Eerste huurders “Tweebosbuurt” voor de rechter

Op woensdag 14 augustus stonden de eerste dertien huurders uit de Tweebosbuurt voor de rechter. Zij waren gedagvaard omdat zij niet akkoord zijn gegaan met de huuropzegging van hun verhuurder Vestia die de wijk wil herstructureren.

Herstructurering Tweebosbuurt
Vestia wil, daarbij gesteund door het Rotterdamse gemeentebestuur, de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid herstructureren. De woningcorporatie wil er 90 sociale huurwoningen renoveren en 535 sociale huurwoningen afbreken. Daar komen dan 374 woningen voor terug, waarvan 130 nieuwe sociale huurwoningen op het aangrenzende Emplacementsterrein. De overige 244 woningen worden vrije sector huur en koop.
Woensdag 14 augustus hebben ook 49 andere huurders een dagvaarding gekregen. Daaronder bevinden zich volgens de bewonersorganisatie Tweebos veel mensen die uit principiële overwegingen weigeren te verhuizen. In de eerste groep van dertien huurders die deze week terecht stond, waren er meerderen die wel bereid waren te verhuizen, maar alleen naar een passende woning.

Indexcijfers argument voor sloop
De bouwtechnische argumenten van Vestia voor de sloop zijn flinterdun. De funderingen zouden matig zijn, maar niet slechter dan het overgrote deel van Rotterdam, zo blijkt uit de Funderingskaart van Rotterdam. De corporatie zette bij monde van haar advocaat Benneker daarom in op de sociaaleconomische, leefbaarheids- en veiligheidsindexcijfers van de Afrikaanderwijk, de grotere wijk waar de Tweebosbuurt onderdeel van is. Die cijfers zijn slechter dan het Rotterdamse en landelijke gemiddelde, een van de redenen waarom het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid in het leven is geroepen.

Cito-scores argument voor sloop
Ook de Cito-scores van omliggende basisscholen kwam ter discussie. Die waren – op sommige scholen lager dan de landelijke gemiddelden – klaarblijkelijk argument om bijna 550 sociale huurwoningen te ontruimen.

Mantelzorg in de Tweebosbuurt
Over de Tweebosbuurt zélf zijn er geen cijfers voor handen. Veel bewoners benadrukken daar prettig te wonen, vaak al jarenlang, van generatie op generatie. De sociale samenhang in de Tweebosbuurt is groot, veel mensen (mantel)zorgen er voor elkaar. Bovendien zijn veel woningen tijdens de stadsvernieuwing verbeterd waardoor ze in redelijke staat verkeren.

Onvoldoende passende woonruimte voorradig
Menig criticus van het herstructureringsplan wees er op dat het lastig gaat zijn om zoveel bewoners uit de Tweebosbuurt een passende alternatieve woonruimte te bieden. Gezien de schaarste op de Rotterdamse (sociale) huurmarkt. Maar ook omdat veel andere woningen in Rotterdam in mindere staat verkeren of veel duurder zijn dan die waar de bewoners uit moeten vertrekken. Bovendien willen veel bewoners in de buurt blijven wonen.

Wat is passend
In de zitting werd duidelijk dat bewoners en Vestia veelal een andere interpretatie hebben van wat ‘passend’ is. De rechter vond het dan ook voor de hand liggen dat Vestia een aantal bewoners die woensdag waren gedagvaard nu toch een meer geschikte woonruimte moet aanbieden. Met een vonnis verwacht de rechter op 6 september te komen.

Vestia wil alles leeg voor 1 januari
Vestia wil dat de huidige woningen per 1 januari 2020 ontruimd zijn. Als zij niet tijdig de sloop en nieuwbouwplannen kan uitvoeren, vreest de corporatie miljoenen aan sloopsubsidie van het Rijk mis te lopen in de vorm van korting op de verhuurderheffing.

Strijdbare bewoners laten zich niet wegjagen
De verontwaardiging en strijdbaarheid bij de 100 aanwezige Tweebosbuurters en andere Rotterdammers was groot. Over Vestia’s planning voor de sloop werd schamper gelachen: Wij blijven gewoon zitten!

Bron: Woonbond

Meeste huurders stemmen in met verduurzaming

Als een corporatie van plan is om woningen te verduurzamen moet minstens 70 procent van de bewoners ermee instemmen. ‘Dat is voor huurwoningen geen probleem, als renovatieprojecten goed worden uitgevoerd,’ zegt Paulus Jansen, directeur van Woonbond. Hij ziet het overhalen van eigen woningbezitters als een veel groter obstakel om de energietransitie te realiseren.

