Articles Written By: Fenna van Dommelen

Energielabel nu ook voor huurders volledig inzichtelijk

 

energielabel-aanvragen

Na een jarenlange lobby van de Woonbond kunnen huurders nu het volledige energielabel van hun woning inzien. Voorheen was alleen de letter van het energielabel op te zoeken, nu ook de feiten waarop het label gebaseerd is. Dit succes is goed nieuws voor huurders, omdat het soort label veel consequenties heeft.

Veel huurders hebben twijfels over de juistheid van het label. De Woonbond vindt het belangrijk dat huurders de juistheid kunnen controleren en dat het vertrouwen in het energielabelsysteem groeit. Nu kan iedereen zelf controleren op welke gegevens het energielabel van zijn woning gebaseerd is en of deze kloppen.

“Er hangt voor huurders veel van het energielabel af,” zegt Bastiaan van Perlo, energie-expert bij de Woonbond. “Met name de volgorde waarin huurwoningen verduurzaamd worden. De woningen met label E, F of G zijn het eerste aan de beurt. Maar ook de hoogte van de huur hangt samen met het energielabel.”

Jarenlange strijd

De Woonbond heeft er lang voor gelobbyd dat huurders inzage krijgen in het volledige energielabel dat bij hun woning hoort. Vorig jaar beloofde minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting dat huurders uiterlijk in de zomer van 2023 inzage zouden krijgen. Met een kleine vertraging door een technische storing op MijnOverheid is deze belofte ingelost.

Niet meer afhankelijk van verhuurder

Tot nu toe konden huurders alleen de letter van het energielabel van hun huurhuis opzoeken via EP-online (www.ep-online.nl). De gegevens waarop het label gebaseerd was, waren niet in te zien. Deze waren alleen beschikbaar voor de eigenaar van de woning, de verhuurder. Huurders konden deze gegevens opvragen bij de verhuurder. Maar veel verhuurders waren niet bereid ze te delen. Nu is daar dus verandering in gekomen.

Energielabel direct downloaden

Huurders zijn nu niet meer afhankelijk van de verhuurder voor inzage in het energielabel. Een huurder kan voor het adres waarop die staat ingeschreven het document inzien en downloaden door met DigiD in te loggen op MijnOverheid. Het document staat onder het kopje Wonen, bij de tegel ‘energielabel’.

Meer informatie over het energielabel voor huurwoningen is te vinden in het dossier Energielabels van de Woonbond.

Bron: Woonbond

Bekijk uw aanbiedingen via de Restafvalteller

Inwoners Veere produceren minder afval na nieuw afvalbeleid - Omroep Zeeland

We zijn nu iets meer dan een half jaar onderweg sinds de aanpassing in het afvalbeleid. Waarbij u betaalt per keer dat u uw restafval aanbiedt. In de Restafvalteller van het SVHW wordt het aantal keer dat u uw restafval hebt aangeboden bijgehouden.

U ziet voor uw huishouden wanneer er restafval is aangeboden en wat de variabele kosten tot die maand voor u zijn. De aanbiedingen restafval komen maandelijks in de Restafvalteller te staan. In de 2e helft van de nieuwe maand ziet u uw gegevens terug van de voorgaande maand.

Mijn Restafvalteller

U vindt de Restafvalteller op de website van het SVHW. Via de website kan de hoofdgebruiker van een adres inloggen op de persoonlijke pagina met behulp van DigiD. Op de website van het SVHW gaat u naar ‘Mijn SVHW’ en vervolgens kijkt u bij ‘Mijn Restafvalteller’.

In onderstaand voorbeeld ziet u dat deze persoon tweemaal zijn of haar minicontainer heeft aangeboden.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het aantal aanbiedingen of uw overzicht? Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Renewi. Dit kan door een mail te sturen naar lansingerland@renewi.com of door te bellen naar 010 – 4454199.

Alle overige informatie over het afvalbeleid vindt u op de campagnewebsite Samen halen we er alles uit of op de webpagina Afvalbeleid en tarieven.

