3B Wonen en HVLL organiseerden op maandag 27 mei  een dialoog met politiek en ontwikkelaars. De vraag die centraal stond, was: Hoe zorgen we er met elkaar voor dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar komen?

Versnellen een noodzaak
Meer vraag, minder aanbod. Over de noodzaak de geplande sociale woningbouw te versnellen waren aanwezigen het roerend eens.

Ontwikkelingen in de woningmarkt
Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, nam de aanwezigen mee in de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt. De bevolking groeit harder dan in verschillende prognoses is voorzien. Tot 2040 komen er in Nederland 700.000 tot 1,6 miljoen huishoudens bij. Daarnaast komen er steeds meer 1- en 2-persoonshuishoudens. Een groot deel van die groep zal een beroep moeten doen op een sociale huurwoning.

Kengetallen lokaal
Hanneke Vliet Vlieland, directeur van 3B Wonen en Frans Schwiebbe, adviseur klant bij 3B Wonen, presenteerden de lokale kengetallen. Het aantal actief woningzoekenden neemt sterk toe. Het aanbod van sociale huurwoningen neemt juist af. De druk op de sociale woningmarkt neemt daardoor toe. Doorstroming in de sociale woningvoorraad is belangrijk om beweging op gang te krijgen. ‘De doorstroommakelaar van 3B Wonen is een succes en heeft vorig jaar voor 23 extra verhuisbewegingen gezorgd’, aldus Hanneke Vliet Vlieland. ‘En bij nieuwbouw bekijken we per project of we een deel van de woningen met voorrang kunnen toewijzen aan zittende huurders. Bij de Notaris Kruytstraat bijvoorbeeld, hebben we een deel van de woningen toegewezen aan ouderen die in de buurt wonen.’

Zoeken naar oplossingen
Een panel van drie bestaande uit wethouder Kathy Arends, directeur van 3B Wonen, Hanneke Vliet Vlieland en bestuurslid van de Huurdersvereniging Lansingerland, Ger Jansen, kreeg een aantal stellingen voorgelegd. Daarna gingen de aanwezigen in gesprek over de mogelijkheden de bouw te versnellen.

Kathy Arends benadrukte het belang om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Hiervoor moet wel duidelijk zijn wat de vraag precies is. De Huurdersvereniging benadrukte de vraag naar kleinere (beneden)woningen met een tuintje voor senioren. Aanwezigen waren het erover eens dat er ook voor jongeren die hier opgroeien en graag willen blijven, aanbod moet zijn. Tijdens de dialoog kwamen ook nieuwe concepten voorbij die in een vraag voorzien.

Focus op versnellen
Het bod 1020 sociale huurwoningen toe te voegen tot 2030 wordt door zowel gemeente als 3B Wonen gedragen. Waarbij Hanneke Vliet Vlieland nog wel toevoegde ‘Mag het ietsje meer zijn? Ja graag! Maar laten vooral eerst zorgen dat we deze opgave ook echt realiseren. Dat is al een uitdaging op zich.’ Gemeente en 3B Wonen zijn eensgezind: Waar we de focus op moeten leggen is het versnellen van de uitvoering. Hoe krijgen we dat voor elkaar? De locaties waar sociale nieuwbouw komt, zijn bekend. Welke partijen zijn aan zet om snel aan de slag te kunnen? De aanwezige raadsleden stelden voor per locatie te benoemen welke factoren zorgen voor ‘stroperigheid’. Een ‘bouwregisseur’ zou dit in beeld kunnen brengen. Vanuit het rijk en de provincie zijn hiervoor zelfs subsidiepotjes. De gemeente kreeg verder de tip plannen niet te blijven aanpassen. Ga over tot uitvoering als er een plan ligt waar goed over is nagedacht.

3B Wonen heeft een uitgebreid programma om de bestaande woningen te verduurzamen. Is er daarnaast voldoende investeringsruimte om de nieuwbouw die al gepland is te realiseren? Deze vraag werd door 3B Wonen met een volmondig ‘ja’ beantwoord.

Duidelijk werd ook dat de opgave die er ligt breder is dan alleen sociale woningbouw. Het zou goed zijn wanneer er meer woningen komen met een huurprijs tussen de €720,- en € 850,-. Ook dit zal de doorstroming bevorderen.

Nieuwe concepten
Het merendeel van de aanwezigen vond dat we ook moeten kijken naar nieuwe concepten om de woningnood aan te pakken. Bijvoorbeeld alternatieve woonvormen voor ouderen, zoals een Knarrenhof, tijdelijke huisvesting of hoogbouw rond Bleizo. Er zijn genoeg mensen die graag dicht bij het openbaar vervoer wonen. Vanuit de zaal werd voorgesteld volgend jaar weer deze bijeenkomst te houden. ‘Dat gaan we zeker doen!’ aldus Hanneke Vliet Vlieland.

Bron: 3B Wonen

 

Posted in: Nieuws.
Last Modified: mei 30, 2019