Einde fusieonderzoek Onze Woning en 3B Wonen

Einde fusieonderzoek Onze Woning en 3B Wonen

Sinds oktober 2018 onderzoeken Bouwvereniging Onze Woning en 3B Wonen de eventuele meerwaarde, mogelijkheden en risico’s van een fusie van de beide woningcorporaties.

Na grondig onderzoek sluiten Onze Woning en 3B Wonen het fusieonderzoek af met het gezamenlijke besluit om geen verdere stappen te zetten. De fusie levert onvoldoende volkshuisvestelijke meerwaarde op omdat de afzonderlijke werkgebieden alle aandacht, prioriteit en middelen vragen. Dat heeft tot gevolg dat er geen eensluidend positief fusievoorstel uit het onderzoek volgt.

Onze Woning en 3B Wonen zijn op basis van het uitgevoerde onderzoek in gezamenlijkheid tot dit afgewogen besluit gekomen.

Bron: 3B Wonen

Planmatig onderhoud 3B Wonen

Planning planmatig onderhoud en energetische verbeteringen 3B Wonen

Een woning heeft onderhoud nodig. 3B Wonen wil dat haar huurders een woning huren met zo min mogelijk zorgen. Daarom voeren zij regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit.

Planning planmatig onderhoud en energetische verbeteringen 2019

Ruim voordat 3B Wonen het onderhoud aan uw woning uitvoert, sturen zij u hierover een brief. Zo weet u wat u van 3B Wonen kunt verwachten en wat zij van u verwachten rondom de uitvoering van het onderhoud. En ook wanneer de werkzaamheden aan uw woning worden uitgevoerd.

Hieronder vindt u de planning planmatig onderhoud en energetische verbeteringen voor 2019:

Planning planmatig onderhoud april 2019

Door dubbel op de link te klikken opent u het bestand. Let op PV-panelen zijn zonnepanelen.

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: website 3B Wonen

Algemene Ledenvergadering gehouden op 15 april 2019

Op 15 april heeft de HVLL een Algemene Ledenvergadering gehouden in samenwerking met de Brandweer van Lansingerland.

We hebben dit keer dan ook de locatie aangepast (Brandweer kazerne van Lansingerland) en dat was een schot in de roos. De vergadering werd geopend door de voorzitter Jacques van Schaik. Daarna stelde Hanneke Vliet Vlieland (nieuwe directeur 3B Wonen) zich voor.

Als derde punt stond er een presentatie door de brandweer vertegenwoordigd door Monique Blenk op de agenda met als thema “Brandveiligheid in en om uw woning”. De presentatie was interessant en de toehoorders konden meteen vragen stellen aan Monique wat ook veelvuldig gebeurde.

Na de “Presentatie”  was er een “Demonstratie” van de brandweer en dat was spectaculair (hoe bestrijd je een Vlam in de pan) het was heel duidelijk wat je wel en zeker niet moet doen.

Hier onder enkele foto’s.

 

Op deze foto is goed te zien hoe het wel moet. Het vuur doven met een deksel.

De brandweer liet ook zien hoe de vlam in de pan niet gedoofd moet worden namelijk met water.

De brandweer voegt water toe en dan het resultaat was ongelooflijk.

 

 

 

 

 

Na de demonstratie mochten de bezoekers de brandweer wagens bekijken en kregen ook uitleg. Hier werd ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Dit is de wagen die als eerste uitrukt.

De laarzen met de broek staan startklaar bij de deur van de auto. Zowel voor de chauffeur als de bijrijder.

De oude brandweer wagen trok ook veel bekijks.

 

 

 

 

De heren Theo Blijlevens en Jan van de Ende werden door Bianca met een bloemetje verrast, maar Monique werd ook niet vergeten.

Na de pauze was het serieuze gedeelte aan de beurt, alle benodigde stukken lagen voor de bezoekers klaar.

Gerard Bosman werd als 2e penningmeester herkozen, ook werd er nog kort op de fusie van 3B Wonen met Onze Woning ingegaan. Er is voorlopig nog geen duidelijkheid.

