3B Wonen heeft al 1200 woningen van zonnepanelen voorzien

3B Wonen plaatst in vijf jaar tijd op ruim 2000 eengezinswoningen zonnepanelen.

Hiermee dragen ze bij aan een duurzame samenleving en het levert de huurder een flinke besparing op zijn energierekening op.
16 juli vierden 3B Wonen de ingebruikname van de 1200ste zonnepaneleninstallatie.

Feestelijke ingebruikname bij “De Handpalm”.
De huurders van 3B Wonen in “De Handpalm”, een woonvoorziening voor mensen met een licht verstandelijke beperking aan de Rozenoord in Berkel en Rodenrijs, kregen de 1200ste zonnepaneleninstallatie. Met een feestelijk moment vierden 3B Wonen en de bewoners de ingebruikname. De zonnepanelen zijn eind juni geplaatst. Hanneke Vliet Vlieland, directeur van 3B Wonen, onthulde met Inge Hessler, sectormanager bij Stichting Sprank en wethouder Albert Abee een display waarop de energieopbrengst te zien is. Daarna was er voor de aanwezigen en de bewoners een zonnig gebakje.

Goed voor het milieu en uw portemonnee
Door de uitstoot van CO2 ontstaan er klimaatproblemen. Zonne-energie levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Met deze 1200 zonnepanelen besparen we een miljoen kilogram CO2 per jaar. Dat is evenveel als de gemiddelde CO2 uitstoot per jaar door huishoudelijk energieverbruik van 200 driepersoonshuishoudens.

De zonnepanelen zijn ook goed voor de portemonnee van de huurder. Per woning plaatst 3B Wonen gratis zes zonnepanelen. Het plaatsen van zonnepanelen is in veel gevallen maar één onderdeel van een pakket aan energetische maatregelen. Daken, muren en vloeren worden geïsoleerd en in woningen waar dat nog kan, wordt dubbel glas geplaatst. De huurder profiteert van de besparing op zijn energielasten, zonder dat hier extra kosten voor in rekening worden gebracht.

Planning
3B Wonen is in 2017 begonnen met het plaatsen van zonnepanelen op eengezinswoningen met schuine daken. Dit levert het meeste rendement op. Op de website van de HVLL en 3B Wonen vindt u op welke woningen dit jaar zonnepanelen worden geplaatst.

Bron: 3B Wonen

Aantal nederlanders met baan maar zonder huis blijft groeien

Het aantal Nederlanders dat wel een baan, maar toch geen huis heeft, blijft groeien. Dat blijkt uit een rondgang door onze onderzoeksredactie langs gemeenten en hulpverleningsorganisaties. Ze worden economisch daklozen genoemd.

Door de hoge woningnood in ons land zitten deze mensen klem. In Amsterdam komen er elke week 24 van deze daklozen bij. RTL Nieuws sprak 10 gemeenten waaronder Rotterdam, Tilburg en Enschede. Zij herkennen het probleem maar kunnen niet zeggen hoe groot deze groep is in hun gemeente.

Ze hoppen van plek naar plek, slapen op banken, campings of zelfs in een daklozenopvang. Het gaat om een groep mensen die steeds groter wordt en steeds langer vastzit in de problemen. “Vaak zie je dat wanneer mensen op straat belanden ze eerst nog een baan en een sociaal leven hebben. Als de situatie langer duurt, verliezen ze dat”, zegt Marit Postma van De Regenboog Groep in Amsterdam. “Ook neemt de kans op psychische problemen toe.”

Geen cijfers
Om hoeveel mensen het gaat is niet precies bekend, omdat een deel van de economisch daklozen zich niet meldt bij een instantie. “Zij kunnen zich vaak niet inschrijven, omdat de persoon bij wie ze verblijven daardoor in de problemen kan komen of omdat ze ergens wonen waar je niet màg wonen”, zegt Jeroen van der Velden van kennisinstituut Platform31, dat onderzoek doet naar deze groep.

Opvangplekken zien een toename
De Federatie Opvang, de branchevereniging voor opvangplekken in Nederland, ziet die toename ook onder hun leden. “Als u cijfers vraagt kunnen we precieze cijfers nooit noemen. Maar wat wij wél zien, is, en dat krijg ik ook terug van mijn instellingen, het aantal mensen dat dakloos wordt omdat ze niet meer kunnen betalen of een nieuw huis vinden dat betaalbaar is. Dat aantal neemt zeker toe.”
In het onderzoek van Platform31 wordt geschat dat er tussen de 55.000 en 80.000 mensen tijdelijk op een camping of vakantiepark ergens in Nederland wonen.

