Belangrijk bericht van 3B Wonen

Onderstaand bericht staat op de site van 3B Wonen

Samen sterk tegen Corona

Het coronavirus heeft een enorme invloed op ons dagelijks leven.

U bent wellicht aan het thuiswerken. Ook de kinderen zijn thuis en maken hun huiswerk op de tablet of laptop. Of u bent net naar de supermarkt geweest en hebt meteen de boodschappen voor uw buurvrouw meegenomen. Ze is 78 en durft niet meer naar buiten. Samen maakt u er het beste van.

De crisis die is ontstaan kan gevolgen hebben voor uw gezondheid, maar ook voor uw financiële situatie. De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. 3B Wonen begrijpt dat er huurders in de financiële problemen kunnen komen. Bijvoorbeeld huurders met een nul uren contract of een beëindigd tijdelijk contract. Als sociale huisvester zullen wij samen met u kijken naar uw persoonlijke situatie en op zoek gaan naar mogelijk maatwerk. Heeft u vragen hierover, dan kunt u ons tijdens kantooruren bellen of mailen.

Onze dienstverlening
Wij hebben onze dienstverlening op een aantal punten aangepast om de situatie voor u en onze medewerkers zo veilig mogelijk te houden. Kijk hiervoor naar de eerdere nieuwsberichten hieronder. Ook in uw privé situatie kunt u de risico’s zo klein mogelijk houden door de richtlijnen van het RIVM te volgen.

Maatregelen overheid
De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de economische gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. Er komen op korte termijn bijvoorbeeld maatregelen voor bedrijven om medewerkers in vaste dienst te houden. Ondernemers zoals zzp’ers die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen gebruik maken van verschillende regelingen. Meer informatie vindt u op https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/.

Bron: 3B Wonen

Sloop Wethouder Schipperstraat bijna halverwege

Wethouder Kathy Arends helpt slopers een handje

Donderdag 5 maart 2020 nam wethouder Kathy Arends de plaats in van de kraanmachinist om een stuk buitenmuur van een van de woningen aan de Wethouder Schipperstraat te slopen. Een symbolisch startsein, want de sloop is enkele weken geleden al begonnen en inmiddels is men bijna halverwege.

Over vier weken hoopt men alle woningen te hebben gesloopt en naar verwachting wordt in mei met de nieuwbouw gestart.

Op de foto hierboven: Directeur 3B Wonen Hanneke Vliet Vlieland en Wethouder Kathy Arends  

Tevoren was al begonnen met het verwijderen van asbest, want dat kom je soms nog tegen bij woningen die rond 1953 zijn gebouwd. Een gespecialiseerd bedrijf is in de woningen bezig het asbest, voor zover nog aanwezig, te verwijderen. Ondertussen ‘hapt’ de kraanmachinist woning voor woning weg. Het gaat heel ordelijk: de materialen worden direct gescheiden, zoals hout, ijzer en koper. Het puin wordt door vrachtwagens afgevoerd en langzamerhand zie je blok voor blok verdwijnen. Er zullen ongetwijfeld voormalige bewoners zijn die de sloop aan het hart gaat. Je hebt er tenslotte vele jaren gewoond en lief en leed gedeeld.

Slopen was echter de enige optie, omdat het duurzaam maken van deze woningen, zodat ze aan alle 2020-eisen voldoen, niet haalbaar bleek en nieuwbouw de beste keuze was. Alle oud-bewoners hebben inspraak gehad welk type woning ervoor terugkomt.
Tot nu keren twaalf bewoners terug. De meeste hebben gekozen voor een woning elders. Nog een keer verhuizen zien ze toch niet zitten.

Karakter dorpscentrum
Eén ding blijft hetzelfde: de straatnaam! Het karakter van het oude dorp gaat ook niet helemaal verloren, want de nieuwe woningen sluiten mooi aan bij de bestaande bebouwing, mede dankzij de inspraak van de bewoners en omwonenden. Wat dat betreft heeft 3B Wonen iedereen zoveel mogelijk bij de nieuwbouw betrokken en is er voor zover mogelijk rekening gehouden met wensen.