Alle leden die aanwezig waren konden een formulier met naam adres en telefoonnummer invullen zodat de brandweer een CO meter kan komen plaatsen.

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoger beroep gluurverhoging

Het hoger beroep van de belastingdienst tegen een huurder over het betalen van schadevergoeding in verband met extra huurverhogingen (“gluurverhogingen”) dient op 8 april.

De belastingdienst verstrekte inkomensgegevens van huurders van verhuurders, terwijl dit van 2013 tot en met april 2016 helemaal niet mocht. Huurders met een bescheiden middeninkomen kregen op basis van deze inkomensgegevens een extra huurverhoging. Dit gebeurde al vanaf een bruto jaarinkomen van € 33.600,–

Eerder oordeelde de rechtbank dat de belastingdienst schade moet vergoeden, omdat zonder het onrechtmatig verstrekken van inkomensgegevens geen extra huurverhoging had kunnen plaatsvinden.

De huurder heeft dus financieel schade geleden doordat de belastingdienst zich niet aan de wet hield.
Dat betekent dat andere huurders die in deze periode een extra huurverhoging hebben gehad, ook een schadevergoeding van de belastingdienst kunnen eisen. Huurders kunnen dat doen met een modelbrief en een rekentool op de website van de woonbond.
Hoewel de belastingdienst heeft laten weten geen schade te vergoeden tot er een uitspraak is in het hoger beroep, is het verstandig wel alvast een claim in te dienen.

De zaak van de huurder wordt gesteund door het juridisch fonds van de woonbond.
Uitspraak verwacht 20 mei 2019.

Bron: Woonbond

 

Het Woonbond jaaroverzicht

Het afgelopen jaar hebben we weer veel huurders en woningzoekenden weten te bereiken en kunnen helpen. Ook hebben we vaak wat kunnen verbeteren voor hurend Nederland. In dit artikel zetten we wat cijfers en hoogtepunten op een rijtje.

In 2018 bezochten huurders zo’n 2 miljoen keer een pagina op onze website en stonden we bijna 5.000 huurders te woord aan de Huurderslijn, onze juridische ledendienst. Onze meest populaire post op Facebook,

Betaalbaarheid
Vanwege onze actie voor huurverlaging in maart, hadden bijna alle landelijke media het over de noodzaak om de woonlasten voor huurders te verlagen. Via onze actiesite deden duizenden huurders een oproep aan hun verhuurder om de huur te verlagen.

Gluurverhoging
De rechter oordeelde eind april dat de Belastingdienst schade moet vergoeden voor het onrechtmatig verstrekken van inkomensgegevens waardoor een huurder een hogere huurverhoging heeft gehad. Deze rechtszaak, gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond, zorgde ervoor dat meer huurders een schadevergoeding kunnen eisen. De Woonbond publiceerde daarom een modelbrief en rekenmodel op de website waarmee huurders de schade op de Belastingdienst kunnen verhalen. Veel huurders hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt.

Aanpak huisjesmelkers
Huisjesmelkers en discriminatie horen niet thuis in de huursector. De Woonbond, verhuurders, makelaarskoepels en het ministerie maakten in mei afspraken over het aanpakken van wanpraktijken in de huursector. Dit jaar moet dat leiden tot scherpere regels waarmee huisjesmelkers harder worden aangepakt.

Aardebevingen
De Woonbond trok in de zomer samen met huurdersorganisaties in Groningen met een actiecaravan door het aardbevingsgebied om huurders die emotionele schade hebben opgelopen door de aardbevingsproblematiek, te steunen bij het indienen van een claim om immateriële schade vergoed te krijgen. Uiteindelijk hebben zo’n 5.000 Groningse huurders zich aangemeld.

Energiealarm
We lanceerden eind september het Meldpunt Energiealarm om in kaart te brengen dat huurders vaak in slecht geïsoleerde woningen wonen en hun stookkosten vaak al erg hoog zijn. Deze meldingen gebruiken we in onze lobby. Huurwoningen moeten worden verduurzaamd en de woonlasten van huurders moeten omlaag.

