Te duur wonen
De Huurdersvereniging Lansingerland heeft met 3B Wonen afspraken gemaakt over huurders die te duur wonen. De landelijke regeling is passend gemaakt en moet helpen in het voorkomen van betalingsproblemen.

Waarom is er een regeling voor huurverlaging of huurbevriezing?
Het komt regelmatig voor dat door persoonlijke omstandigheden zoals: geen werk, pensionering, echtscheiding of ziekte het huishoudinkomen is gedaald. In dat geval is het goed om te bepalen of de huur (want die blijft hetzelfde of gaat omhoog) nog wel is op te brengen. Als deze situatie langer duurt dan 6 maanden is er een mogelijkheid dat de huurverhoging per 1 juli niet doorgaat of dat zelfs huurverlaging nodig is.

De huur wordt dan bevroren of verlaagd. De verhouding tussen inkomen en huur is scheef. Wij zijn blij dat 3B Wonen hieraan wil meewerken. Van belang is dat de huurder zelf aangeeft dat zoiets speelt. Op verzoek wordt onderzocht of huurbevriezing op 1 juli 2020 of tot huurverlaging al mogelijk eerder passend is. Huurverlaging is al mogelijk vanaf 1 januari 2020. Huurverlaging kan gedurende het gehele jaar worden aangevraagd. Hoe eerder hoe beter. Idealiter verzoekt de huurder direct na ontvangst van de huurbrief (voor 1 mei). De huurder kan alleen huurbevriezing aanvragen gedurende de bezwaarperiode voor de jaarlijkse huuraanpassing (meestal 1 mei tot 1 juli). Bij toekenning wordt de huurprijs per 1 juli bevroren (= huurverhoging van nul procent).

Welke huren?
Huurbevriezing of huurverlaging komt voor bij huurders die huren boven de z.g. liberalisatiegrens € 734,= Het komt ook voor bij huurders die meer betalen dan € 619,= of € 663,= Dit laatste is afhankelijk of je met 1 of 2 personen huurt. De genoemde huurprijzen zijn de kale huurprijs (ook wel netto huurprijs genoemd) Daarbij komt een klein stukje servicekosten (de zogenoemde subsidiabele servicekosten). Samen heet dat de rekenhuur. Het gaat bijvoorbeeld over servicekosten voor gemeenschappelijke ruimten of een huismeester. Voor de goede orde, bij huurverlaging betekent dit dat de rekenhuur zodanig is dat het huishouden een beroep kan doen op huurtoeslag.

De huurbevriezing en huurverlaging zijn in principe permanent. Wel dient de huurder bij de volgende huurverhoging in 2021 opnieuw te verzoeken of zij in aanmerking komt voor huurbevriezing. Bij eventuele veranderingen in inkomen of huishoudens grootte is dit mogelijk niet meer het geval. Met 3B Wonen is afgesproken dat het moment waarop de huurder een verzoek tot huurverlaging heeft gedaan bepalend is. Vond deze plaats voor de eerstvolgende huurverhoging (bijvoorbeeld in de maand april), dan hoeft de huurder geen verzoek in te dienen voor huurbevriezing, maar wordt de huur niet verhoogd.

Wat gebeurt er als een huurder vergeet specifiek maatwerk aan te vragen?
Vergeet de huurder specifiek maatwerk aan te vragen, dan krijgt de woning per 1 juli de door 3B Wonen voorgestelde reguliere huurverhoging.

Hoe kan een huurder specifiek maatwerk aanvragen?
De huurder beoordeelt zelf volgens onderstaande tabel (huishoudgrootte, inkomen, huurgrens) wat het belastbaar inkomen is van het huishouden hij/zij kijkt in onderstaande tabel bij huishoudgrootte en de huidige huur en beoordeelt of de situatie al een half jaar zo is. Als er een vermoeden is van te duur wonen doet hij /zij een verzoek aan 3B Wonen voor specifiek maatwerk. 3B Wonen informeert de huurder of ze in aanmerking komt. Bij de aanvraag moeten documenten worden meegestuurd waaruit blijkt:

  • welke personen op het adres zijn ingeschreven (bijvoorbeeld via uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP));
  • welk inkomen alle bewoners ouder dan 18 jaar op het adres hebben (Formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst en recente salarisstroken dan wel uitkeringsgegevens).

Kan een ZZP-er ook specifiek maatwerk aanvragen?
In principe wel. De inkomensgegevens van een ZZP-er zijn minder makkelijk objectief vast te stellen. Daarom is logisch dat 3B Wonen bij een aanvraag uitgaat van de voorlopige of definitieve inkomensverklaring via de Belastingdienst.

Tabel huishoudgrootte, inkomen en huurgrens

Onderstaande tekst en cijfers zijn onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verleend worden.

 

Huurprijs

  Huishoudinkomen Huur
1 persoon ≤ € 15.500 € 619,01- € 737,14 b bevriezing
1 persoon ≤ € 15.500 Boven € 737,14 v verlaging
1 persoon > € 15.500 en ≤ € 27.000 Boven € 737,14 b bevriezing
2 persoons ≤ € 26.500 € 619,01- € 737,14 b bevriezing
2 persoons ≤ € 26.500 Boven € 737,14 v verlaging
2 persoons > € 26.500 en ≤ € 37.000 Boven € 737,14 b bevriezing
3 persoons < €33.500 € 663,40 – € 737,14 b bevriezing
3 persoons ≤ € 33.500 Boven € 737,14 v verlaging
3 persoons > € 33.500 en ≤ € 43.500 Boven € 737,14 b bevriezing
Posted in: Nieuws.
Last Modified: april 13, 2020