Het hoger beroep van de belastingdienst tegen een huurder over het betalen van schadevergoeding in verband met extra huurverhogingen (“gluurverhogingen”) dient op 8 april.

De belastingdienst verstrekte inkomensgegevens van huurders van verhuurders, terwijl dit van 2013 tot en met april 2016 helemaal niet mocht. Huurders met een bescheiden middeninkomen kregen op basis van deze inkomensgegevens een extra huurverhoging. Dit gebeurde al vanaf een bruto jaarinkomen van € 33.600,–

Eerder oordeelde de rechtbank dat de belastingdienst schade moet vergoeden, omdat zonder het onrechtmatig verstrekken van inkomensgegevens geen extra huurverhoging had kunnen plaatsvinden.

De huurder heeft dus financieel schade geleden doordat de belastingdienst zich niet aan de wet hield.
Dat betekent dat andere huurders die in deze periode een extra huurverhoging hebben gehad, ook een schadevergoeding van de belastingdienst kunnen eisen. Huurders kunnen dat doen met een modelbrief en een rekentool op de website van de woonbond.
Hoewel de belastingdienst heeft laten weten geen schade te vergoeden tot er een uitspraak is in het hoger beroep, is het verstandig wel alvast een claim in te dienen.

De zaak van de huurder wordt gesteund door het juridisch fonds van de woonbond.
Uitspraak verwacht 20 mei 2019.

Bron: Woonbond

 

Posted in: Nieuws.
Last Modified: maart 29, 2019