Het klimaatakkoord is eind juni gepresenteerd, maar kunnen daarmee de doelen uit het akkoord worden gehaald? Een van de knelpunten is de verduurzaming van woningen: woningcorporaties lukt het niet om de gewenste versnelling te realiseren. Voorzitter Bernard Wientjes van de taskforce Bouwagenda stelde voor om het voor woningcorporaties gemakkelijker te maken sociale huurwoningen te renoveren. Hij wil af van de vereiste 70 procent instemming van bewoners. Volgens Wientjes vertraagt dit het proces enorm.

‘Gekke discussie’
Woonbond-directeur Paulus Jansen vindt het een ‘gekke discussie’. ‘Volgens Wientjes is geen draagvlak nodig, maar de maatregel die hij voorstelt is niet productief en draagt zeker niet bij aan de energietransitie,’ zegt Jansen. Hij verwijst naar onderzoek van de Woonbond, waaruit blijkt dat de 70 procent-regel de verduurzaming in de huursector niet belemmert. ‘Bij renovatieprojecten is de 70 procent alle keren gehaald. In enkele gevallen duurde het wel langer, omdat corporaties niet slim hadden geopereerd in de communicatie met de huurders.’

Het echte probleem
Het echte probleem ligt volgens Jansen niet bij de huurder, maar bij de particuliere woningbezitter. ‘Daar gaat het om individuele bewoners, die elk hun eigen afwegingen maken. Dat maakt het proces van verduurzamen zeer complex. Bovendien kost het klauwen vol geld en tijd als we die woningen overslaan bij de renovatie. Een van onze aanbevelingen is om ook eigen woningbezitters mee te nemen bij de wijkgerichte aanpak om woningen van het aardgas af te krijgen. Daarmee krijg je ook de corporatiewoningen mee die zijn verkocht aan particulieren.’

Bekend met de bouw
Jansen kan hierover meepraten, want hij kent de bouwsector als zijn broekzak. Na zijn studie bouwkunde aan de TU Eindhoven werkte hij bij ingenieursbureau DHV. Tussen 2006 en 2014 was hij voor de SP politiek actief als lid van de Tweede Kamer, met volkshuisvesting, energie en klimaat in zijn portefeuille. Na zijn vertrek uit Den Haag was hij in Utrecht wethouder van wonen, ruimtelijke ordening en vastgoed. Sinds 2018 is hij algemeen directeur bij Woonbond, volgens hem ‘gewoon werk, met een lach en een traan’, maar het thema duurzaamheid houdt hem nog steeds bezig.

Huurders ontlasten
Als directeur van Woonbond komt hij op voor belangen van huurders. In die rol wordt hij ook uitgenodigd om te spreken over hoe om te gaan met huurders. ‘Gisteren was ik bezoek op bezoek in Enschede bij huurcorporatie Ons Huis, waar twee flatgebouwen uit 1969 zijn gerenoveerd. Twee derde van de bewoners was ouder dan 75 jaar. Bij de renovatie is het gelukt om deze mensen te ontlasten, door de doorlooptijd te verkorten en de kosten te verlagen. Dat kan door de renovatie te industrialiseren en op te schalen, door dit bij de overige acht flatgebouwen in de wijk te herhalen.’

Paulus Jansen (links) op werkbezoek bij woningcorporatie Mijn Thuis in Best en Eindhoven

Spanning
Jansen geeft toe dat er spanning bestaat tussen verduurzamen en betaalbaarheid. ‘Zeker bij corporaties die zijn kaalgeplukt door de overheid, want die heft belasting uit de huuropbrengst’. Hij wijst erop dat er in het sociaal huurakkoord afspraken zijn gemaakt over betaalbaarheid en verduurzaming. ‘Belangrijk is dat de woonlasten gelijk blijven als de energiekosten stijgen. Zo kunnen we de huurders beschermen tegen hoge kosten.’

Woonlasten gelijk
Volgens Jansen gaat het erom de balans positief te houden. Dat betekent ook dat de huurprijs bij verduurzaming kan stijgen, als de woonlasten maar op hetzelfde niveau blijven. ‘Met verduurzamen gaan de energiekosten omlaag, omdat de woning meer energie bespaart en minder aardgas nodig heeft. Bijkomend voordeel is dat het comfort van de woning toeneemt. De verduurzaming kan worden betaald uit verhoging van de huur. Dat is ook het advies van de Woonbond.’