Uiteraard was ook directeur 3B Wonen, Hanneke Vliet Vlieland, er donderdagmiddag bij, evenals de directie van Aannemersbedrijf Klaassen dat de nieuwbouw voor zijn rekening neemt. Nog ongeveer vier weken en dan is de sloop voorbij. Dan start de bouw van 43 prachtige nieuwe sociale duurzame woningen.

Bron: Heraut

 

 

 

Hoogleraar kraakt Rotterdamsbeleid sociale huurwoningen

Hoogleraar kraakt Rotterdams beleid sociale huurwoningen: ‘De gemeente heeft nul zeggenschap’

Rotterdam rekent ten onrechte te veel woningen tot haar sociale woningvoorraad, stelt hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft in het tv-programma De Monitor. Volgens Boelhouwer telt Rotterdam koopwoningen tot 140.000 euro mee én huurwoningen die op het punt staan geliberaliseerd te worden.

Hiermee schetst de stad een rooskleurig beeld over de sociale woningen, vindt Boelhouwer. Ook elders in het land heersen grote zorgen over wat door critici ‘de sloop van de sociale huursector’ wordt genoemd. Sinds 2013 telt Nederland bijna 100.000 huizen in de gereguleerde sector minder. De wachtlijsten nemen daardoor toe en meer mensen vallen buiten de boot.

Het aantal huizen dat wordt gesloopt of verkocht ligt namelijk gedurende enkele jaren opgeteld hoger dan dat er bij komen (nieuwbouw en aankoop). Daarnaast wordt een deel van de voorraad door corporaties geliberaliseerd. Dat wil zeggen dat de huur bij aanvang van bewoning boven de sociale huurgrens van 735 euro uitkomt, waardoor de bewoners bijvoorbeeld geen recht meer hebben op huursubsidie.

Ruimte maken
In Rotterdam wordt de zogenoemde gentrificatie (het opwaarderen van wijken door sloop van betaalbare woningen in ruil voor duurdere huizen) al een tijdje bekritiseerd. Dit gebeurde bijvoorbeeld in de Tweebosbuurt en de Wielewaal in Rotterdam-Zuid. In de nieuwbouwplannen van Rotterdam is er ruimte voor 20 procent sociale huur, 30 procent is bestemd voor de middeninkomens. En de helft van de nieuwbouw is bestemd voor duurdere huizen.

Volgens hoogleraar housing systems Peter Boelhouwer telt Rotterdam niet alleen sociale huurwoningen van woningcorporaties tot haar sociale voorraad maar ook particuliere huurwoningen tot de huurliberalisatiegrens van 710 euro per maand (prijspeil 2018) en koopwoningen met een WOZ-waarde tot 140.000 euro. (Voor nieuwbouwkoopwoningen is dit onlangs verhoogd naar 220.000 euro).

Koopwoningen
,,De gemeente heeft geen enkele zeggenschap over deze woningen’’, zegt Boelhouwer tegen De Monitor. Dat Rotterdam goedkope koopwoningen meeneemt in de berekening van haar sociale voorraad, vindt hij opmerkelijk. Den Haag en Utrecht doen dat bijvoorbeeld niet. Door de stijging van de WOZ-waarden worden deze woningen onbereikbaar, met name voor inkomens onder de 38.000 euro, stelt Boelhouwer. ,,Door deze woningen mee te rekenen, probeert Rotterdam een rooskleurig beeld te schetsen.”

De woordvoerder van wethouder Kurvers laat weten dat Rotterdam de goedkope woningen meetelt, vanuit de gedachte dat deze betaalbaar zijn voor de lagere inkomens. ,,De invloed van de gemeente op de omvang van het particuliere deel van de sociale voorraad is inderdaad beperkt. Daarom wordt de omvang van de sociale voorraad goed gemonitord door een extern bureau.”