Gemeenten herkennen het probleem
RTL Nieuws benaderde een tiental gemeenten. Een meerderheid daarvan herkent deze groep, maar geen enkele gemeenten kan ons vertellen om hoeveel mensen het precies gaat.
Wel is het duidelijk dat het allang geen Randstedelijk probleem meer is; ook gemeenten in Brabant of Oost-Nederland hebben ermee te maken.

Wel een baan, maar geen huis: ‘Het is elke dag oorlog in mijn hoofd’

Door de krapte op de woningmarkt is het voor steeds meer mensen onmogelijk om aan een huis te komen. Vooral in een spoedsituatie, bijvoorbeeld na een scheiding, vinden sommigen geen onderdak.

Mabel (31) kan daarover meepraten. Toen haar relatie in 2012 uitging, kwam ze op straat te staan. “Ik verhuis van bank naar bank.”
“Het is heel zwaar. Ik heb geen zekerheid, ik heb geen rust”, zegt Mabel over haar zwerversbestaan. Ze is er lichamelijk ziek van. Soms moet ze overgeven van de stress. Zeven jaar geleden ging haar relatie na zes jaar uit, maar geld voor een eigen woning had en heeft ze niet. Twee jaar lang woonde ze bij haar ouders, maar toen die uit elkaar gingen, kon dat niet meer. Daarna woonde ze 2,5 jaar antikraak en sinds een jaar of drie verhuist ze van bank naar bank.

Kijk voor een uitgebreid verslag op onderstaande  link:

www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4740471/armoede-voorbeelden-modale-inkomens-onderzoek-research

Bron: RTL nieuws

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honderden meldingen intimidatie door huisbaas

Verhuurders die zich schuldig maken aan intimidatie en bedreiging moeten worden aangepakt. De Woonbond pleit voor een landelijk vergunningstelsel voor verhuurders, waarmee verhuurders die over de schreef blijven gaan, hun vergunning kunnen verliezen.

Honderden meldingen intimidatie
Uit een rondgang van BNR nieuwsradio langs Huurteams in het land, blijkt dat er dit jaar al honderden meldingen van intimidatie zijn gedaan. Alleen in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen gaat het in een jaar tijd al om bijna tweehonderd meldingen. Ook op het recent geopende Meldpunt Commerciële verhuurders van de Woonbond, stromen er klachten over bedreigingen en intimidatie binnen.

Landelijk vergunningsstelsel
De Woonbond pleit voor een landelijk stelsel van vergunningen waarbij verhuurders die over de schreef blijven gaan hun vergunning kwijt raken. In Groningen bestaat een dergelijk stelsel al, maar de Woonbond wil dat dit landelijk navolging krijgt.

Bron: Woonbond

Secretaris en algemeen bestuurslid gezocht

De Huurdersvereniging Lansingerland

Heeft een actief, enthousiast en betrokken bestuur, waar twee vacatures zijn ontstaan, namelijk: van      

     SECRETARIS (m/v) en ALGEMEEN BESTUURSLID

Wij bieden:

  1. Interessant en maatschappelijk zinvol vrijwilligerswerk
  2. De mogelijkheid tot het volgen van trainingen en cursussen op het gebied van sociale huisvesting.
  3. De mogelijkheid tot het volgen van trainingen op het gebied van digitale vaardigheden waaronder digitaal archiveren.

Wij vragen:

  1. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  2. Affectie met en interesse in de wooncorporatiesector
  3. Beschikbaarheid per week van 4 uur (meestal avonduren)

Informatie:

Jacques van Schaik, voorzitter, tel. 06-54762820
Gerard Bosman, bestuurslid, tel. 06 22348643
(’s avonds bellen a.u.b.)
e-mail: secretariaat@hvll.nl

Toch huurtoeslag bij begeleid of beschermd wonen

Toch huurtoeslag bij begeleid of beschermd wonen

Huurders die begeleid of beschermd wonen en ten onrechte geen huurtoeslag kregen, komen daar alsnog voor in aanmerking. Dat schreef minister Ollongren (BZK) deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

Zowel de Nationale Ombudsman als de Federatie Opvang hadden aangekaart dat huurders die tijdelijk woonruimte huurden via een opvanginstelling in de problemen kwamen met huurtoeslag.

