De meest bijzondere vereniging van Lansingerland bestaat 20 jaar. De woning die gehuurd wordt bij 3B Wonen is wat de leden van Huurdersvereniging Lansingerland verbindt.

Jaarlijks is de vereniging bezig om de woon- en huurlasten van de huurders zo laag mogelijk te houden. ”We hebben ook overleg over het onderhoud en de reparatieverzoeken van de huurwoningen. Daarnaast is er tevens overleg met 3B Wonen over sloop en nieuwbouw, renovatie, energieverbruik en ‘nul op de meter’ woningen,” vertelt voorzitter Ger Jansen. “Samenvattend; het behartigen van de belangen van de huurder.”

Overleg
De overlegvergaderingen met 3B Wonen zijn open en constructief. “Mede door overleg met ons heeft 3B Wonen bijvoorbeeld een ruimere inhoud gegeven aan het wettelijk vastgelegde format van het sociaalstatuut en sociaalplan. Dat wordt nu gebruikt bij de sloop van de woningen in Berkel en Rodenrijs. Wat voor de betreffende huurders de verhuizing een stuk aangenamer maakt.”

Sinds de nieuwe Woningwet van 2015 van kracht is de Huurdersvereniging een gelijkwaardige partij geworden bij de gesprekken met de gemeente en 3B Wonen. Deze gesprekken tussen de partijen worden uiteindelijk bekrachtigd in de Prestatieafspraken. Hierin wordt onder andere vastgelegd wat de doelstellingen zijn met betrekking tot nieuwbouw / duurzaamheid / leefbaarheid en wijkgericht werken, hierbij denkend aan de doelgroepen.

“Door het gezamenlijk maken van deze Prestatieafspraken hebben we naast de al goede relatie met 3B Wonen, deze nu ook opgebouwd met de gemeente Lansingerland en de lokale politiek. Trots zijn wij dat het gelukt is samen met 3B Wonen een regeling te treffen voor wat we noemen, ‘emptynesters’.

Dit zijn mensen van wie de kinderen het huis uit zijn, of die alleen overblijven in een te grote eengezinswoning. De eerste jaren gaat dit prima, maar met het vorderen van de leeftijd wil men steeds vaker een gelijkvloerse woning hebben. De huur is echter vaak hoger dan de huur van de huidige woning, wat dan de voornaamste reden is om in de eengezinswoning te blijven wonen. Door deze regeling bestaat nu een mogelijkheid – als de huurder aan de regels voldoet – tot het horizontaal (gelijke huur) verhuizen exclusief de servicekosten. 3B Wonen heeft hiervoor speciaal een ‘doorstroom makelaar’ aangesteld. De laatste tijd is er meer vraag naar deze mogelijkheid, maar helaas zijn hiervoor nu onvoldoende woningen beschikbaar. Daarom bepleiten wij om voor deze doelgroep meer woningen te bouwen.”

Doelgroepen
Huurdersvereniging Lansingerland zet zich ook in voor de jongere doelgroep die grote moeite heeft om passende en betaalbare woningen te vinden in Lansingerland. Ger Jansen vervolgt: “Verontrust zijn wij over de groep scheefwoners – in onze ogen een ‘scheldnaam’, die het kabinet heeft gegeven aan huurders die niet passend wonen ten aanzien van hun inkomen. Men heeft het dan vooral over goedkoop scheefwonen. Dit zijn huurders die teveel verdienen en in een ‘te goedkope’ huurwoning wonen. Een paar jaar geleden bedroeg dat nog 20%, maar met de nieuwe Woningwet, waarin Passend Toewijzen wordt toegepast door de verhuurders, is dit percentage gezakt en volgens de cijfers van het CBS zakt dit verder naar beneden. Onze verontrusting zit hem vooral in het dure scheefwonen. Dit zijn huurders die een laag inkomen hebben en die in een te dure huurwoning wonen. Voor Lansingerland is dit percentage nu ca. 21% en stijgt nog steeds. Als gevolg hiervan stijgt het percentage huurders met betalingsproblemen.”

Bron: Heraut week 44

 

Posted in: Nieuws.
Last Modified: oktober 31, 2020