SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Frans Weterings, directeur bestuurder van 3B Wonen en Ger Jansen, vicevoorzitter van de Huurdersvereniging Lansingerland ondertekenden dinsdag 28 augustus een nieuwe samenwerkingsovereenkomst

Hernieuwde afspraken
Afgelopen jaren is er in de wet veel veranderd. Hierdoor was het nodig nieuwe afspraken over de onderlinge samenwerking te maken. De samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel de huurdersvereniging goede mogelijkheden te bieden om belangen van de huurders te behartigen. In de overeenkomst zijn de taken en bevoegdheden van beide partijen vastgelegd.

Huurdersvereniging
De huurdersvereniging Lansingerland komt op voor de belangen van huurders van 3B Wonen. Zij overlegt regelmatig met 3B Wonen over alles wat met het huren van een woningen te maken heeft. Zoals de huurverhoging, het onderhoud en het energiezuiniger maken van de woning en de leefbaarheid in de wijk.

Bron: 3B Wonen

Posted in: Nieuws.
Last Modified: september 4, 2018