Soms lukt het niet
Het lukt niet altijd om de woonlasten gelijk te houden, zegt Jansen. ‘Soms is een flatgebouw te oud, terwijl huurders niet zitten te wachten op de sloop van hun woning. Ze willen dat hun woning blijft staan en willen niet meer gaan betalen. Historisch gezien zorgt nieuwbouw ervoor dat de woonlasten stijgen, maar de laatste tijd verloopt het proces van sloop en nieuwbouw sneller. Dat maakt het aantrekkelijker voor huurders. Ze hoeven dan maar een maand tot zes weken elders te verblijven voordat hun nieuwe woning klaar is. Veel huurders plannen dan ook hun vakantie in die periode.’

Renovatie versus sloop en nieuwbouw
Jansen noemt als voorbeeld de renovatie van jaren vijftigwoningen in Oldenzaal door Dura Vermeer. ‘De huurders konden van corporatie WBO Wonen kiezen tussen renovatie of sloop en nieuwbouw. Meer dan de helft koos voor het laatste, onder andere vanwege het hogere comfort. De balans tussen renoveren en slopen voor nieuwbouw kan dus verschuiven.’ Jansen hekelt het verschijnsel dat eigen woningbezitters ‘gratis meeliften’ met de verduurzamingsplannen van corporaties, terwijl de rekening wordt neergelegd bij de huurders, zoals is gebeurd in Almere. ‘Dat is niet eerlijk’.

Aedes-voorzitter Marnix Norder en Paulus Jansen

Collectieve aanpak
Voor eigen woningbezitters is volgens Jansen ook een collectieve aanpak nodig. ‘Dat is de goedkoopste manier om de energiekosten te verlagen. Het is niet slim om dat op eigen houtje te doen. De ene bewoner verduurzaamt de woning dan anders dan de buren, waardoor de woningen energetisch onderling enorm gaan verschillen. Dat maakt het organisatorisch nog lastiger om te verduurzamen. Het beste is een collectieve aanpak. Om voor gespikkelde complexen (huur- en koopwoningen in één gebouw) hiervoor een oplossing te vinden is de grootste uitdaging.’

70 procent haalbaar
Volgens Jansen hoort de 70 procent-regel geen discussie meer te zijn. ‘Bij de onderhandelingen over het klimaatakkoord is dit aan de kaak gesteld, maar in de praktijk werkt dit prima. Ook voor koopwoningen en commerciële huurwoningen is de eis makkelijk haalbaar, zegt Jansen. Hij wijst erop dat bij koopwoningen 100 procent draagvlak nodig is. Daar bepaalt immers de woningeigenaar of dit gebeurt. Jansen stelt voor om bij gespikkelde complexen te overleggen met eigen woningbezitters. ‘Ook voor deze groep is verduurzamen aantrekkelijk. De kans dat we eruit komen is groot.’

Rendabel investeren
Commerciële verhuurders zijn in de ogen van Jansen echter fout bezig. ‘Die verdommen het om te investeren in het verduurzamen van hun woningen, zelfs bij een terugverdientijd van zes jaar. Dat is echter gewoon rendabel,’ foetert Jansen. Huurders kunnen wel collectief druk uitoefenen om de verhuurder om dit alsnog te doen, maar in de praktijk gebeurt dit nauwelijks. Om rendabele investeringen af te dwingen bij commerciële verhuurders stelt de Woonbond voor dit te regelen met een uitbreiding van de wet, aldus Jansen.

Bron:Energieling

 

Woningen die geheel energie neutraal zijn veroorzaken hoofdpijn

Het moest een van de eerste volledige energie-neutrale woningprojecten in het land worden, maar de 52 gezinnen van de verduurzaamde huizen in Zoetermeer liggen wakker en kampen met hoofdpijn door te veel CO2 in huis.

Volgens Denis de Jong wordt de lucht in de duurzame woningen niet goed ververst.

Twee en vijftig gezinnen uit de wijk Palenstein in Zoetermeer hebben gezondheidsklachten sinds hun bestaande woning door verhuurder De Goede Woning als een van de eerste in Nederland is verduurzaamd en CO2-neutraal is gemaakt. Ze hebben al een jaar hoofdpijn door een te hoge concentratie CO2 in huis. Verder kampen ze met benauwdheid, hebben ze een droge mond en slapen ze slecht.