Over het effect dat huurprijzen stijgen door een toename van de WOZ-waarden, zegt de woordvoerder: ,,De WOZ-waarden zijn in Amsterdam dubbel zo hoog als in Rotterdam. Het effect ervan op het puntenstelsel is daardoor in Amsterdam veel extremer dan in Rotterdam. In Amsterdam is het aannemelijk dat veel meer particuliere huurwoningen worden geliberaliseerd. In Rotterdam zal dit zich ook voordoen, maar waarschijnlijk veel gematigder. We volgen deze ontwikkeling verder op.”

Bron: AD

 

Wij zoeken bestuursleden

Huurdersvereniging Lansingerland is één van de grootste verenigingen in “Lansingerland” en houdt zich bezig met de belangenbehartiging van alle huurders van woningen die in beheer of eigendom zijn van
stichting 3B Wonen.

Door uitbreiding van de taken, zie voor de beschrijving hiervan onze website, is er binnen het bestuur van de Huurdersvereniging Lansingerland plaats voor twee nieuwe bestuursleden.

Heeft u interesse om ons te komen versterken, stuur dan uw CV en motivatie op naar het secretariaat het mailadres is: secretariaat@hvll.nl. Wij nodigen u dan zo spoedig mogelijk uit voor een kennismakingsgesprek.
Bestuurservaring is niet noodzakelijk, wel zou het fijn zijn als u bereid bent tot het volgen van een training hiervoor.

Wij hanteren een proefperiode van ca. 6 maanden en bij gebleken geschiktheid zult u een VOG moeten overleggen, zodat u daarna door het bestuur kan worden voorgedragen aan de leden in de Algemene Ledenvergadering, voor definitieve toetreding.

Voor verdere informatie/vragen kunt u zich vrijblijvend richten tot ons secretariaat via bovenstaand mailadres.

Bestuur Huurdersvereniging Lansingerland

mevr. Irene van Vliet,
a.i secretaris HVLL.

Prestatieafspraken getekend

De prestatieafspraken voor 2020, met afspraken over het uitbreiden en betaalbaar houden van de sociale woningvoorraad, zijn ondertekend. De ochtend begon traditioneel met koffie en gebak

De prestatieafspraken voor 2020 zijn maandag ochtend 9 december ondertekend door Hanneke Vliet Vlieland, directeur 3B Wonen, Peter van Lieshout, directeur Wonen Havensteder, Ger Jansen, Huurdersvereniging Lansingerland en Kathy Arends, gemeente Lansingerland. Hierin maken we onder andere afspraken over het uitbreiden van de sociale woningvoorraad tot 2030 en de betaalbaarheid en beschikbaarheid van de bestaande sociale huurwoningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: Ger Jansen, (huurdersvereniging Lansingerland), Peter van Lieshout (directeur Havensteder),
Kathy Arends (Wethouder gem. Lansingerland), Hanneke Vliet Vlieland (directeur 3B Wonen)

Als u op onderstaande link dubbel klikt opent het document Convenant prestatieafspraken gemeente #B Wonen Havensteder en Huurdersvereniging Lansingerland.

Convenant prestatieafspraken gemeente 3B Wonen Havensteder en Huurdersvereniging Lansingerland

Bron: 3B Wonen

 

 

High Tea met huurders en 3B Wonen

Voor de dag van het huren deed 3B Wonen een oproep aan huurders die trots zijn op hun woning. En dit in de vorm van foto’s en een kort verhaaltje door te geven aan de corporatie.

Verschillende huurders hebben op deze oproep gereageerd. Alle huurders die een stukje en foto’s hebben opgestuurd, kregen van 3B Wonen een boeket bloemen.

Daarnaast waren er ook winnaars van een High Tea bij de Theeroos in Bleiswijk op zaterdag 30 november, samen met de  directeur bestuurder mevr. Hanneke Vliet Vlieland.

