Huurverlaging gekregen?

Kijk naar je huurtoeslag.

Huurverlaging gekregen van je corporatie? Dan hoort je corporatie je nieuwe (verlaagde) huurprijs aan de Belastingdienst door te geven. Maar het is slim om hier ook zelf op te letten.

Afbeelding: dame krijgt hulp bij nakijken toeslagen

Tienduizenden corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur kregen dit jaar huurverlaging. Omdat een lagere huur ook betekent dat je huurtoeslag moet worden aangepast, heeft de wetgever beslist dat corporaties de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst moeten doorgeven. Om te voorkomen dat huurders later met een terugvordering te maken krijgen.

Huurverlaging: altijd voordeel

Belangrijk: als je huurverlaging krijgt, ga je er altijd op vooruit.  Je hebt weliswaar recht op iets minder toeslag, maar dit doet nooit je huurverlaging teniet.

Toeslag is een voorschot

Het lastige van toeslagen is dat het om voorschotten gaat. En dat de berekening ervan vrij moeilijk is. Op hoeveel huurtoeslag je in 2021 recht hebt, kan pas berekend worden als het jaar al voorbij is, dus als je toeslag al is uitgekeerd. Weet de Belastingdienst niet dat je huur in 2021 is verlaagd, of valt je inkomen onverhoopt hoger uit? Dan kan het zijn dat je een deel van je huurtoeslag achteraf moet terugbetalen.  

Terugvordering voorkomen

Toeslag moeten terugbetalen is enorm vervelend. En al helemaal als je weinig geld hebt en er niet op rekent. Dat je moet terugbetalen kun je voorkomen door zelf scherp op te letten.

Zelf doen

Je kunt inloggen op Mijn Toeslagen. Zie je daar dat je woningcorporatie de verlaagde huurprijs nog niet heeft doorgegeven? Geef de verlaagde huurprijs dan zelf door. Daarmee voorkom je dat je later moet terugbetalen. Kijk ook naar je inkomen. Als je verwacht dat je dit jaar meer gaat verdienen, stel het verwachte inkomen dan naar boven bij. Ook dat voorkomt dat je later moet terugbetalen.

Hulp vragen

Veel mensen vinden belastingen en toeslagen ingewikkeld. Of vinden inloggen op Mijn Toeslagen moeilijk. Raak je in de stress van zelf doen, vraag dan om hulp. Bij familie of vrienden. Of bij je vakbond, ouderenbond, wijkcentrum, belastingwinkel, sociaal werker of formulierenbrigade. Er zijn veel vrijwilligers en professionals die dit soort hulp graag geven.

Huurverlaging niet doorgegeven?

Woningcorporaties moeten de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst doorgeven. Merk jij dat je corporatie dit niet heeft gedaan? Of help je huurders met hun belasting en merk je dat dit bij de huurders die jij helpt niet gebeurd is? De Woonbond hoort het graag (via het contactformulier). We hebben een enkel signaal dat niet alle corporaties de huurverlaging doorgaven, maar weten nog niet of dat vaker is gebeurd.

Bron: Woonbond

Open brief verhoging grondprijs in Lansingerland

Geachte Leden van de Huurdersvereniging,
Geachte Huurders Gemeente Lansingerland,

Ter informatie:
Onderstaande brief hebben wij als bestuur HVLL naar de Gemeenteraad van Lansingerland gestuurd op 11 mei 2021 n.a.v. het verhogen van de sociale bouwgronden met 40 tot 60% ten opzichte van 2020.

Aan              : Gemeenteraad Lansingerland
Datum          : 11 mei 2021
Betreft          : Open brief verhoging grondprijs in Lansingerland
Kenmerk      : JvS/11052021/070/IvV
CC               : Huurders Lansingerland via de Heraut

Geachte Leden van de gemeenteraad,

Als Huurdersvereniging Lansingerland (HVLL) zijn we teleurgesteld, dat wij via de media hebben moeten vernemen dat u als gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel betreffende prijsverhoging dit jaar van de “sociale“ grondprijzen van het College B&W van rond de 40%. Hier bovenop heeft het college voorgesteld om in 2022 een extra verhoging toe te passen, dit gaat leiden tot een prijsverhoging van bijna 60% ten opzichte van 2020.

