Beste Lezer,

In deze tijd van veel thuis moeten zijn daagt de Huurdersvereniging u uit, uw kennis m.b.t. huren te vergroten door mee te doen aan onderstaande quiz.

Hoe?
Door het beantwoorden van de quizvragen en deze in te sturen, via de mail of per post,
( antwoorden genummerd van 1 tot en met 15 ) met naam en adres, naar ons Postbusnummer of emailadres info@hvll.nl .

Onder de goede inzenders worden 3 VVV bonnen verloot van € 25,00

De uiterste datum van inzending is 31 mei 2020, vanaf 1 juni publiceren wij de antwoorden en kunt u nagaan of de gegeven antwoorden correct zijn.

Mocht u een prijs (VVV bon) hebben gewonnen dan ontvangt u deze per post in de tweede week van juni.

Wij, Het bestuur van Huurdervereniging Lansingerland, wensen u veel plezier toe met het meedoen aan deze quiz.

Vraag 1:
De  huizen in de Wethouder Schipperstraat en Coornwinderlaan zijn alle begin van deze maand ( april 2020 ) gesloopt na bodemsanering zal begin  mei 2020 paalboringen starten voor de nieuwbouw.
Wanneer start de Verhuur van deze nieuwe woningen?

  1. Zomer 2020.
  2. Winter 2020.
  3. Januari 2021.
  4. Maart 2021 na oplevering.

Vraag 2:
Huurder Bert is inmiddels hoogbejaard en heeft een traplift nodig. Hij vraagt een WMO -voorziening aan bij zijn gemeente. Hij krijgt de voorziening en mag een traplift laten aanbrengen van de gemeente. Maar heeft Bert – omdat hij huurder is – ook toestemming van de verhuurder (tevens eigenaar) nodig?

A. Uiteraard. Bert en de gemeente hebben niets te zeggen over het eigendom van de verhuurder!

B. Neen. Doordat de gemeente toestemming heeft gegeven, is de wil van de verhuurder/eigenaar niet meer relevant.

Vraag 3:
Bert zijn traplift is geplaatst, de klus viel mee, de monteurs zijn de boel aan het opruimen en vragen aan Bert wat er met de trapleuning moet gebeuren, die ze hebben moeten verwijderen om ruimte te maken voor de traplift.

A. De trapleuning heeft nu en in toekomst geen functie meer in deze woning, die nu de status heeft, mede door de  traplift, van aangepaste woning en kan worden afgevoerd naar het grofvuil.

B. De trapleuning moet worden opgeslagen door de huurder, hij hoort bij deze  woning.

C. De verhuurder die door de gemeente in kennis is gesteld van het aanbrengen van voorziening, moet de leuning ophalen, daar het hun eigendom is en ze deze mogelijk kunnen hergebruiken in een andere huurwoning.

Vraag 4:
Welke van de volgende zaken maakt geen onderdeel uit van de servicekosten?

A. Het ten behoeve van de huurder betalen van auteursrechten.

B. Het ter beschikking stellen van een waterkoker.

C. Het verstrekken van vuilniszakken.

D. Rioolheffing, voor zover de huurder is aangeslagen.

Vraag 5:
3B Wonen heeft vanaf februari 2019 een nieuwe directeur, wat is haar naam?

A. Mevrouw:  H ( Hanneke ) Vliet-Vlietland.

B. Mevrouw: H ( Hanneke ) Vliet Vlietlanden.

C. Mevrouw: H ( Hanneke ) Vliet Vlieland.

D. Mevrouw: H ( Hanneke ) Vliet Vlietland .

Vraag 6:
Een huurovereenkomst wordt door de rechter ontbonden wegens een betalingsachterstand. De huurder vindt woonruimte bij een andere verhuurder. Ook daar volgt een ontbinding vanwege de betalingsachterstand. De huurder lost de schuld aan zijn eerste verhuurder niet in. Hij reageert nu wel weer op woningen van de eerste verhuurder, zijnde een woningcorporatie. Kan die woningcorporatie worden gedwongen om deze persoon een huurovereenkomst aan te bieden?

A. Ja, bij de taak van woningcorporaties hoort nu eenmaal het huisvesten van mensen met een kleine portemonnee.

B. Nee, een woningcorporatie mag in dit geval weigeren een overeenkomst aan te bieden.

Vraag 7:
Huurdersvereniging Lansingerland houdt kantoor aan de Wielwaal 45, 2665 VB in Bleiswijk.  Naast dit adres heeft de vereniging ook een postbus, wat is hier het adres van?