‘Noodknop’ vrije sector
Minister Ollongren kondigde eind november aan met een ‘noodknop’ te komen waarmee gemeenten beleid kunnen opstellen om woekerprijzen in de vrije huursector tegen te gaan. Wat de Woonbond betreft is er veel meer nodig om de hoge huurprijzen aan te pakken, maar na jarenlange lobby is dit eindelijk een stapje in de goede richting.

Sociaal Huurakkoord
Op de valreep van het jaar sloten we een Sociaal Huurakkoord met Aedes, waardoor de huurstijgingen in de corporatiesector beperkt blijven en huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging kunnen krijgen.

Ook dit jaar zet de Woonbond zich weer volop in voor huurders en woningzoekenden. Samen met huurders en lokale huurdersorganisaties. Ook Huurdersvereniging Lansingerland is lid van de Woonbond.

Bron: Woonbond

Woningcorporatie Havensteder en Huurdersvereniging Lansingerland tekenen een samenwerkingsovereenkomst

Op donderdag 20 februari hebben Woningcorporatie Havensteder vertegenwoordigd door haar directeur Wonen, de heer P.A.F. van Lieshout en de Huurdersvereniging Lansingerland vertegenwoordigd door haar 2e voorzitter, de heer G.H. Jansen hun samenwerking bezegeld met een samenwerkingsovereenkomst.

Dit houdt in dat de Huurdersvereniging nu ook officieel de huurders van Havensteder die in Lansingerland wonen vertegenwoordigen.

De Huurdersvereniging behartigd de belangen van de huurders van de woningen die eigendom zijn van Havensteder, maar beheerd en verhuurd worden door 3B Wonen. In de praktijk merken de bewoners hier niets van.
Deze bewoners kunnen ook via het aanmeldformulier lid worden van de Huurdersvereniging Lansingerland 3B Wonen int de contributie van € 1.- bij de huur.

De huurdersvereniging heeft afspraken gemaakt dat onder andere het huurbeleid wat bij 3B Wonen wordt gehanteerd ook geldt voor Havensteder.

 

 

Algemene Ledenvergadering

 

 

Op maandagavond 15 april houden wij weer onze Algemene Ledenvergadering,

Houdt de datum alvast vrij. Nadere informatie volgt nog.

 

 

 

Eerste paal geslagen Notaris Kruytstraat Bergschenhoek

Op woensdag 6 februari is tijdens een feestelijke van bijeenkomst de eerste paal geslagen voor een complex van 18 appartementen waarvan 6 benedenwoningen en 12 bovenwoningen.

Achtergrondinformatie
Eind 2015 heeft de gemeente Lansingerland diverse partijen uitgenodigd om hun visie te geven voor het bouwen op de voormalige bibliotheek locatie aan de Notaris Kruytstraat te Bergschenhoek.

De visie van 3B Wonen en Kraakhelder Vastgoedontwikkeling om de locatie te her ontwikkelen naar woningbouw is als beste beoordeeld. De benedenwoningen zijn geschikt voor senioren en de bovenwoningen passen goed bij alleenstaanden vanaf 23 jaar.

Na de toespraken werd iedereen uitgenodigd mee te gaan naar buiten waar daadwerkelijk de eerste plaat gelegd werd door Frans Weterings en Kathy Arends. Met vuurwerk en slingers was het werkelijkheid dat de 18 woningen gebouwd worden.

 

 

 

 

 

Start verhuur
Het is nog niet bekend wanneer de woningen in de verhuur gaan. De woningen worden geadverteerd op www.woonnetrijnmond.nl.