GGD Haaglanden, die door de bewoners werd ingeschakeld, constateerde dat de woningen – die werkelijk potdicht zijn geïsoleerd – een te hoge concentratie CO2 bevatten. De ventilator die lucht in- en uitlaat, kan de capaciteit niet aan. ,,De lucht met CO2 die de bewoners uitademen, wordt niet goed ververst”, aldus bewoner Denis de Jong, die namens de tientallen gezinnen de woordvoering doet. ,,We werden maandenlang niet serieus genomen; ‘Die klachten kunnen niet’, werd gezegd.” De bewoners hebben inmiddels een advocaat op de zaak gezet. ,,Ik moet elke ochtend na mijn slaap naar buiten rennen om frisse lucht te krijgen.”

Bron: Algemeen Dagblad

3B Wonen heeft al 1200 woningen van zonnepanelen voorzien

3B Wonen plaatst in vijf jaar tijd op ruim 2000 eengezinswoningen zonnepanelen.

Hiermee dragen ze bij aan een duurzame samenleving en het levert de huurder een flinke besparing op zijn energierekening op.
16 juli vierden 3B Wonen de ingebruikname van de 1200ste zonnepaneleninstallatie.

Feestelijke ingebruikname bij “De Handpalm”.
De huurders van 3B Wonen in “De Handpalm”, een woonvoorziening voor mensen met een licht verstandelijke beperking aan de Rozenoord in Berkel en Rodenrijs, kregen de 1200ste zonnepaneleninstallatie. Met een feestelijk moment vierden 3B Wonen en de bewoners de ingebruikname. De zonnepanelen zijn eind juni geplaatst. Hanneke Vliet Vlieland, directeur van 3B Wonen, onthulde met Inge Hessler, sectormanager bij Stichting Sprank en wethouder Albert Abee een display waarop de energieopbrengst te zien is. Daarna was er voor de aanwezigen en de bewoners een zonnig gebakje.

Goed voor het milieu en uw portemonnee
Door de uitstoot van CO2 ontstaan er klimaatproblemen. Zonne-energie levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Met deze 1200 zonnepanelen besparen we een miljoen kilogram CO2 per jaar. Dat is evenveel als de gemiddelde CO2 uitstoot per jaar door huishoudelijk energieverbruik van 200 driepersoonshuishoudens.

De zonnepanelen zijn ook goed voor de portemonnee van de huurder. Per woning plaatst 3B Wonen gratis zes zonnepanelen. Het plaatsen van zonnepanelen is in veel gevallen maar één onderdeel van een pakket aan energetische maatregelen. Daken, muren en vloeren worden geïsoleerd en in woningen waar dat nog kan, wordt dubbel glas geplaatst. De huurder profiteert van de besparing op zijn energielasten, zonder dat hier extra kosten voor in rekening worden gebracht.

Planning
3B Wonen is in 2017 begonnen met het plaatsen van zonnepanelen op eengezinswoningen met schuine daken. Dit levert het meeste rendement op. Op de website van de HVLL en 3B Wonen vindt u op welke woningen dit jaar zonnepanelen worden geplaatst.

Bron: 3B Wonen

3B Wonen en HVLL organiseerden een dialoog

 

 

3B Wonen en HVLL organiseerden op maandag 27 mei  een dialoog met politiek en ontwikkelaars. De vraag die centraal stond, was: Hoe zorgen we er met elkaar voor dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar komen?

Versnellen een noodzaak
Meer vraag, minder aanbod. Over de noodzaak de geplande sociale woningbouw te versnellen waren aanwezigen het roerend eens.

Ontwikkelingen in de woningmarkt
Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, nam de aanwezigen mee in de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt. De bevolking groeit harder dan in verschillende prognoses is voorzien. Tot 2040 komen er in Nederland 700.000 tot 1,6 miljoen huishoudens bij. Daarnaast komen er steeds meer 1- en 2-persoonshuishoudens. Een groot deel van die groep zal een beroep moeten doen op een sociale huurwoning.