Aanvraag afgewezen
Veel huurders maakten mee dat hun aanvraag voor huurtoeslag werd afgewezen. Of dat ze reeds uitgekeerde toeslag moesten terugbetalen. Dit omdat de Belastingdienst oordeelde dat deze huurders een verkeerd huurcontract hadden voor huurtoeslag. In een rechtszaak die hier over gevoerd is oordeelde de rechter dat de Belastingdienst niet alleen naar het contract had moeten kijken, maar ook naar de omstandigheden van de huur.

Nieuwe beoordeling
Inmiddels werken veel opvanginstellingen die tijdelijk woonruimte verhuren met een nieuw modelcontract (dit contract is te vinden op de site van de Woonbond)

Maar daar zijn de mensen die vroeger ten onrechte een afwijzing kregen niet mee geholpen. Als oplossing voor dit probleem kondigde de minister nu nieuwe uitvoeringsregels voor de Belastingdienst aan. De zaken van huurders die ten onrechte niets kregen of ten onrechte moesten terugbetalen worden opnieuw beoordeeld. In overleg met de Federatie Opvang worden de huurders opgespoord om wie het gaat.

Bron: Woonbond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In zuidelijke randstad 100.000 woningen erbij

Rijk, provincie en gemeenten in de zuidelijke Randstad slaan handen ineen: 100.000 woningen erbij

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio trekken samen op om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid in zwakkere wijken te verbeteren en excessen zoals malafide huisjesmelkerij aan te pakken. Bovenop de bekende 12 ontwikkelingsgebieden komen er 6 locaties bij waar woningbouw versneld van de grond moet komen. In de periode tot 2025 moeten er 100.000 woningen extra bijkomen, oplopend tot 230.000 in 2040. Het Rijk ondersteunt de opgave met geld voor pilots en mankracht. Verder kunnen onder voorwaarden projecten onder de Crisis- en Herstelwet tijdelijk afwijken van bepaalde normen zodat tijdwinst kan worden geboekt

De nieuwste woondeal is na de woondeals met de gemeente Groningen en Stedelijk Gebied Eindhoven de eerste woondeal in de Randstand die de minister Ollongren (BZK) sluit met regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen is. Voor de zomer wil de minister nog meerjarige afspraken vastleggen met de Metropoolregio Amsterdam en de regio Utrecht.

Dat staat in de woondeal voor de zuidelijke Randstad die vandaag is ondertekend. De afspraken worden ondersteund door de regionale koepelorganisaties van de woningcorporaties en de regionale afdelingen van Bouwend Nederland en de NEPROM.

Versnelling van projecten

Het leeuwendeel van de bouwopgave staat gepland in de gemeenten die deel uit maken van de Verstedelijkingsalliantie, een samenwerkingsverband van 8 gemeenten langs de spoorlijn Leiden- Dordrecht. De minister stimuleert de versnelling met 550.000 euro voor kennis en personeel via de Vliegende Brigade die gemeenten ondersteunt bij de gebiedsontwikkeling. De minister bekijkt of de Binckhorst als GebiedsInvesteringsZone (GIZ) een speciale status kan krijgen en reserveert daarvoor 1 miljoen euro als startbijdrage. Verder wordt tijdwinst geboekt door gebieden gebruik te laten maken van de Crisis- en Herstelwet waardoor procedures verkort worden en gemeenten tijdelijk mogen afwijken van allerlei wettelijke normen

Bovenop de 12 ontwikkellocaties, hebben Rijk en regio nog eens 6 projecten geselecteerd waar versneld kan worden: Leiden (Lammenschanspark), Zoetermeer (Binnenstad), Rijswijk (Rijswijk-Buiten) Capelle aan de IJssel (Nieuw Rivium), Barendrecht (Stationsgebied) en Lansingerland (Wilderszijde). Rijk en provincie maken voor expertise en personeel geld vrij. Om de druk op de regionale woningmarkt verder te verlichten is afgesproken dat er 5 locaties worden geselecteerd voor snel te realiseren flexwoningen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van prefab-woningen. Minister Ollongren heeft vorige week bekend gemaakt deze concepten te stimuleren met onder andere vrijstellingen van de verhuurderheffing.

 

Onderstaand “Kaart Woondeal Zuidelijke Randstad

Kaart Woondeal Zuidelijke Randstad

Bron: Rijksoverheid

 

3B Wonen en HVLL organiseerden een dialoog

 

 

3B Wonen en HVLL organiseerden op maandag 27 mei  een dialoog met politiek en ontwikkelaars. De vraag die centraal stond, was: Hoe zorgen we er met elkaar voor dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar komen?