Bron: Gemeente Lansingerland

Eenmalige huurverlaging 2023

 

Corporatiehuurders met een laag inkomen hebben in 2023 recht op eenmalige huurverlaging, dankzij afspraken van de Woonbond met woningcorporaties en het ministerie. In dit bericht zetten we alle informatie op een rij.

Heb ik recht op huurverlaging?

Wet eenmalige huurverlaging 2021 | Woonpunt

Daar heb je recht op wanneer het volgende allemaal waar is:

  1. je verhuurder is een woningcorporatie (geen vastgoedbelegger of particulier)
  2. je kale huur is hoger dan € 575,03 per maand
  3. je hebt een laag inkomen
  4. je huurt een zelfstandige woning of een woonwagen (geen kamers)
  5. je huurt een sociale huurwoning (geen vrije sectorwoning met geliberaliseerde huurprijs)
  6. je bent op 1 maart 2023 ingeschreven én wonend in de woning waarvan de huur moet worden verlaagd

Wat is een laag inkomen?

Dat ligt aan het aantal personen in je huishouden.  De inkomensgrenzen voor huurverlaging zijn:

Samenstelling huishouden jaarinkomen tot
1 persoon € 23.250
1 persoon met AOW € 24.600
2 of meer personen € 30.270
2 of meer personen (minstens 1 met AOW) € 32.730

Let op: heb je inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar? Hun inkomen telt niet mee.

Moet ik zelf aanvragen?

Had je in 2021 een laag inkomen? Dan hoef je niet zelf om huurverlaging te vragen. De Belastingdienst geeft aan jouw corporatie door dat je in 2021 een laag inkomen had. Je corporatie verlaagt dan de huur.

Heb je pas sinds 2022 of 2023 een laag inkomen? Bijvoorbeeld vanwege recent baanverlies, pensionering, of vertrek van een partner of kind?  Dan moet je wél zelf een aanvraag doen. Dat kan tot en met 30 december 2024. Je hebt recht op huurverlaging zodra je kunt aantonen dat je huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft.

Hoe zelf aanvragen?

Met een brief aan je verhuurder. De Woonbond heeft hier een modelbrief voor.  Met de brief moet je bewijs meesturen over je inkomen. Bijvoorbeeld kopieën van recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Of een verklaring van de boekhouder als je ZZP-er bent. Ook moet er een verklaring mee over de samenstelling van je huishouden. Doel van de brief: aantonen dat je al minstens zes maanden een inkomen hebt onder (de helft van de) inkomensgrens die voor jouw huishouden geldt.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Op 1 juli 2023, wanneer je tot de categorie hoort die al in 2021 een laag inkomen had. Je corporatie moet uiterlijk 31 mei 2023 een voorstel tot huurverlaging doen.

Verzoek je zelf om huurverlaging omdat je pas sinds 2022 of 2023 een laag inkomen hebt? Dan geldt dat de corporatie binnen drie weken na je verzoek een voorstel tot huurverlaging moet doen. De ingangsdatum van die huurverlaging mag niet later zijn dan de 1e dag van de 2e maand na de dag waarop het huurverlagingsvoorstel is verstuurd.

Bijvoorbeeld:

  • op 1 augustus vraag je om huurverlaging
  • uiterlijk 21 augustus moet je verhuurder met een huurverlagingsvoorstel komen
  • uiterlijk 1 oktober gaat de huurverlaging in.

Vanaf wanneer kan ik aanvragen?

Vanaf 1 maart 2023. Dat is het moment dat de wet ingaat.

Tot wanneer kan ik aanvragen?

Tot en met 30 december 2024.

Ik woon in een woonwagen van een corporatie. Krijg ik huurverlaging?

Ook als je een woonwagen huurt van een woningcorporatie kun je recht hebben op huurverlaging. Je moet die huurverlaging dan zelf aanvragen. Dit gaat niet automatisch.

Waarom moeten woonwagenbewoners zelf aanvragen?