De verhoging van de grondprijs is, vergeleken met de prijs van 2020, een onverwacht grote stijging voor woningcorporatie 3B Wonen, dat zij en ook wij, de HVLL niet hadden kunnen voorzien. Deze prijsverhoging betekent voor  woningcorporatie 3B Wonen dat er voor het nu afgesproken aantal te bouwen sociale huurwoningen tot 2030 (±1000) een kostenstijging van rond de € 6 miljoen is te verwachten, gerekend met de eerste prijsstijging over 2021. En met de extra verhoging in 2022 betekent dit nog eens € 4 miljoen kostenstijging.

Wij zijn dan ook verontrust wat dit gaat betekenen voor de jaren tot 2030.
Woningcorporatie 3B Wonen kan door deze verhoogde grondprijzen met dezelfde investeringsruimte minder woningen bouwen dan nu geraamd. Of zij moeten op duurzaamheid, kwaliteit, energetische maatregelen en betaalbaarheid van de woningen inleveren. Bovendien wordt deze prijsstijging betaald door de huurders van 3B Wonen.

In de prestatieafspraken 2021 tussen de Gemeente Lansingerland, 3B Wonen en HVLL, zijn bindende afspraken gemaakt betreft het bouwen van sociale huurwoningen en voor welke doelgroepen, jongeren/ senioren etc. Dit aantal is al ver beneden de behoefte, het lost de woningnood in Lansingerland niet op, maar zorgt ervoor dat deze niet nog groter wordt.

De verhoging van de sociale grondprijzen zorgt er in de praktijk voor dat in de prestatieafspraken het vastgestelde aantal woningen mogelijk naar beneden moet worden bijgesteld, wat de wachtlijst alleen maar zal doen toenemen. Het is nu al 8 jaar en zal mogelijk toenemen tot 10 jaar of zelfs meer, met als direct gevolg dat de reeds ingezette uittocht van jonge woningzoekenden groter zal worden en Lansingerland hierdoor verder zal gaan vergrijzen.
In dezelfde prestatieafspraken tussen de Gemeente, 3B Wonen en Huurdersvereniging HVLL is bijvoorbeeld opgenomen: dat de betaalbaarheid en beschikbaarheid behouden blijft van sociale huurwoningen. Wij hebben hierover dus met u bindende afspraken gemaakt.
Het bevreemdt ons zeer dat er blijkbaar door enkele raadsleden en fracties gedacht wordt dat het geld van 3B Wonen géén maatschappelijk geld zou zijn.

De huurpenningen van de huurders worden gebruikt voor onderhoud, duurzaamheid, leefbaarheid in de buurten en investeringen in nieuwe woningen. Al het geld blijft in eigen kring en vloeit niet weg naar derden, zoals aandeelhouders. 3B Wonen is één van de weinige corporaties met een goede investeringscapaciteit en first player in Lansingerland. Deze hebben we keihard nodig om in 10 jaar minimaal 1000 sociale huurwoningen te gaan bouwen.

De HVLL ziet hier scherp op toe. Ons maatschappelijk doel is, net als dat van 3B Wonen, zorgen voor veerkrachtige leefbare wijken, met voldoende betaalbare huurwoningen.

Hoe nu verder?
3 Jaar geleden in ons politiek debat zijn er door u veel beloftes gedaan met de kreet bouwen, bouwen, bouwen.
De boodschap over het verhogen van de grondprijzen heeft ons op zijn zachts gezegd enorm geraakt, we hebben dit niet als positief ervaren. Wel zijn we blij te zien dat de lijn van het college richting Wilderszijde er één is van doorpakken en de vaart erin houden.

Ook de bijstelling van het woningbouwprogramma en de plannen die het college hiertoe heeft geschetst zijn een positieve boodschap voor iedereen die graag hier in Lansingerland zou willen wonen.

Onze complimenten voor de voortvarendheid hierin.

Bestuur Huurdersvereniging

Bianca van Duinen, Ger Jansen, Irene van Vliet, Bianca van Buren,
Jacques van Schaik, Lydia Lembeck, Wil van den Berg.