Kengetallen lokaal
Hanneke Vliet Vlieland, directeur van 3B Wonen en Frans Schwiebbe, adviseur klant bij 3B Wonen, presenteerden de lokale kengetallen. Het aantal actief woningzoekenden neemt sterk toe. Het aanbod van sociale huurwoningen neemt juist af. De druk op de sociale woningmarkt neemt daardoor toe. Doorstroming in de sociale woningvoorraad is belangrijk om beweging op gang te krijgen. ‘De doorstroommakelaar van 3B Wonen is een succes en heeft vorig jaar voor 23 extra verhuisbewegingen gezorgd’, aldus Hanneke Vliet Vlieland. ‘En bij nieuwbouw bekijken we per project of we een deel van de woningen met voorrang kunnen toewijzen aan zittende huurders. Bij de Notaris Kruytstraat bijvoorbeeld, hebben we een deel van de woningen toegewezen aan ouderen die in de buurt wonen.’

Zoeken naar oplossingen
Een panel van drie bestaande uit wethouder Kathy Arends, directeur van 3B Wonen, Hanneke Vliet Vlieland en bestuurslid van de Huurdersvereniging Lansingerland, Ger Jansen, kreeg een aantal stellingen voorgelegd. Daarna gingen de aanwezigen in gesprek over de mogelijkheden de bouw te versnellen.

Kathy Arends benadrukte het belang om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Hiervoor moet wel duidelijk zijn wat de vraag precies is. De Huurdersvereniging benadrukte de vraag naar kleinere (beneden)woningen met een tuintje voor senioren. Aanwezigen waren het erover eens dat er ook voor jongeren die hier opgroeien en graag willen blijven, aanbod moet zijn. Tijdens de dialoog kwamen ook nieuwe concepten voorbij die in een vraag voorzien.

Focus op versnellen
Het bod 1020 sociale huurwoningen toe te voegen tot 2030 wordt door zowel gemeente als 3B Wonen gedragen. Waarbij Hanneke Vliet Vlieland nog wel toevoegde ‘Mag het ietsje meer zijn? Ja graag! Maar laten vooral eerst zorgen dat we deze opgave ook echt realiseren. Dat is al een uitdaging op zich.’ Gemeente en 3B Wonen zijn eensgezind: Waar we de focus op moeten leggen is het versnellen van de uitvoering. Hoe krijgen we dat voor elkaar? De locaties waar sociale nieuwbouw komt, zijn bekend. Welke partijen zijn aan zet om snel aan de slag te kunnen? De aanwezige raadsleden stelden voor per locatie te benoemen welke factoren zorgen voor ‘stroperigheid’. Een ‘bouwregisseur’ zou dit in beeld kunnen brengen. Vanuit het rijk en de provincie zijn hiervoor zelfs subsidiepotjes. De gemeente kreeg verder de tip plannen niet te blijven aanpassen. Ga over tot uitvoering als er een plan ligt waar goed over is nagedacht.

3B Wonen heeft een uitgebreid programma om de bestaande woningen te verduurzamen. Is er daarnaast voldoende investeringsruimte om de nieuwbouw die al gepland is te realiseren? Deze vraag werd door 3B Wonen met een volmondig ‘ja’ beantwoord.

Duidelijk werd ook dat de opgave die er ligt breder is dan alleen sociale woningbouw. Het zou goed zijn wanneer er meer woningen komen met een huurprijs tussen de €720,- en € 850,-. Ook dit zal de doorstroming bevorderen.

Nieuwe concepten
Het merendeel van de aanwezigen vond dat we ook moeten kijken naar nieuwe concepten om de woningnood aan te pakken. Bijvoorbeeld alternatieve woonvormen voor ouderen, zoals een Knarrenhof, tijdelijke huisvesting of hoogbouw rond Bleizo. Er zijn genoeg mensen die graag dicht bij het openbaar vervoer wonen. Vanuit de zaal werd voorgesteld volgend jaar weer deze bijeenkomst te houden. ‘Dat gaan we zeker doen!’ aldus Hanneke Vliet Vlieland.

Bron: 3B Wonen

 

Planmatig onderhoud 3B Wonen

Planning planmatig onderhoud en energetische verbeteringen 3B Wonen

Een woning heeft onderhoud nodig. 3B Wonen wil dat haar huurders een woning huren met zo min mogelijk zorgen. Daarom voeren zij regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit.

