Einde fusieonderzoek Onze Woning en 3B Wonen

Sinds oktober 2018 onderzoeken Bouwvereniging Onze Woning en 3B Wonen de eventuele meerwaarde, mogelijkheden en risico’s van een fusie van de beide woningcorporaties.

Na grondig onderzoek sluiten Onze Woning en 3B Wonen het fusieonderzoek af met het gezamenlijke besluit om geen verdere stappen te zetten. De fusie levert onvoldoende volkshuisvestelijke meerwaarde op omdat de afzonderlijke werkgebieden alle aandacht, prioriteit en middelen vragen. Dat heeft tot gevolg dat er geen eensluidend positief fusievoorstel uit het onderzoek volgt.

Onze Woning en 3B Wonen zijn op basis van het uitgevoerde onderzoek in gezamenlijkheid tot dit afgewogen besluit gekomen.

Bron: 3B Wonen

Posted in: Nieuws.
Last Modified: mei 23, 2019