 

 

Huizen bouwen in een fabriek als oplossing van de woningnood

Prefab, woningen die gebouwd worden met kant-en-klare onderdelen uit de fabriek, is allesbehalve een nieuwe uitvinding. Maar door het grote tekort aan woningen lijkt deze methode weer interessant: het is immers snel en goedkoop.

Minder kosten, minder personeel
Voor veel bouwbedrijven is het maken van prefab-woningen interessant. De eenmalige investering is hoog, maar daarna kan er sterk worden bezuinigd op personeelskosten, bijvoorbeeld op het gebied van bouwvakkers en architecten.

Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer ziet zeker toekomst in prefab-bouwen. “Maar je moet het organiseren. Het probleem is dat de woningbouwmarkt in Nederland zo is ingericht dat er per gemeente allerlei verschillende eisen en kosten zijn.”
De schaarse grond in combinatie met de regelgeving leent zich volgens Boelhouwer niet meteen voor grootschalige bouw van prefab-woningen. Hij noemt Japan als een voorbeeld van een land waar al heel lang succesvol wordt gebouwd met prefab. “Die huizen worden gemaakt van kunststof die je kan recyclen. Ze worden na een paar jaar weer weggehaald en vervangen.”

Eén van de huizen die Dijkstra kan maken is de zogenaamde ‘droogstapelwoning’, een huis van kant-en-klare onderdelen dat binnen één dag kan worden neer gezet. “Verleden jaar hebben we 643 prefab-huizen gemaakt. We hebben nog een beetje stress over de continuïteit van onze productie. We hebben hier in Noord-Nederland vaak te maken met kleine opdrachten. Soms maar 8 of 16 woningen per opdracht. We proberen de productie gevuld te houden.”

Hoogleraar Boelhouwer ziet daarin een probleem. “Je moet kunnen standaardiseren, zodat je kan bouwen in grote hoeveelheden. Dat is in Nederland, door onze structuur, juist lastig. De bouw is toch vaak kleinschaliger.”

Prefab-dorpen in Friesland en Groningen?
De noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland meldden vandaag de komende jaren 220.000 extra huizen te kunnen gaan bouwen, als er tenminste 9,5 miljard euro kan worden geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur.

Grootschalig bouwen is juist in die provincies een realistisch plan, denkt Boelhouwer. “In stedelijke gebieden heb je, naast minder ruimte, te maken met hogere kosten en allerlei welstandscommissies.”

Dijkstra, momenteel al actief in het noorden, ziet het ook zitten, maar heeft wel een voorwaarde. “Zorg dat er sneller vergunningen komen, anders realiseer je de ambitie niet. De trage vergunningverlening staat de bouwambitie in de weg.”

Hebben we in Friesland, Groningen en Drenthe straks enclaves van prefab-woningen met daarin voormalige Utrechters en Amsterdammers? Boelhouwer: “Dat zou zo maar kunnen. Vooral langs het spoor kunnen dat soort gemeenschappen ontstaan.”

Bron: Nieuwsuur

Vocht en schimmel: ventileren is beter dan genezen

Zwarte plekken in de douche, beslagen ramen en/of een muffe lucht in huis. Het zijn allemaal tekenen van vocht en schimmel. Dat is niet alleen onaangenaam, maar ook nog eens ongezond. Wilt u vocht en schimmel buiten de deur houden? Zorg dan in ieder geval voor goede ventilatie!

Hoe ontstaan vocht en schimmel in huis
Tijdens alledaagse bezigheden in huis komt veel vocht vrij. Bijvoorbeeld bij het douchen, afwassen, koken of was ophangen. Bovendien ademen mensen en plan[1]ten ook vocht uit. Blijft dit vrijkomende vocht in huis hangen, bijvoorbeeld doordat ramen en deuren dicht blijven? Dan is de kans op schimmel groot. In sommige gevallen is een lekkende waterleiding, regenpijp of dak de oorzaak van schimmelvorming in huis.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s?
Wanneer u in een vochtig of schimmelig huis woont, heeft u een grotere kans op astma of andere luchtwegklachten. Beschimmelde muren en vochtige, slecht geventileerde ruimten zijn bovendien ideaal voor de huisstofmijt. Dit kleine, spinachtige beestje kan gezondheidsklachten veroorzaken. Denk aan benauwdheid, vermoeidheid, verkoudheid en hoofdpijn. Heeft u last van astma en/of allergieën? Dan kunnen de klachten hiervan verergeren.