Dit is een heel gezellige bijeenkomst geworden, Hanneke Vliet Vlieland maakte  van de gelegenheid gebruik om bij iedere tafel aan te schuiven en een gezellig praatje te maken of prangende vragen te beantwoorden.

De huurdersvereniging was vertegenwoordigd door Bianca van Buren.

 

 

 

Huurtoeslag en passend toewijzen in 2020

De inkomensgrenzen in de huurtoeslag komen in 2020 te vervallen. Dat betekent dat mensen niet meer ineens van tientallen euro’s huurtoeslag terugvallen naar nul euro. Hiermee verdwijnt de armoedeval. Goed nieuws dus.

De inkomensgrenzen werden echter ook gebruikt voor het afbakenen van de doelgroep voor passend toewijzen. De minister heeft deze inkomensgrenzen daarom nu elders in de wet opgenomen, waardoor ze nog steeds gelden voor passend toewijzen. Ook dat is goed nieuws, want anders was de groep aan wie een woning onder de aftoppingsgrens had moeten worden toegewezen flink gegroeid.

Hieronder vindt u alle grenzen voor 2020 op een rijtje

Huurprijsgrenzen
• Kwaliteitskortingsgrens: 432,51 euro (2019: 424,44 euro)
• Lage aftoppingsgrens: 619,01 euro (2019: 607,46 euro)
• Hoge aftoppingsgrens: 663,40 euro (2019: 651,03 euro)
• Liberalisatiegrens: 737,14 euro (2019: 720,42 euro)

Grenzen passend toewijzen
• Eenpersoonshuishouden tot AOW: 23.225 euro (2019: 22.700 euro)
• Eenpersoons ouderenhuishouden: 23.175 euro (2019: 22.675 euro)
• Meerpersoonshuishouden tot AOW: 31.550 euro (2019: 30.825 euro)
• Meerpersoons ouderenhuishouden: 31.475 euro (2019: 30.800 euro)

Eigen bijdrage
Het verdwijnen van de inkomensgrenzen betekent overigens niet dat iedereen nu huurtoeslag krijgt. In de huurtoeslag zit een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt hoger naarmate het inkomen hoger wordt. Is de eigen bijdrage hoger dan de feitelijke huur? Dan krijgt een huishouden in de praktijk geen huurtoeslag meer.

Onderstaand schema laat zien bij welke huurprijzen en inkomens mensen geen huurtoeslag meer krijgen.

HUURPRIJS EENPERSOONS TWEEPERSOONS DRIE-EN MEERPERSOONS
432,52 23.762
(24.467)
30.931
(32.322)
30.931
(32.322)
619,01 28.950
(28.892)
37.761
(37.951)
663,40 39.223
(39.157)
737,14 31.826
(31.346)
37.761
(41.075
39.223
(41.075)

 

Omdat een meerpersoonshuishouden tot de AOW-leeftijd boven de aftoppingsgrens geen extra huurtoeslag meer krijgt, geldt voor hen dat zij in de
praktijk al geen huurtoeslag meer krijgen als de huur hoger is dan de aftoppingsgrens.
De tabel laat zien wat het maximale inkomen is waarbij een huurder nog huurtoeslag krijgt, als de huur gelijk is aan het bedrag in de eerste kolom. Voorbeeld: een eenpersoonshuishouden in een woning van 432,52 euro, krijgt geen huurtoeslag meer als zijn of haar inkomen hoger is dan 23.762 euro. Bij dat inkomen is de eigen bijdrage namelijk gelijk aan 432,52 euro. Het bedrag tussen haakjes geldt voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd.

Inkomensgrens en 80-10-10-regeling
Op dit moment (7 november 2019) ligt er een voorstel in de Tweede Kamer om de inkomensgrens de differentiëren naar huishoudtype. Vooralsnog is die wijziging beoogd voor 1 januari 2021. Voor 2020 geldt nog de huidige systematiek (80-10-10 met bestaande, geïndexeerde, grenzen).

