Algemene Najaar ledenvergadering maandag 12 december 2022

(beknopte weergave)

In de gezellige ambiance van de Stander te Bergschenhoek vond op maandagavond 12 december de algemene ledenvergadering ( Najaar ) plaats. Heel wat leden hadden de kou getrotseerd om deze avond hier bij aanwezig te zijn. Na de opening door de waarnemend voorzitter nam Suzanne Schuitenmaker het woord om de leden bij te praten over de periode na 4 juli 2022 m.b.t. vorming nieuw bestuur. In een PowerPoint nam ze hen mee in dit proces, waar de woonbond vanaf dag één als adviseur bij betrokken was. Dit om alles volgens de juiste wettelijke regelgeving te laten verlopen zodat vanaf 31/8 het nieuw gevormde bestuur de belangen van de leden kon behartigen. Aansluitend hierop werden de vier voorgedragen bestuursleden benoemd door de vergadering.

Na het applaus, die niet alleen gold voor de benoemde bestuursleden, maar ook als dank voor het vele werk wat verzet was om in een recordtijd een nieuw bestuur te vormen, ging de vergadering verder met het vervolgen van de agenda;

  • Goedkeuren verslag ALV 2021 Najaar,
  • Goedkeuren begroting 2023
  • Kiezen leden Kascommissie,
  • Vaststellen contributie 2023,
  • Rondvraag

Veel leden maakten gebruik van de Rondvraag, die grotendeels ging over woonbeleving, onderhoud woningen (positief/negatief) door 3B Wonen, en wonen als huurder in een VVE constructie.

Na de pauze die door de leden werd gebruikt om gezellig bij te praten, werd de avond vervolgd door elkaars kennis te meten doormiddel van een PUB quiz met 100 vragen, onderverdeeld in verschillende categorieën te weten:

Ken uw dorp, Wat voor rechten/plichten heeft u als huurder, Vaderlandse geschiedenis etc. Na heel veel kreunen en zuchten bleek aan het einde van de quiz, die meerdere keren werd onderbroken voor het nuttige van een bitterbal en een drankje, dat de kennis van de leden hoog bleek te zijn. Het tellen van de punten werd hierdoor spannend, wie zou de winnaar van deze avond worden? Na een hele sinecure telling met nipten verschillen werden de winnaars bekend.

De prijzen, 3 kerstpakketten met daarin naast bonbons, waardebonnen van €50, €25 en €10, werden aan de drie toppers overhandigd. De “verliezers” kregen als troostprijs een waardebon van Bakker Ammerlaan die de “pijn” deed verzachten.

Rond de klok van 22.00 uur ging een ieder huiswaarts waarbij opmerkingen werden geuit richting het bestuur

Wat was het weer ouderwets gezellig.

– Ik kijk nu al uit naar de volgende ledenvergadering.

– Doen we de volgende keer weer een PUB quiz?

Bestuur HVLL

 

Posted in: Nieuws.
Last Modified: december 19, 2022