Voor een gezond leefmilieu in huis is het belangrijk dat u dagelijks ventileert. Daarmee komt er voldoende frisse lucht binnen. Zo zorgt u ervoor dat u waterdamp en geurtjes afvoert. Het verwarmen van een vochtige ruimte kost meer energie dan het verwarmen van een geventileerde ruimte. Laat ventilatieroosters open staan en zet de mechanische ventilatie nooit uit. Zet dagelijks ramen open en gebruik uw afzuigkap.

 

Voorjaarsledenvergadering uitgesteld

Bericht Bestuur van de Huurdersvereniging Lansingerland aan al haar leden.

De aanhoudende maatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan laten het houden van de voorjaarsledenvergadering op 19 april 2021 waarbij u zelf aanwezig bent niet toe.

Het bestuur heeft daarom besloten om deze vergadering te verplaatsen en gelijktijdig te houden met de najaar-ledenvergadering op 15 november 2021, ervan uitgaande dat we elkaar dan weer kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Irene van Vliet, secretaris HVLL

info@hvll.nl
Tel. 06-57737260.

Speciale regeling voor huurverlaging 2021

Val ik onder de speciale regeling voor huurverlaging in 2021?

U huurt bij een woningcorporatie. En betaalt u te veel huur voor uw inkomen? Dan komt u in 2021 wellicht in aanmerking voor een éénmalige regeling voor huurverlaging. Door deze regeling doet de woningcorporatie u in 2021 zelf een voorstel tot huurverlaging. Dat doet ze als uw inkomen in 2019 (2 jaar eerder) laag was. Is uw inkomen pas na 2019 gedaald? Dan moet u zelf in actie komen. Deze regeling staat los van de andere redenen om huurverlaging aan te vragen.

Hoe vraag ik de huurverlaging via de speciale regeling aan?

Er zijn 2 manieren:

 1. Had u in 2019 een laag inkomen? Dan stelt de woningcorporatie de huurverlaging zelf aan u voor.
 2. Is uw inkomen na 2019 gedaald? Dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen.

Manier 1: De woningcorporatie stelt zelf huurverlaging voor

Woont u in een woning van een woningcorporatie? Dan kan de woningcorporatie u zelf een voorstel voor huurverlaging doen. Dat gebeurt als uw een laag inkomen heeft. En u gezien uw inkomen een hoge huur betaalt.

Kale huur voor recht op huurverlaging 
Woonsituatie Kale huur voor mogelijk recht op huurverlaging
U woont met maximaal 2 personen € 633,25 of hoger
U woont met 3 of meer personen € 678,66 of hoger

Woningcorporaties doen u voor 1 april 2021 een voorstel

Zou u met uw kale huur recht kunnen hebben op huurverlaging? Dan gaat uw woningcorporatie controleren of u een laag inkomen heeft. Dat doet ze bij de Belastingdienst. Het gaat dan om uw inkomen in 2019. De Belastingdienst geeft niet door hoe hoog uw inkomen was. Alleen of het een “laag inkomen” of “geen laag inkomen” is. Of dat het inkomen niet bekend is bij de Belastingdienst.

Heeft u een laag inkomen? En is uw kale huur gezien uw inkomen te hoog. Dan moet uw  woningcorporatie u voor 1 april 2021 een huurverlaging voorstellen.

Hieronder ziet u in welke gevallen u huurverlaging krijgt en naar welke huurprijs.

Recht op huurverlaging
Uw huishouden Inkomensgrens, uw gezamenlijk inkomen is niet hoger dan Huurverlaging naar
Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt € 23.725 € 633,25
Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt € 23.650 € 633,25
Huishouden van 2 personen, die allebei geen AOW krijgen € 32.200 € 633,25
Huishouden van 2 personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 32.075 € 633,25
Huishouden van 3 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen € 32.200 € 678,66
Huishouden van 3 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 32.075 € 678,66

Voor uw huishouden tellen al uw huisgenoten mee. Ook kinderen die thuis wonen. Gaat het om kinderen tot 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. Maar ze tellen voor de grootte van het huishouden dus wel mee.