Versnellen een noodzaak
Meer vraag, minder aanbod. Over de noodzaak de geplande sociale woningbouw te versnellen waren aanwezigen het roerend eens.

Ontwikkelingen in de woningmarkt
Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, nam de aanwezigen mee in de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt. De bevolking groeit harder dan in verschillende prognoses is voorzien. Tot 2040 komen er in Nederland 700.000 tot 1,6 miljoen huishoudens bij. Daarnaast komen er steeds meer 1- en 2-persoonshuishoudens. Een groot deel van die groep zal een beroep moeten doen op een sociale huurwoning.

Kengetallen lokaal
Hanneke Vliet Vlieland, directeur van 3B Wonen en Frans Schwiebbe, adviseur klant bij 3B Wonen, presenteerden de lokale kengetallen. Het aantal actief woningzoekenden neemt sterk toe. Het aanbod van sociale huurwoningen neemt juist af. De druk op de sociale woningmarkt neemt daardoor toe. Doorstroming in de sociale woningvoorraad is belangrijk om beweging op gang te krijgen. ‘De doorstroommakelaar van 3B Wonen is een succes en heeft vorig jaar voor 23 extra verhuisbewegingen gezorgd’, aldus Hanneke Vliet Vlieland. ‘En bij nieuwbouw bekijken we per project of we een deel van de woningen met voorrang kunnen toewijzen aan zittende huurders. Bij de Notaris Kruytstraat bijvoorbeeld, hebben we een deel van de woningen toegewezen aan ouderen die in de buurt wonen.’

Zoeken naar oplossingen
Een panel van drie bestaande uit wethouder Kathy Arends, directeur van 3B Wonen, Hanneke Vliet Vlieland en bestuurslid van de Huurdersvereniging Lansingerland, Ger Jansen, kreeg een aantal stellingen voorgelegd. Daarna gingen de aanwezigen in gesprek over de mogelijkheden de bouw te versnellen.

Kathy Arends benadrukte het belang om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Hiervoor moet wel duidelijk zijn wat de vraag precies is. De Huurdersvereniging benadrukte de vraag naar kleinere (beneden)woningen met een tuintje voor senioren. Aanwezigen waren het erover eens dat er ook voor jongeren die hier opgroeien en graag willen blijven, aanbod moet zijn. Tijdens de dialoog kwamen ook nieuwe concepten voorbij die in een vraag voorzien.

Focus op versnellen
Het bod 1020 sociale huurwoningen toe te voegen tot 2030 wordt door zowel gemeente als 3B Wonen gedragen. Waarbij Hanneke Vliet Vlieland nog wel toevoegde ‘Mag het ietsje meer zijn? Ja graag! Maar laten vooral eerst zorgen dat we deze opgave ook echt realiseren. Dat is al een uitdaging op zich.’ Gemeente en 3B Wonen zijn eensgezind: Waar we de focus op moeten leggen is het versnellen van de uitvoering. Hoe krijgen we dat voor elkaar? De locaties waar sociale nieuwbouw komt, zijn bekend. Welke partijen zijn aan zet om snel aan de slag te kunnen? De aanwezige raadsleden stelden voor per locatie te benoemen welke factoren zorgen voor ‘stroperigheid’. Een ‘bouwregisseur’ zou dit in beeld kunnen brengen. Vanuit het rijk en de provincie zijn hiervoor zelfs subsidiepotjes. De gemeente kreeg verder de tip plannen niet te blijven aanpassen. Ga over tot uitvoering als er een plan ligt waar goed over is nagedacht.

3B Wonen heeft een uitgebreid programma om de bestaande woningen te verduurzamen. Is er daarnaast voldoende investeringsruimte om de nieuwbouw die al gepland is te realiseren? Deze vraag werd door 3B Wonen met een volmondig ‘ja’ beantwoord.

Duidelijk werd ook dat de opgave die er ligt breder is dan alleen sociale woningbouw. Het zou goed zijn wanneer er meer woningen komen met een huurprijs tussen de €720,- en € 850,-. Ook dit zal de doorstroming bevorderen.

Nieuwe concepten
Het merendeel van de aanwezigen vond dat we ook moeten kijken naar nieuwe concepten om de woningnood aan te pakken. Bijvoorbeeld alternatieve woonvormen voor ouderen, zoals een Knarrenhof, tijdelijke huisvesting of hoogbouw rond Bleizo. Er zijn genoeg mensen die graag dicht bij het openbaar vervoer wonen. Vanuit de zaal werd voorgesteld volgend jaar weer deze bijeenkomst te houden. ‘Dat gaan we zeker doen!’ aldus Hanneke Vliet Vlieland.