Planning planmatig onderhoud en energetische verbeteringen 2019

Ruim voordat 3B Wonen het onderhoud aan uw woning uitvoert, sturen zij u hierover een brief. Zo weet u wat u van 3B Wonen kunt verwachten en wat zij van u verwachten rondom de uitvoering van het onderhoud. En ook wanneer de werkzaamheden aan uw woning worden uitgevoerd.

Hieronder vindt u de planning planmatig onderhoud en energetische verbeteringen voor 2019:

Planning planmatig onderhoud april 2019

Door dubbel op de link te klikken opent u het bestand. Let op PV-panelen zijn zonnepanelen.

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: website 3B Wonen

Algemene Ledenvergadering gehouden op 15 april 2019

Op 15 april heeft de HVLL een Algemene Ledenvergadering gehouden in samenwerking met de Brandweer van Lansingerland.

We hebben dit keer dan ook de locatie aangepast (Brandweer kazerne van Lansingerland) en dat was een schot in de roos. De vergadering werd geopend door de voorzitter Jacques van Schaik. Daarna stelde Hanneke Vliet Vlieland (nieuwe directeur 3B Wonen) zich voor.

Als derde punt stond er een presentatie door de brandweer vertegenwoordigd door Monique Blenk op de agenda met als thema “Brandveiligheid in en om uw woning”. De presentatie was interessant en de toehoorders konden meteen vragen stellen aan Monique wat ook veelvuldig gebeurde.

Na de “Presentatie”  was er een “Demonstratie” van de brandweer en dat was spectaculair (hoe bestrijd je een Vlam in de pan) het was heel duidelijk wat je wel en zeker niet moet doen.

Hier onder enkele foto’s.

 

Op deze foto is goed te zien hoe het wel moet. Het vuur doven met een deksel.

De brandweer liet ook zien hoe de vlam in de pan niet gedoofd moet worden namelijk met water.

De brandweer voegt water toe en dan het resultaat was ongelooflijk.

 

 

 

 

 

Na de demonstratie mochten de bezoekers de brandweer wagens bekijken en kregen ook uitleg. Hier werd ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Dit is de wagen die als eerste uitrukt.

De laarzen met de broek staan startklaar bij de deur van de auto. Zowel voor de chauffeur als de bijrijder.

De oude brandweer wagen trok ook veel bekijks.

 

 

 

 

De heren Theo Blijlevens en Jan van de Ende werden door Bianca met een bloemetje verrast, maar Monique werd ook niet vergeten.

Na de pauze was het serieuze gedeelte aan de beurt, alle benodigde stukken lagen voor de bezoekers klaar.

Gerard Bosman werd als 2e penningmeester herkozen, ook werd er nog kort op de fusie van 3B Wonen met Onze Woning ingegaan. Er is voorlopig nog geen duidelijkheid.

Alle leden die aanwezig waren konden een formulier met naam adres en telefoonnummer invullen zodat de brandweer een CO meter kan komen plaatsen.

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoger beroep gluurverhoging

Het hoger beroep van de belastingdienst tegen een huurder over het betalen van schadevergoeding in verband met extra huurverhogingen (“gluurverhogingen”) dient op 8 april.

De belastingdienst verstrekte inkomensgegevens van huurders van verhuurders, terwijl dit van 2013 tot en met april 2016 helemaal niet mocht. Huurders met een bescheiden middeninkomen kregen op basis van deze inkomensgegevens een extra huurverhoging. Dit gebeurde al vanaf een bruto jaarinkomen van € 33.600,–

Eerder oordeelde de rechtbank dat de belastingdienst schade moet vergoeden, omdat zonder het onrechtmatig verstrekken van inkomensgegevens geen extra huurverhoging had kunnen plaatsvinden.

De huurder heeft dus financieel schade geleden doordat de belastingdienst zich niet aan de wet hield.
Dat betekent dat andere huurders die in deze periode een extra huurverhoging hebben gehad, ook een schadevergoeding van de belastingdienst kunnen eisen. Huurders kunnen dat doen met een modelbrief en een rekentool op de website van de woonbond.
Hoewel de belastingdienst heeft laten weten geen schade te vergoeden tot er een uitspraak is in het hoger beroep, is het verstandig wel alvast een claim in te dienen.

De zaak van de huurder wordt gesteund door het juridisch fonds van de woonbond.
Uitspraak verwacht 20 mei 2019.