Woningcorporatie stuurt geen voorstel huurverlaging

Stuurt de woningcorporatie u voor 1 april 2021 geen voorstel voor huurverlaging? En denkt u daar vanwege uw inkomen in 2019 wel recht op te hebben? Neem contact met uw woningcorporatie. Reageert uw woningcorporatie niet? Of wijst ze uw verzoek af? Neem dan contact op met de Huurcommissie. Dat kan tot 12 mei 2021.

Woningcorporatie stuurt verkeerd voorstel huurverlaging

Stuurt uw woningcorporatie wel voor 1 april 2021 een voorstel voor huurverlaging? Maar bent u het niet eens met het voorstel? Ook dan stapt u naar de Huurcommissie. Daarvoor heeft u 6 weken de tijd. Gerekend vanaf de voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging.

 • Gaat de huurverlaging op 1 april 2021 in? Dan heeft u tot uiterlijk 12 mei 2021 de tijd om te reageren.
 • Gaat de huurverlaging op 1 mei 2021 in?  Dan heeft u tot uiterlijk 12 juni 2021 de tijd om te reageren.

Manier 2: U vraagt huurverlaging zelf aan

Was uw gezamenlijk inkomen in 2019 niet laag? Maar is het daarna gedaald? Dan kunt u in 2021 zelf om huurverlaging vragen aan de woningcorporatie. Uw kale huur moet wel hoger zijn dan € 633,25. Dat is het geval als u met maximaal 2 personen woont. Woont u met 3 of meer personen? Dan moet uw kale huur hoger zijn dan € 678,66.

U moet kunnen bewijzen dat uw gezamenlijk inkomen in de laatste 6 maanden laag is. Dit betekent: niet hoger dan de helft van de inkomensgrens voor uw huishoudsituatie. In de tabel staan de inkomens per jaar. Daarom moet u de helft van het inkomen nemen als u checkt of uw inkomen over de laatste 6 maanden voldoet aan de inkomensgrens.

Recht op huurverlaging
Uw huishouden Inkomensgrens, uw gezamenlijk inkomen is niet hoger dan Huurverlaging naar
Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt € 23.725 € 633,25
Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt € 23.650 € 633,25
Huishouden van 2 personen, die allebei geen AOW krijgen € 32.200 € 633,25
Huishouden van 2 personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 32.075 € 633,25
Huishouden van 3 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen € 32.200 € 678,66
Huishouden van 3 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 32.075 € 678,66

Een rekenvoorbeeld:

u woont alleen in een sociale huurwoning. Uw kale huurprijs is € 700. Uw inkomen was in 2019 hoger, maar is sinds het begin van corona gedaald. De afgelopen zes maanden verdiende u in totaal €10.000. Krijgt u de huurverlaging? Ja, u krijgt de huurverlaging als u hem aanvraagt omdat:

 • uw kale huurprijs boven de € 633,25 ligt
 • Uw inkomen laag was de afgelopen zes maanden: minder dan de helft van € 23.725

Eisen aan verzoek huurverlaging

Wat moet u dan naar de woningcorporatie sturen?

 • Een door u ondertekende verklaring over uw huishouden:
  • totaal aantal personen;
  • aantal inwonende kinderen;
  • leeftijden van die kinderen.
 • Een bewijs van het inkomen over de afgelopen 6 maanden. Van alle bewoners, behalve inwonende kinderen tot 27 jaar. Dit kan zijn:
  • salarisstroken;
  • overzicht van uw uitkering;
  • als u zzp’er bent, een verklaring van een boekhouder.

Woningcorporatie reageert niet op tijd op verzoek huurverlaging

Doet de woningcorporatie u niet binnen 3 weken een voorstel? En u denkt daar wel recht op te hebben? Dan kunt u naar de Huurcommissie stappen. Dat kan dan tot uiterlijk 9 weken na uw huurverlagingsverzoek.

Stuurt uw woningcorporatie wel binnen 3 weken een voorstel voor huurverlaging? Maar bent u het niet eens met het voorstel? Ook dan stapt u naar de Huurcommissie. Daarvoor heeft u 6 weken de tijd. Gerekend vanaf de voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging.

