Wie zijn wij

De ‘Huurdersvereniging Lansingerland’ is de erkende huurdersorganisatie in Lansingerland.

Het Bestuur bestaat per 5 oktober 2020 uit onderstaande personen:

 

Onze doelstellingen zijn:

 • behartigen van belangen van bewoners en toekomstige bewoners
 • bevorderen van de leefbaarheid in en om de woning
 • betrokken zijn bij nieuwbouwplannen
 • betrokken zijn bij renovaties van woonwijken
 • trachten een zo laag mogelijk jaarlijkse huurprijsverhoging te bedingen
 • meedenken over leefbaarheid en veiligheid in woningen en wijken
 • een klankbord zijn bij conflicten waar u met 3B Wonen niet uitkomt

Dit bereiken wij door:

 • u op de hoogte te houden van onze bezigheden
 • wijkconsulenten die hun directe woonomgeving vertegenwoordigen
 • u te laten weten wie uw wijkconsulent is
 • actieve participatie over woonomgeving en eventuele verbeterpunten
 • onze goede bereikbaarheid

Wat wordt verwacht van een wijkconsulent?

(voorlopig voorstel naar aanleiding van de bijeenkomst wijkconsulenten nieuwe stijl)

 • hij vormt de verbindingsschakel tussen de leden en het bestuur van de huurdersvereniging;
 • bijwonen van de algemene vergaderingen, ongeacht in welke dorpskern van Lansingerland deze worden gehouden;
 • bijwonen van vergaderingen of activiteiten die in de wijk die hij vertegenwoordigt gehouden worden;
 • inventariseren van wijk gebonden aandachtspunten, zoals onderhoud aan de woningen en niet te vergeten onderhoud van straten, stoepen, openbaar groen en zwerfafval;
 • contact opnemen, in geval van vragen, met het bestuur en vervolgens antwoord geven aan de desbetreffende huurder;
 • het verdient aanbeveling in een eventueel te vormen bouwcommissie zitting te nemen of medewerking te verlenen bij kennismakings-, straat- of buurtfeesten, dit eventueel in samenwerking met 3B Wonen.

Wilt u weten wie er in uw straat de wijkconsulent is? 
Bel dan het secretariaat 06 – 57 73 72 60, 
of stuur een e-mail naar het secretariaat  info@hvll.nl