De Belastingdienst kan eenvoudig inkomensgegevens koppelen aan woningen, maar voor woonwagens (roerende zaken) kan dat niet.  Een automatische huurverlaging -waarbij de Belastingdienst aan de verhuurder doorgeeft dat er recht bestaat op huurverlaging- is daarom niet uitvoerbaar. Heb je recht op huurverlaging? Vraag het dan zelf aan.

Om hoeveel huurverlaging gaat het?

Dat hangt er vanaf hoe hoog je huur is. De huur wordt verlaagd tot net onder € 575,03. Dat levert huurders gemiddeld een huurverlaging op van €57,- per maand.

Gaat mijn huurtoeslag ook omlaag?

Dat kan. Maar de huurverlaging is altijd hoger dan de daling van de huurtoeslag. Huurverlaging loont dus sowieso.

Krijg ik hierna weer huurverhoging?

Niet in het kalenderjaar dat je recht heb op huurverlaging. Dit jaar gaat de ‘jaarlijkse huurverhoging’ voor jou niet door. Volgend jaar is dat anders. Dan mag huurverhoging weer. Dus: als je per 1 juli 2023 huurverlaging krijgt kun je per 1 juli 2024 weer huurverhoging krijgen.

Waarom geen huurverlaging bij commerciële verhuurders?

Het kabinet heeft ervoor gekozen dit niet te doen. De Woonbond heeft hier wel voor gepleit.

 

Bron: Woonbond

Kabinet pakt deel huurtoeslag terug, pijnlijke bezuiniging die niet uit te leggen is

Grens huurtoeslag I Hoeveel vermogen mag u hebben?

Een derde van de huurders van sociale huurwoningen krijgt een eenmalige huurverlaging per 1 juli. Corporaties investeren hiermee in de betaalbaarheid van wonen voor de groep mensen die dit het hardst nodig heeft. Omdat een lagere huur ook minder huurtoeslag zou betekenen, heeft het kabinet maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de huurtoeslag op peil blijft. Hier hebben de Woonbond en Aedes zich hard voor gemaakt in de Nationale Prestatieafspraken (NPA). De voorjaarsnota bevat onaangekondigd een zeer onaangename verrassing: het kabinet pakt die huurtoeslag stapsgewijs weer van de huurders af! Om daarmee de uitvoeringskosten van de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting en de Wet Betaalbare Huur te bekostigen.

Op 1 juli krijgt ongeveer een derde van de huurders van corporatiewoningen een huurverlaging naar € 575. Deze huurverlaging is onderdeel van een breed pakket aan betaalbaarheidsmaatregelen uit de NPA. De overheid zorgde dat de bijna 300 miljoen aan huurtoeslag die ze door de huurverlaging van corporaties zouden besparen, weer terugvloeide naar de huurtoeslag door een verlaging van de eigen bijdrage met € 17. De eigen bijdrage is het deel van de huur waarop huurders geen huurtoeslag ontvangen. Door de eigen bijdrage te verlagen gingen alle huurtoeslagontvangers erop vooruit en droegen zowel woningcorporaties als overheid hun steentje bij aan de betaalbaarheid.

Zeno Winkels, directeur van de Woonbond: ‘Dat het kabinet onze afgesproken eerlijke maatregel gedeeltelijk en mogelijk geheel wil terugdraaien, vinden we om meer redenen onacceptabel. De netto huur gaat immers weer omhoog. Voor de laagste inkomens, die nu al nauwelijks kunnen rondkomen, is óók een paar euro veel geld. Als je dit jaarlijks stapsgewijs doet, stuur je eigenlijk een steeds groter deel van je eigen bevolking naar de voedselbanken.’

Bovendien was het kabinet sowieso al van plan de eigen bijdrage met € 4 te verhogen vanaf 1 januari 2024. Verder schaadt dit het vertrouwen in de overheid. Zowel corporaties (met de eenmalige huurverlaging) als de overheid (met de lagere eigen bijdrage in de huurtoeslag) droegen vanuit de Nationale Prestatieafspraken bij aan betaalbaarheid. Dat was de afspraak. Corporaties houden zich aan die afspraken. De Woonbond en Aedes kunnen niet anders dan concluderen dat de overheid dat niet doet.

Bron: Aedes