Bron: Woonbond

 

Het Woonbond jaaroverzicht

Het afgelopen jaar hebben we weer veel huurders en woningzoekenden weten te bereiken en kunnen helpen. Ook hebben we vaak wat kunnen verbeteren voor hurend Nederland. In dit artikel zetten we wat cijfers en hoogtepunten op een rijtje.

In 2018 bezochten huurders zo’n 2 miljoen keer een pagina op onze website en stonden we bijna 5.000 huurders te woord aan de Huurderslijn, onze juridische ledendienst. Onze meest populaire post op Facebook,

Betaalbaarheid
Vanwege onze actie voor huurverlaging in maart, hadden bijna alle landelijke media het over de noodzaak om de woonlasten voor huurders te verlagen. Via onze actiesite deden duizenden huurders een oproep aan hun verhuurder om de huur te verlagen.

Gluurverhoging
De rechter oordeelde eind april dat de Belastingdienst schade moet vergoeden voor het onrechtmatig verstrekken van inkomensgegevens waardoor een huurder een hogere huurverhoging heeft gehad. Deze rechtszaak, gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond, zorgde ervoor dat meer huurders een schadevergoeding kunnen eisen. De Woonbond publiceerde daarom een modelbrief en rekenmodel op de website waarmee huurders de schade op de Belastingdienst kunnen verhalen. Veel huurders hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt.

Aanpak huisjesmelkers
Huisjesmelkers en discriminatie horen niet thuis in de huursector. De Woonbond, verhuurders, makelaarskoepels en het ministerie maakten in mei afspraken over het aanpakken van wanpraktijken in de huursector. Dit jaar moet dat leiden tot scherpere regels waarmee huisjesmelkers harder worden aangepakt.

Aardebevingen
De Woonbond trok in de zomer samen met huurdersorganisaties in Groningen met een actiecaravan door het aardbevingsgebied om huurders die emotionele schade hebben opgelopen door de aardbevingsproblematiek, te steunen bij het indienen van een claim om immateriële schade vergoed te krijgen. Uiteindelijk hebben zo’n 5.000 Groningse huurders zich aangemeld.

Energiealarm
We lanceerden eind september het Meldpunt Energiealarm om in kaart te brengen dat huurders vaak in slecht geïsoleerde woningen wonen en hun stookkosten vaak al erg hoog zijn. Deze meldingen gebruiken we in onze lobby. Huurwoningen moeten worden verduurzaamd en de woonlasten van huurders moeten omlaag.

‘Noodknop’ vrije sector
Minister Ollongren kondigde eind november aan met een ‘noodknop’ te komen waarmee gemeenten beleid kunnen opstellen om woekerprijzen in de vrije huursector tegen te gaan. Wat de Woonbond betreft is er veel meer nodig om de hoge huurprijzen aan te pakken, maar na jarenlange lobby is dit eindelijk een stapje in de goede richting.

Sociaal Huurakkoord
Op de valreep van het jaar sloten we een Sociaal Huurakkoord met Aedes, waardoor de huurstijgingen in de corporatiesector beperkt blijven en huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging kunnen krijgen.

Ook dit jaar zet de Woonbond zich weer volop in voor huurders en woningzoekenden. Samen met huurders en lokale huurdersorganisaties. Ook Huurdersvereniging Lansingerland is lid van de Woonbond.

Bron: Woonbond

Woningcorporatie Havensteder en Huurdersvereniging Lansingerland tekenen een samenwerkingsovereenkomst

Op donderdag 20 februari hebben Woningcorporatie Havensteder vertegenwoordigd door haar directeur Wonen, de heer P.A.F. van Lieshout en de Huurdersvereniging Lansingerland vertegenwoordigd door haar 2e voorzitter, de heer G.H. Jansen hun samenwerking bezegeld met een samenwerkingsovereenkomst.

Dit houdt in dat de Huurdersvereniging nu ook officieel de huurders van Havensteder die in Lansingerland wonen vertegenwoordigen.

De Huurdersvereniging behartigd de belangen van de huurders van de woningen die eigendom zijn van Havensteder, maar beheerd en verhuurd worden door 3B Wonen. In de praktijk merken de bewoners hier niets van.
Deze bewoners kunnen ook via het aanmeldformulier lid worden van de Huurdersvereniging Lansingerland 3B Wonen int de contributie van € 1.- bij de huur.

De huurdersvereniging heeft afspraken gemaakt dat onder andere het huurbeleid wat bij 3B Wonen wordt gehanteerd ook geldt voor Havensteder.