 

                                                       Toekomstige appartementen

 

 

 

Red je leven: zorg voor koolmonoxide melders in huis

Het stookseizoen is al enige tijd aangebroken en de stille killer is ontwaakt. De eerste gevallen van koolmonoxide vergiftiging dienen zich aan. Mensen worden misselijk, krijgen hoofdpijn, raken bewusteloos en gaan als het te lang duurt dood aan dit geur en kleurloze gas. Het ontstaat door onvolledige verbranding, dus door een slecht werkende CV, kachel, geiser of open haard. Zorg daarom voor goede ventilatie laat apparaten regelmatig schoonmaken en controleren. Ook hoort in de buurt van elk verbrandingsapparaat een CO melder, een apparaatje dat gaat piepen als het gas toch vrijkomt. Heeft u dat goed geregeld in huis? Neem geen risico met de gezondheid van uzelf en uw naasten.

Is er een vermoeden van een CO vergiftiging en zijn er geen goed werkende melders in huis? Ramen open, snel naar buiten, brandweer bellen via 112 en buren waarschuwen!
Heeft u wel een melder, is deze dan nog goed? Of ligt deze toevallig ergens te wachten op een nieuwe batterij? Heel irritant die waarschuwingspiep die steeds vaker klinkt als de batterij leeg raakt. Niets menselijker dan het apparaat van de muur pakken en de batterij er uit halen. Alleen heb je misschien geen nieuwe bij de hand.

Voor je het weet ligt het apparaat nutteloos in de kast.
Die piep kan zo hinderlijk zijn dat je er wakker van ligt. Een bewoonster in de Pijp had deze zomer een hele slechte nacht. Piep – piep – piep, om gek van te worden. Ze kon alleen niet thuisbrengen waar het vandaan kwam. Niet in huis maar ergens buiten en vanwege de hitte stonden de balkondeuren open. De volgende ochtend was de piep er nog steeds, maar het kwam ook niet van de buren. Jawel, het kwam uit de struiken naast het huis. Na enig zoeken vond ze daar een melder, eentje die heel lastig open te krijgen was. Ongetwijfeld uit het raam geslingerd door een woedende buur die ook gek werd van het gepiep. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt aardig en zo heb je dus ook geen melder meer.

Kortom, melders in huis, goede batterijen, alles klaar. Dat dacht de schrijver van dit stuk, tot het apparaatje iets vreemds deed. Zoeken op internet naar de gebruiksaanwijzing. Welk type? Dat staat er vast op, aha, de COA 22. Wat zei de eerste treffer in de zoekmachine? Al in 2015 uit de handel genomen wegens productiefout. Pardon? Hoe kan je dat weten als je er niet naar zoekt? Wat blijkt? In 2016 heeft de keuringsdienst NVWA de toen beschikbare meters getest en er bleken er heel wat niet te voldoen. Alle melders checken dus. Heb je een melder van 2017 of eerder? Kijk in deze lijst van de NVWA of in dit recent bijgewerkte artikel van de Consumentenbond.

Bij een kennis hing nog een oude COA 20, die zijn al lang over datum. Veel mensen weten niet dat de melder na een jaar of vijf vervangen moet worden. De sensor is dan niet gevoelig genoeg meer. Bij nieuwe apparaten staat een duidelijke uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking en op een sticker op de melder. Bij de oude dus niet.

Kortom: zorg dat je op enkele meters van elke geiser, kachel of CV installatie een moderne CO melder hebt hangen. Op de juiste plek en hoogte, zie daarvoor de bijgeleverde instructies. Kies bijvoorbeeld een RM 370 of een COA 26 die je online of bij Blokker, de Action of in de doe het zelf zaken kunt kopen voor twee tientjes.
Nog een voordeel: dit type heeft drie standaard AA batterijen, niet meer het blokje van 9 volt. Die heb je nog wel nodig voor de rookmelders, waarvan je er natuurlijk ook tenminste een in huis en een in de gang hebt hangen. Tenminste, als je leven je lief is.

Alle informatie over koolmonoxide op de site van de brandweer

Bron: Wooninfo

https://www.wooninfo.nl/nieuws/2018/11/red-je-leven-zorg-voor-koolmonoxide-melders-in-huis/