Bron: Aedes

Woningcorporaties willen veilige woonomgeving voor ouderen

Woningcorporaties hebben steeds meer kwetsbare ouderen als bewoners. Op de stoel van zorgaanbieders en gemeenten gaan de verhuurders niet zitten, wel spelen ze een rol bij het scheppen van een veilige woonomgeving voor ouderen met een kleine beurs. Hoe, dat vertellen Yvonne Witter, beleidsadviseur Wonen-Zorg, en Pieter van Hulten, belangenbehartiger Wonen-Zorg, Aedes vereniging van woningcorporaties.

Door de grote beleidswijzigingen van de afgelopen jaren hebben woningcorporaties hun bewonersbestand zien veranderen. “Aan de ene kant is daar de extramuralisering van zorg en het afschaffen van de verzorgingshuizen geweest, waardoor ouderen langer thuis wonen. Aan de andere kant kwam er een nieuwe woningwet, die voorschrijft dat woningcorporaties zich nog meer moeten richten op de laagste inkomens. Daardoor wonen er bij corporaties steeds meer mensen met een laag inkomen, maar ook meer ouderen die eigenlijk niet zelfstandig meer kunnen wonen”, legt Pieter van Hulten uit. “Woningcorporaties worden steeds vaker gebeld met hulpvragen.”

Spoedeisende hulp
Door hun scherpe taakomschrijving zijn woningcorporaties beperkt in wat ze op het gebied van zorg en maatschappelijke hulp kunnen doen, benadrukt Van Hulten. Wel zien de ongeveer driehonderd corporaties in het land manieren om ouderen te helpen om prettig en veilig thuis te blijven wonen. Iedere inzet daarop lijkt ook nodig. Naarmate ouderen langer thuis zijn gaan wonen is onder meer een toename van ouderen op de spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen te zien. Een veilig thuis kan enerzijds helpen dit te voorkomen. Anderzijds kan een aangepaste woning eraan bijdragen dat ouderen na een ziekenhuisopname eerder terug naar huis kunnen.

Oude bomen verplaatsen
Volgens Van Hulten is het wel van belang om rekening te houden met wat ouderen zelf willen. “Als je ouderen vraagt wat zij willen, zullen zij ook zeggen dat ze het liefst in hun eigen huis blijven”, vervolgt Van Hulten. “En als ze dan toch moeten verhuizen, dan binnen hun eigen straat. Verhuizen is soms oude bomen verplaatsen die je eigenlijk niet moet verplaatsen. Als je doorvraagt, blijkt vaak dat ouderen wel zouden willen verhuizen, maar opzien tegen het gedoe. In antwoord daarop hebben veel van onze leden soms samen met gemeenten woningmakelaars of wooncoaches in het leven geroepen. Die helpt ouderen daar dan bij. De corporaties doen dat echt niet omdat ze ouderen uit hun woning willen hebben, maar omdat ze de mensen willen helpen. De woning die de ouderen verlaten kunnen ze weer aan een ander gezin verhuren.”

Voorlichting
Beleidsadviseur Yvonne Witter benadrukt het belang van goede voorlichting. “Woningcorporaties en de andere betrokken partijen organiseren daarom steeds vaker informatiebijeenkomsten rondom de vraag ‘hoe wilt u oud worden?'”, zegt zij. “Dat leidt ook tot nauwe en nieuwe samenwerkingen. Zo organiseert Brabant Wonen samen met Brabant Zorg bijvoorbeeld het voorlichtingsproject “veilig prettig thuis wonen’ in de regio. Een ander mooi voorbeeld van voorlichting is de iZi-ervaarwoning van corporatie Haag Wonen en samenwerkingspartners, waar mensen elektronische en technische hulpmiddelen in werking kunnen zien die hen kunnen helpen om veilig thuis te blijven wonen, zoals rookmelders en valpreventiemiddelen. Sommige hulpmiddelen kun je gewoon bij Blokker of Praxiskopen en zijn makkelijk toe te passen in elke woning.”

Bron: Aedes