Hoogleraar kraakt Rotterdams beleid sociale huurwoningen: ‘De gemeente heeft nul zeggenschap’

Rotterdam rekent ten onrechte te veel woningen tot haar sociale woningvoorraad, stelt hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft in het tv-programma De Monitor. Volgens Boelhouwer telt Rotterdam koopwoningen tot 140.000 euro mee én huurwoningen die op het punt staan geliberaliseerd te worden.

Hiermee schetst de stad een rooskleurig beeld over de sociale woningen, vindt Boelhouwer. Ook elders in het land heersen grote zorgen over wat door critici ‘de sloop van de sociale huursector’ wordt genoemd. Sinds 2013 telt Nederland bijna 100.000 huizen in de gereguleerde sector minder. De wachtlijsten nemen daardoor toe en meer mensen vallen buiten de boot.

Het aantal huizen dat wordt gesloopt of verkocht ligt namelijk gedurende enkele jaren opgeteld hoger dan dat er bij komen (nieuwbouw en aankoop). Daarnaast wordt een deel van de voorraad door corporaties geliberaliseerd. Dat wil zeggen dat de huur bij aanvang van bewoning boven de sociale huurgrens van 735 euro uitkomt, waardoor de bewoners bijvoorbeeld geen recht meer hebben op huursubsidie.

Ruimte maken
In Rotterdam wordt de zogenoemde gentrificatie (het opwaarderen van wijken door sloop van betaalbare woningen in ruil voor duurdere huizen) al een tijdje bekritiseerd. Dit gebeurde bijvoorbeeld in de Tweebosbuurt en de Wielewaal in Rotterdam-Zuid. In de nieuwbouwplannen van Rotterdam is er ruimte voor 20 procent sociale huur, 30 procent is bestemd voor de middeninkomens. En de helft van de nieuwbouw is bestemd voor duurdere huizen.

Volgens hoogleraar housing systems Peter Boelhouwer telt Rotterdam niet alleen sociale huurwoningen van woningcorporaties tot haar sociale voorraad maar ook particuliere huurwoningen tot de huurliberalisatiegrens van 710 euro per maand (prijspeil 2018) en koopwoningen met een WOZ-waarde tot 140.000 euro. (Voor nieuwbouwkoopwoningen is dit onlangs verhoogd naar 220.000 euro).

Koopwoningen
,,De gemeente heeft geen enkele zeggenschap over deze woningen’’, zegt Boelhouwer tegen De Monitor. Dat Rotterdam goedkope koopwoningen meeneemt in de berekening van haar sociale voorraad, vindt hij opmerkelijk. Den Haag en Utrecht doen dat bijvoorbeeld niet. Door de stijging van de WOZ-waarden worden deze woningen onbereikbaar, met name voor inkomens onder de 38.000 euro, stelt Boelhouwer. ,,Door deze woningen mee te rekenen, probeert Rotterdam een rooskleurig beeld te schetsen.”

De woordvoerder van wethouder Kurvers laat weten dat Rotterdam de goedkope woningen meetelt, vanuit de gedachte dat deze betaalbaar zijn voor de lagere inkomens. ,,De invloed van de gemeente op de omvang van het particuliere deel van de sociale voorraad is inderdaad beperkt. Daarom wordt de omvang van de sociale voorraad goed gemonitord door een extern bureau.”

Over het effect dat huurprijzen stijgen door een toename van de WOZ-waarden, zegt de woordvoerder: ,,De WOZ-waarden zijn in Amsterdam dubbel zo hoog als in Rotterdam. Het effect ervan op het puntenstelsel is daardoor in Amsterdam veel extremer dan in Rotterdam. In Amsterdam is het aannemelijk dat veel meer particuliere huurwoningen worden geliberaliseerd. In Rotterdam zal dit zich ook voordoen, maar waarschijnlijk veel gematigder. We volgen deze ontwikkeling verder op.”

Bron: AD

 

Posted in: Nieuws.
Last Modified: maart 6, 2020