A. Postbus 66, 2650 AB Berkel en Rodenrijs.

B. Postbus 60, 2665 AB Bleiswijk.

C. Postbus 66, 2665 AB Bleiswijk.

D. Postbus 66,  2660 AB Bergschenhoek.

Vraag 8:
Woningcorporatie De Groene Heuvels heeft een zero tolerance beleid tegen hennepteelt. Zij maakt met een aantal andere verhuurders in haar regio de afspraak dat zij een gezamenlijke zwarte lijst zullen bijhouden van huurders die hennep geteeld hebben. Die huurders komen – voor een periode van twee jaar – niet aan de bak bij de deelnemende verhuurders. Mag dat?

A. Ja, mits dit tevoren geregeld wordt in een convenant waar ook de politie partij bij is.

B. Ja, mits hiervoor voorafgaand een vergunning verkregen is van de Autoriteit Persoonsgegevens.

C. Nee, gebruik van een zwarte lijst vormt een onaanvaardbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de huurders.

Vraag 9:
Woningstichting Met het Oog op Morgen wil cameratoezicht toepassen in een van haar complexen waar nogal eens vandalisme in de gemeenschappelijke ruimten plaats vindt. Om overtreders te betrappen plaatst zij deze op verdekte plaatsen, in de hoop dat niemand ze zal zien. Mag dit?

A. Ja, toezicht houden op je eigendommen en de veiligheid van een complex is toegestaan.

B. Nee, cameratoezicht mag onder omstandigheden wel, maar moet zichtbaar aangekondigd worden, bijvoorbeeld met informatiebordjes.

C. Nee, cameratoezicht in gemeenschappelijke ruimten vormt een onaanvaardbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de huurders en derden.

Vraag 10:
Woningstichting De Vergezichten maakt bij het tekenen van huurovereenkomsten met nieuwe huurders altijd een kopietje van het paspoort van de huurder. De kopietjes worden netjes in het huurdossier bewaard. Mag dat?

A. Ja, een verhuurder moet zich tevoren vergewissen wie haar huurder is.

B. Ja, mits in de huurovereenkomst of de huurvoorwaarden is opgenomen dat de huurder hiermee instemt.

C. Nee, een paspoort bevat gevoelige gegevens en er is geen grondslag voor het maken en opslaan van een kopie.

Vraag 11:
Uit hoeveel woongebouwen bestaat De Juffers in de Rodenrijse Zoom in Berkel en Rodenrijs eind 2020?

A.   4 woongebouwen.

B.   5 woongebouwen.

C.   6 woongebouwen.

D.   7 woongebouwen.

Vraag 12:
Woningcorporatie Woonzicht verhuurt aan Ada een woning. Woonzicht heeft al vijf jaar geen controle meer gedaan in de woning. In verband hiermee wil Woonzicht de cv-installatie in de woning van Ada laten controleren en waar nodig laten repareren door een monteur. Is Ada verplicht om uitvoering van de werkzaamheden in haar woning toe te staan?

A. Ada hoeft de uitvoering van de werkzaamheden alleen toe te staan, indien in de huurovereenkomst en/of algemene huurvoorwaarden specifiek is opgenomen dat Ada is gehouden tot het verlenen van medewerking aan de uitvoering van controle- en onderhoudswerkzaamheden in de woning.

B. Ada moet uitvoering van de werkzaamheden hoe dan ook toestaan en daaraan meewerken, ook als daarover niets in de huurovereenkomst staat.

C. Ada hoeft de uitvoering van de werkzaamheden niet toe te staan, aangezien dit een onevenredige inbreuk op haar privacy op zou leveren.

Vraag 13:
Hoe heet de toezichthouder op de woningcorporaties?

A. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

B. Raad van Toezicht.

C. Wethouder met volkshuisvesting in de portefeuille.

D. Autoriteit Woningcorporaties.

Vraag 14:
Jaap wil een schotelantenne aan zijn achtergevel van zijn huurwoning plaatsen daar hij veel meer zenders wilt ontvangen dan die hem nu aangeboden worden via de kabel.
Mag Jaap dit zomaar doen?

A. Nee hij moet vergunning aanvragen bij de gemeente, valt onder de wet horizonvervuiling.

B. Ja hoor, dit mag daar het zijn achtergevel betreft waar de schotel aan komt te hangen is dit geen probleem, valt onder de  vrije nieuwsgaring.

C. Nee, hij moet toestemming vragen aan de verhuurder door middel van het document Zelf Aangebrachte Veranderingen.  ( Z.A.V. )

Vraag 15:
Welke regels stelt 3B Wonen NIET aan zelf aan gebrachte veranderingen in de huurwoning?

A. Onderhoud ligt bij de huurder van zelf aangebrachte verandering.

B. De zelf aangebrachte veranderingen moet voldoen aan de bouwkundige eisen, kwaliteit en veiligheid.

C. De zelf aangebrachte verandering voldoet aan het minimale bedrag van € 500,–

D. Voor de zelf aangebrachte verandering moet de huurder zelf een verzekering afsluiten.

 

Posted in: Nieuws.
Last Modified: mei 22, 2020