Meer sociale huurwoningen, het vrijkomen van sociale huurwoningen voor de juiste doelgroep, het huisvesten van bijzondere doelgroepen en het verduurzamen van woningen zijn belangrijke thema’s waarin de gemeente Lansingerland, 3B Wonen, Havensteder en Huurdersvereniging Lansingerland nauw moeten samenwerken. Goede afspraken en het bundelen van onze krachten zijn daarbij belangrijk. 

Naast de afspraken die we gezamenlijk maken over de prestaties van de aankomende twee jaar kijken we terug op twee jaar met mooie resultaten op het gebied van sociale woningbouw.

In 2022 leverden we het Palet op, met 25 appartementen. In 2023 realiseerden we 132 flexwoningen aan de Sporthoeklaan voor spoedzoekers en mensen uit Oekraïne. Aan de Julianastraat en Prins Bernardlaan vervingen we vijftig woningen voor 37 eengezinswoningen en 36 appartementen (73 woningen totaal). Ook nam 3B Wonen 74 woningen van ASB over, in de sociale huur en middenhuur. Én, we sloten het jaar af met de overname van 23 woningen van Wooninvest, waardoor deze woningen behouden blijven voor de sociale huur.

Aankomend jaar vinden er weer mooie ontwikkelingen plaats op het gebied van maatschappelijke en volkshuisvestelijke thema’s. De nieuwe prestatieafspraken, voor de jaren 2024 en 2025, bieden hiervoor een belangrijke basis. Gezien de schaarste aan sociale woningen krijgt het toevoegen daarvan de eerste prioriteit. Naar verwachting starten we begin 2024 met de bouw van 25 woningen aan de Markermeerstraat en met de bouw van 20 sociale huurwoningen in de wijk Wilderszijde in Bergschenhoek.

Jacques van Schaik, Voorzitter van de Huurdersvereniging Lansingerland benadrukt het belang van het maken van goede afspraken: “De prestatieafspraken zijn concreet en duidelijk, hierdoor kunnen we de leden exact uitleggen wat er gaat gebeuren. Ook zijn wij ontzettend blij met de toezegging van de gemeente van budget voor leefbaarheid.”

Bart Kesselaar, directeur Strategie van Havensteder, Michiel Muis, Wethouder van gemeente Lansingerland, Bianca van Buren, Bestuurslid sociale leefbaarheid, Jacques van Schaik, Voorzitter van de Huurdersvereniging Lansingerland en Hanneke Vliet Vlieland, directeur-bestuurder van 3B Wonen ondertekenen de prestatieafspraken.

Onderstaand de (ongetekende) prestatieafspraken de getekende versie wordt niet gepubliceerd i.v.m. de privacywet.

Prestatieafspraken 2024-2025

Bron: 3B Wonen

Posted in: Nieuws.
Last Modified: december 15, 2023