De meest bijzondere en één van de grootste verenigingen, haast 2000 leden, van Lansingerland is deze zomer verhuisd.

En die vereniging is:
de Huurdersvereniging Lansingerland!

De meest bijzondere vereniging is de Huurdersvereniging. Wat de leden met elkaar verbindt is hun huurwoning die wordt gehuurd van 3B Wonen.

Wat hèb je als huurder aan zo’n Huurdersvereniging?
Door als huurder lid te zijn van een Huurdersvereniging heeft de Wetgever bepaald dat uw stem via deze vereniging moet worden gehoord bij alle belangrijke beslissingen die de verhuurder neemt en die u als huurder rechtstreeks kunnen raken in de portemonnee.

Waar moet je dan aan denken?
1. Jaarlijkse huurverhoging
2. Renovatie woning
3. Energie neutraal op de meter
4. Zonnepanelen e.d.
5. Sloop woningen
6. Nieuwbouw woningen
7. Onderhoud woningen
8. Woonomgeving van de woningen
9. Etc.

Met andere woorden: het door de leden (huurders) gekozen bestuur kan deze wettelijke taken alleen maar uitvoeren als de leden daar achter staan.

Hoe heb je invloed als lid?
Twee keer per jaar is er een ledenvergadering, waar men zijn mening kan geven. Deze vergaderingen zijn altijd in één van de drie dorpskernen. Ze worden 1 maand van te voren bekend gemaakt in de Heraut en op de Website. De vergadering zijn altijd in de maanden april en november. Tussentijds kan men gebruikmaken van de mail of telefonisch een afspraak maken via het secretariaat.

Hoe wordt ik lid en wat kost dit?
Via een aanmeldingskaart; de kosten zijn € 1, — per maand. De aanmeldingskaart en de informatie folder kunt u aanvragen via info@hvll.nl bij ons secretariaat of per telefoon. Ook zijn ze verkrijgbaar bij 3B Wonen, in het gemeentehuis en voor aanvang van een ledenvergadering. Een nieuwe huurder krijgt als service bij het tekenen van een huurcontract deze aanmeldingskaart en de informatiefolder direct mee. U kunt natuurlijk ook een mail sturen met het verzoek lid te willen worden..

De Huurdersvereniging verhuist deze zomer naar Wielewaal 45, 2665 VB in Bleiswijk
De Huurdersvereniging Lansingerland hield al vele jaren kantoor aan de Notaris Kruytstraat in Bergschenhoek. Steeds vaker werden we geconfronteerd met opmerkingen van bezoekers dat we haast onbereikbaar waren, doordat men gebruik moest maken van een steile trap met 26 treden.

3B Wonen gaf in maart jl. aan dat zij een kantoorruimte beschikbaar hadden voor ons aan de Wielewaal die volledig voldeed aan de wensen van toegankelijkheid. Een lift, automatisch deuren, geen drempels en een bushalte voor de deur. Wel moest het kantoor, als de Huurdersvereniging deze ruimte wilde huren, eerst worden opgeknapt.
We kunnen nu meedelen dat ons nieuwe kantoor op woensdagmiddag 19 september a.s. officieel in gebruik kan worden genomen. De feestelijk opening van het kantoor vindt op deze dag plaats om 16.00 uur door het onthullen van een plaquette/ lint doorknippen door Kathy Arends en/of Ankie van Tatenhove, de nieuwe wethouder en de voormalige wethouder Wonen Lansingerland.

U bent van Harte Welkom bij deze feestelijke opening.

Jacques van Schaik
voorzitter Huurdersvereniging Lansingerland

Posted in: Nieuws.
Last Modified: september 4, 2018