U stuurt dan dezelfde bewijzen mee. De bewijzen die u eerder naar uw woningcorporatie heeft gestuurd.

controleer de gevolgen voor uw huurtoeslag

Gaat uw huur omlaag, dan krijgt u minder huurtoeslag. Maar als uw inkomen ook gedaald is, krijgt u misschien juist meer huurtoeslag. Of u krijgt voor het eerst huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat uw huur nu laag genoeg is. U kunt een proefberekening voor toeslagen maken bij de Belastingdienst.

Geef uw nieuwe huur en uw mogelijk gewijzigde inkomen door aan Belastingdienst/Toeslagen. Dat doet u via toeslagen.nl. U voorkomt hiermee dat u mogelijk later huurtoeslag moet terugbetalen. De woningcorporatie geeft uw huurverlaging ook door aan de Belastingdienst.

Na huurverlaging geen huurverhoging in hetzelfde jaar

Heeft u een huurverlaging gehad, omdat u een laag inkomen heeft? Dan mag de woningcorporatie de huur niet in hetzelfde kalenderjaar weer verhogen. Het maakt niet uit of de woningcorporatie u uit zichzelf een huurverlaging heeft voorgesteld.  Of dat u om huurverlaging heeft gevraagd.

U huurt niet van een woningcorporatie

Huurt u niet van een woningcorporatie? Of huurt u een vrije sectorwoning van een woningcorporatie? Dan heeft u geen recht op deze huurverlaging.
Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning van een woningcorporatie.

Woont u in een particuliere sociale huurwoning? Dan kunt u wel om andere  redenen huurverlaging aanvragen.

Bron: Rijksoverheid

Huurbevriezing voor sociale huurders in 2021

De Woonbond is blij met de huurbevriezing voor sociale huurders bij corporaties en commerciële verhuurders. Woensdag 17 februari maakte minister Ollongren bekend de huren voor deze huurders te bevriezen.

De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurders. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat daarmee dit jaar niet door. Kamerbewoners krijgen ook geen huurverhoging dit jaar. SP-Kamerlid Sandra Beckerman diende een motie voor huurbevriezing in. Vandaag maakte minister Ollongren bekend deze aangenomen motie uit te voeren én corporaties te compenseren.

Helft huurders heeft het financieel moeilijk
‘Goed nieuws voor huurders,’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘In 2019 becijferde het NIBUD al dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven de inkomens achter. Goed dat er nu in een begin wordt gemaakt met de reparatie.’ De Woonbond bracht eerder al eens naar buiten dat huurprijzen met 35 procent zijn gestegen onder de kabinetten Rutte.

Bouw sociale huurwoningen
Winkels: ‘Daarnaast is het goed dat corporaties hiervoor worden gecompenseerd met een korting op de verhuurderheffing. Er moeten veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd, daar staat die heffing enorm in de weg.’ De Woonbond wil dat een komend kabinet de verhuurderheffing helemaal afschaft. De heffing die in 2013 is ingevoerd heeft corporaties en daarmee hun huurders inmiddels al meer dan 10 miljard euro gekost.

Bron: Woonbond

Eerste heipaal geslagen Rodenrijse Velden

Eerste heipaal geslagen voor appartementengebouw

in nieuwbouwproject Rodenrijse Velden

In nieuwbouwproject Rodenrijse Velden hebben wethouder Kathy Arends en Hanneke Vliet Vlieland, directeur 3B Wonen, op  woensdag 3 februari 2021 de symbolische eerste paal geslagen voor de bouw van 25 sociale huurappartementen.

Bouwbedrijf Frans Vink en Zonen realiseert de bouw van de huurappartementen. Het project wordt in opdracht van 3B Wonen ontwikkeld door Project I B.V., een samenwerkingsverband van Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. en Vink Ontwikkeling B.V.

Deze feestelijke mijlpaal werd in kleine setting gevierd. Kathy Arends, wethouder gemeente Lansingerland: “Er is in gemeente Lansingerland een groot tekort aan sociale huurwoningen. Ik ben daarom zeer verheugd dat de bouw van dit appartementencomplex gestart is.”

Vanuit Janssen de Jong Projectontwikkeling was Arjan van der Neut, regiomanager West, aanwezig. De heer Jan Dirk Vink vanuit Bouwbedrijf Frans Vink en Zonen, Frans Vink vanuit Vink Ontwikkeling en Hanneke Vliet Vlieland vanuit 3B Wonen.

