient te volgen en een filmpje

 

Onderstaand filmpje geeft u duidelijkheid over de regels van de W.M.O.

Prestatieafspraken Gemeente 3B Wonen en Huurdersvereniging Lansingerland

Gemeente, 3B Wonen en Huurdersvereniging Lansingerland tekenen prestatieafspraken

De gemeente Lansingerland, Huurdersvereniging Lansingerland en woningcorporaties 3B Wonen, Havensteder en Wooninvest, hebben samen afspraken gemaakt over het wonen in de gemeente Lansingerland.
Op 14 december 2020 zijn de Prestatieafspraken 2021 (klik op de link om de Prestatieafspraken 2021 te openen) officieel ondertekend door alle betrokken partijen. Er is gekozen voor een periode van 1 jaar omdat medio 2021 de nieuwe gemeentelijke woonvisie gereed is. Dit document vormt de basis voor de prestatieafspraken over 2022 en 2023.

Wat zijn de prestatieafspraken
Woningcorporaties maken jaarlijks afspraken over de prestaties die zij gaan leveren met gemeenten en huurdersorganisaties, zoals vastgelegd in de Woningwet. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over betaalbaar wonen/huurbeleid, leefbare wijken en voldoende passende woningen.

Afspraken Lansingerland
Er is een grote behoefte aan meer betaalbare en duurzame huurwoningen in de gemeente Lansingerland. Partijen hebben afspraken gemaakt over de invulling daarvan voor 2021. 3B Wonen wil ook graag samen met de gemeente bekijken welke aanvullende maatregelen er vanuit de gemeente en vanuit de corporatie genomen kunnen worden om de doorstroming in de sociale huurvoorraad te bevorderen.
De Lansingerlandse opgaven voor wonen liggen de komende jaren op de volgende gebieden: betaalbaarheid, nieuwbouw, bevorderen van de doorstroming binnen of vanuit de bestaande woningvoorraad, wijkgericht werken & leefbaarheid, wonen & zorg en duurzaamheid.

De bindende prestatieafspraken zijn een goede basis voor de samenwerking tussen de gemeente, 3B Wonen en Huurdersvereniging Lansingerland.

 

Kort verslag schriftelijke ALV 2020

Beste Leden,

Op 16 november heeft de schriftelijke Algemene Ledenvergaderingen 2020  plaatsgevonden t.w.

 1. De Voorjaarsvergadering
 2. De Najaarsvergadering

Aanwezig bij deze vergaderingen, via Teams vanwege de regels van de overheid  ter bestrijding Covid-19 virus,

Het voltallige bestuur  :
Ger Jansen                 – Voorzitter
Wil v/d Berg                – Penningmeester
Irene v. Vliet                – Secretaris
Jacques van Schaik    – 2e Secretaris
Lydia Lembeck            – Algemeen Bestuurslid
Bianca v. Buren           – Bestuurslid Wijkgericht werken
Bianca v. Duinen         – Algemeen bestuurslid
als ook Fenna van Dommelen ( notulist )

De voorzitter heet allen welkom tijdens de opening van de Schriftelijk Algemene Ledenvergadering voorjaar 2020.
Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt vastgesteld.

Omdat er geen op- en aanmerking van leden zijn binnengekomen worden onderstaande punten goedgekeurd en geaccordeerd.

 • Het Verslag Alg. Ledenvergadering voorjaar 15 april 2019.
 • Jaarverslag 2019.
 • Het Financieel jaarverslag 2019.

De kascommissie heeft de kas gecontroleerd namens de leden en deze goedgekeurd. Ook verlenen zij namens de leden, geheel volgens de wettelijk regelgeving, Decharge aan het Bestuur.

Omdat het niet mogelijk is om verkiezing kascommissie uit te schrijven wordt eveneens volgens de wettelijk (nood) regelgeving de zittingsperiode van de kascommissie met een jaar verlengd.
Er geen bezwaar is gemaakt door de leden over de herverkiezing en voordracht van (Jacques) van Schaik tot 2e secretaris volgt benoeming.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit de voorjaarvergadering 2020 af.

De voorzitter opent direct hierop de Schriftelijke Algemene Ledenvergadering najaar 2020
Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt vastgesteld.

Omdat er geen op- en aanmerking van leden zijn binnengekomen worden onderstaande punten goedgekeurd en geaccordeerd.

 • Verslag Alg. Ledenvergadering najaar 18 november 2019.
 • Concept Begroting 2021.
 • Concept beleidsplan 2021-2024 in conceptvorm, definitief volgt in voorjaar 2021.

Er is geen bezwaar gemaakt door de leden over de herverkiezing en voordracht van Irene van Vliet tot Secretaris
en Bianca van Buren tot bestuurslid Wijkgericht werken volgt benoeming.

Verheugd is het bestuur dat de leden instemming geven tot het benoemen van
Bianca van Duinen tot Algemeen bestuurslid/wijkgericht werken.

De prestatieafspraken van 2021 zijn in conceptvorm klaar en worden besproken, daar Irene van Vliet en Ger Jansen van de ALV in 2015 een mandaat hebben gekregen gaan zij deze gesprekken verder aan en leggen hiervoor in de eerst volgende ALV verantwoording af aan de leden.

Van de rondvraag wordt wederom geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit de najaarsvergadering 2020 af.