Bron: 3B Wonen

 

Einde fusieonderzoek Onze Woning en 3B Wonen

Einde fusieonderzoek Onze Woning en 3B Wonen

Sinds oktober 2018 onderzoeken Bouwvereniging Onze Woning en 3B Wonen de eventuele meerwaarde, mogelijkheden en risico’s van een fusie van de beide woningcorporaties.

Na grondig onderzoek sluiten Onze Woning en 3B Wonen het fusieonderzoek af met het gezamenlijke besluit om geen verdere stappen te zetten. De fusie levert onvoldoende volkshuisvestelijke meerwaarde op omdat de afzonderlijke werkgebieden alle aandacht, prioriteit en middelen vragen. Dat heeft tot gevolg dat er geen eensluidend positief fusievoorstel uit het onderzoek volgt.

Onze Woning en 3B Wonen zijn op basis van het uitgevoerde onderzoek in gezamenlijkheid tot dit afgewogen besluit gekomen.

Bron: 3B Wonen

Planmatig onderhoud 3B Wonen

Planning planmatig onderhoud en energetische verbeteringen 3B Wonen

Een woning heeft onderhoud nodig. 3B Wonen wil dat haar huurders een woning huren met zo min mogelijk zorgen. Daarom voeren zij regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit.

Planning planmatig onderhoud en energetische verbeteringen 2019

Ruim voordat 3B Wonen het onderhoud aan uw woning uitvoert, sturen zij u hierover een brief. Zo weet u wat u van 3B Wonen kunt verwachten en wat zij van u verwachten rondom de uitvoering van het onderhoud. En ook wanneer de werkzaamheden aan uw woning worden uitgevoerd.

Hieronder vindt u de planning planmatig onderhoud en energetische verbeteringen voor 2019:

Planning planmatig onderhoud april 2019

Door dubbel op de link te klikken opent u het bestand. Let op PV-panelen zijn zonnepanelen.

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: website 3B Wonen

Algemene Ledenvergadering gehouden op 15 april 2019

Op 15 april heeft de HVLL een Algemene Ledenvergadering gehouden in samenwerking met de Brandweer van Lansingerland.

We hebben dit keer dan ook de locatie aangepast (Brandweer kazerne van Lansingerland) en dat was een schot in de roos. De vergadering werd geopend door de voorzitter Jacques van Schaik. Daarna stelde Hanneke Vliet Vlieland (nieuwe directeur 3B Wonen) zich voor.

Als derde punt stond er een presentatie door de brandweer vertegenwoordigd door Monique Blenk op de agenda met als thema “Brandveiligheid in en om uw woning”. De presentatie was interessant en de toehoorders konden meteen vragen stellen aan Monique wat ook veelvuldig gebeurde.

Na de “Presentatie”  was er een “Demonstratie” van de brandweer en dat was spectaculair (hoe bestrijd je een Vlam in de pan) het was heel duidelijk wat je wel en zeker niet moet doen.

Hier onder enkele foto’s.

 

Op deze foto is goed te zien hoe het wel moet. Het vuur doven met een deksel.

De brandweer liet ook zien hoe de vlam in de pan niet gedoofd moet worden namelijk met water.

De brandweer voegt water toe en dan het resultaat was ongelooflijk.

 

 

 

 

 

Na de demonstratie mochten de bezoekers de brandweer wagens bekijken en kregen ook uitleg. Hier werd ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Dit is de wagen die als eerste uitrukt.

De laarzen met de broek staan startklaar bij de deur van de auto. Zowel voor de chauffeur als de bijrijder.

De oude brandweer wagen trok ook veel bekijks.

 

 

 

 

De heren Theo Blijlevens en Jan van de Ende werden door Bianca met een bloemetje verrast, maar Monique werd ook niet vergeten.

Na de pauze was het serieuze gedeelte aan de beurt, alle benodigde stukken lagen voor de bezoekers klaar.

Gerard Bosman werd als 2e penningmeester herkozen, ook werd er nog kort op de fusie van 3B Wonen met Onze Woning ingegaan. Er is voorlopig nog geen duidelijkheid.

Alle leden die aanwezig waren konden een formulier met naam adres en telefoonnummer invullen zodat de brandweer een CO meter kan komen plaatsen.

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.