Voorzien in sociale behoeften

Frans Vink, Vink Ontwikkeling: “Wij zijn blij dat we met dit project een mooie bijdrage kunnen leveren om het tekort aan sociale woningen iets te verkleinen en het corporatiebezit te verduurzamen. Wij geven het stokje nu over aan de uitvoerenden van ons Bouwbedrijf Vink en hebben er alle vertrouwen in dat zij de uitvoering voortvarend oppakken.”

Hanneke Vliet Vlieland, 3B Wonen: “De ambitie van 3B Wonen is om in 10 jaar minimaal 1.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Als in elke nieuwe wijk ook een substantieel deel sociaal gebouwd wordt, voorzien we in een grote behoefte en zorgen we voor gevarieerde wijken. Geweldig dat we door de samenwerking met Vink op deze mooie locatie ook 25 duurzame appartementen kunnen realiseren.”

Over Rodenrijse Velden

Nieuwbouwproject Rodenrijse Velden ligt aan de Rodenrijseweg in Berkel en Rodenrijs. De voormalige palletfabriek Hordijk maakt plaats voor 117 woningen. Het gevarieerde aanbod bestaat uit huurappartementen, twee- en drie-onder-één-kapwoningen, rijwoningen (huur en koop) en vrijstaande woningen. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de ontwikkeling van de woningen en het openbaar gebied. Kijk voor meer informatie op www.rodenrijsevelden.nl.

Start verhuur 25 sociale huurappartementen

De start verhuur van de 25 sociale huurappartementen is nog niet bekend. Deze worden te zijner tijd geadverteerd via het woonruimteverdeelsysteem op www.woonnetrijnmond.nl. Voor meer informatie houdt u de website van 3B Wonen in de gaten.

Bron: 3B Wonen

Nieuwbouw Gouden Harpbuurt

30 nul-op-de-meter sociale huurappartementen in de Westpolder

in Berkel en Rodenrijs

Appartementen
Het plan bestaat uit twee gebouwen met ieder 15 sociale huurappartementen. De gebouwen komen te staan bij de entree van de wijk, aan weerszijden van de Gouden Harplaan. De appartementen zijn circa 60 m2 groot en in de gebouwen is een lift aanwezig. De gebouwen bestaan uit vier lagen.

De architectuur sluit aan op de stijl van de Gouden Harpbuurt, met verschillende kleuren metselwerk en naar voren verspringende metselwerkvlakken.

Duurzaam
Bijzonder aan deze sociale huurappartementen is dat ze ‘nul-op-de-meter’ en gasloos zijn. Dit betekent dat het appartementengebouw niet is aangesloten op het gasnet en voorziet in de productie van eigen warm tapwater en stroom.

Om deze zeer duurzame uitgangspunten te kunnen waarmaken worden per gebouw 177 zonnepanelen toegepast. Deze zijn gesitueerd op het dak en op de overkapping tussen het bergingenblok en de gevel. Overige duurzaamheidsmaatregelen zijn onder andere individuele bodemwarmtepompen, toepassen van HR+++  glas, balansventilatie en verbeterde kierdichting.

Start bouw
Maandag 18 januari zorgden wethouder Kathy Arends en Hanneke Vliet Vlieland, directeur-bestuurder van 3B Wonen, samen voor nauwkeurige plaatsing van een betonnen vloerplaat. Daarmee is de bouw van de twee appartementengebouwen in de Gouden Harpbuurt officieel gestart. Naar verwachting worden de eerste appartementen eind 2021/begin 2022 aan de toekomstige huurders opgeleverd.

Huurprijzen
De huurprijzen zijn € 633,25 (prijspeil 1 januari 2021) per maand, exclusief servicekosten en Energie Prestatie Vergoeding (EPV).

Voorwaarden
Eenpersoonshuishoudens met een inkomen t/m € 23.725,-.
Tweepersoonshuishoudens met een verzamelinkomen t/m € 32.200,-.

Start verhuur
De prognose voor de start verhuur van de appartementen is rond de zomer. De woningen worden dan geadverteerd via het woonruimte verdeelsysteem op www.woonnetrijnmond.nl.

Bron: 3B Wonen