Articles Written By: hvll

Kom naar de Woonopstand

Kom naar de Woonopstand

Zondag 17 oktober is de grote landelijke demonstratie tegen het huidige woonbeleid en voor het recht op betaalbaar wonen. Het programma start om 14:00 uur in het Afrikaanderpark in Rotterdam. Doe mee!

Je kunt bij een ontmoetingspunt van de Woonbond aansluiten. Vanaf 13:00 uur staan we tegenover het Gemaal op Zuid (Pretorialaan 141)(externe link). Met een duidelijk herkenbare Woonbondvlag. Hier kun je actiemateriaal (zoals borden) ophalen en mensen ontmoeten om samen mee te lopen.

Voldoende en betaalbare woningen

Het recht op een betaalbare woning voor iedereen staat centraal in de demonstratie. Het is de tweede landelijke demonstratie tegen het huidige woonbeleid. In Amsterdam kwamen eerder al 15.000 mensen in actie. De demonstratie start symbolisch in de Tweebosbuurt, waar veel sociale huurders hun woning uitgeprocedeerd zijn zodat de sociale huurwoningen kunnen worden gesloopt.

Meer acties voor betaalbaar wonen

De Woonbond werkt samen met tal van organisaties aan de demonstratie (de ‘Woonopstand’) in Rotterdam. De acties verspreiden zich inmiddels als een olievlek  over het land. Er zijn al acties aangekondigd in Den Haag en Groningen. En er zullen in nog meer steden acties volgen.

Bron: Woonbond

Verhuurder mag geen administratiekosten of sleutelgeld in rekening brengen

Op 16 juli 2021 heeft de Hoge Raad bevestigd dat administratiekosten of contractkosten alleen in bijzondere omstandigheden gevraagd kunnen worden.

In de gevallen dat de door de verhuurder te leveren dienst voornamelijk het belang van de verhuurder dient of als de dienst reeds hoort tot de normale werkzaamheden van een verhuurder, zal er sprake zijn van een ‘onredelijk voordeel’. Zelfs een bedrag van enkele tientjes kan onredelijk zijn. Dit geldt ook voor corporaties.

De Hoge Raad legt in deze uitspraak uit hoe de wettelijke bepaling moet worden uitgelegd.

Extra eenmalige diensten
Eerst moet gekeken worden of de bedongen prestatie uitsluitend of voornamelijk het belang van de huurder dient. Als dat niet zo is,  dan kan pas de omvang van het voordeel voor de huurder en de kosten worden afgewogen. Een verhuurder mag bij het aangaan van de huur dus alleen kosten in rekening brengen voor extra eenmalige diensten die niet onder de normale werkzaamheden van een verhuurder horen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een naamplaatje.

Achtergrond
De wet kent al jaren in art. 7:264 lid 1 BW een bepaling die het verhuurders verbiedt om kosten in rekening te brengen, als daar niet of nauwelijks een tegenprestatie vanuit de verhuurder tegenover staat. Doet de verhuurder dat toch, dan is deze bepaling nietig (niet geldig) en kan de huurder het geld terugvragen.

De achtergrond bij deze bepaling is dat een huurder voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst – zeker in de huidige overspannen woningmarkt– in een zeer zwakke positie staat. Het komt dan ook geregeld voor dat verhuurders soms honderden euro’s in rekening brengen onder de noemers ‘administratiekosten’, ‘contractkosten’ of ‘sleutelgeld’. Wat de huurder daar precies voor terugkrijgt is vaak nog maar zeer de vraag.

Bron: Aedes dossier huurbeleid en betaalbaarheid

Woonvisie 2021-2025 vastgesteld

Op 15 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2021-2025 Een plek voor iedereen vastgesteld.

De Woonvisie maakt duidelijk dat de gemeente de komende jaren flink meer betaalbare woningen gaat bouwen. Tot 2040 gaat het over 11.000 woningen, waarvan 2.700 sociale huurwoningen en 2.090 midden-huur/koop. Daarnaast zet de gemeente in op meer gelijkvloerse woningen en is er aandacht voor bijzondere doelgroepen. De HVLL is tijdens het vormgeven van de woonvisie betrokken geweest en onze bijdrage was welkom. Dankzij onze inzet staat de rol van de HVLL en huurders helder omschreven en heeft onze stem ook bijgedragen aan de nieuwe koers ten aanzien van betaalbare en gelijkvloerse woningbouw.

De Woonvisie is de basis voor de Prestatieafspraken die we de komende tijd weer samen met 3B Wonen en de Gemeente gaan vormgeven.

Door te klikken op onderstaande link kunt u de Woonvisie openen.
Woonvisie-Lansingerland-2021-2025

Het bestuur
Huurdersvereniging Lansingerland.

 

 

Deelnemers dagbesteding Het Hoekpunt zetten de bloemetjes buiten

De deelnemers van dagbesteding Het Hoekpunt, stichting Sprank in Bergschenhoek zetten de Bloemetjes buiten. Mogelijk gemaakt door Huurdersvereniging Lansingerland.

Bewoners hebben over het algemeen veel plannen en idealen, het ene kan uitgewerkt worden, bij andere blijven het idealen.
Met een ruggensteun van de HVLL zijn de meeste zaken die bewoners bedenken uit te voeren.
Wat is het dan mooi als plannen voortkomende uit idealen op een moment “uitgewerkt” worden en zo als cadeau kunnen dienen voor hen en andere bewoners.

De Lantaarnplantenbakken, destijds een ideaal van de bewoners in de Rivierenstraat, bleek na een aantal jaren liefdevol te zijn onderhouden nu een last te worden
De Huurdersvereniging Lansingerland heeft op hun verzoek deze plantenbakken weggehaald en er een nieuwe bestemming voor gezocht.

Dit is Het Hoekpunt geworden in Bergschenhoek.

Begin augustus ben ik, als wijkgericht bestuurslid , “wezen buurten” bij de deelnemers van deze locatie van Stichting Sprank en heb ik de goed gevulde bloembakken mogen bewonderen.
Na haast alle bewoners te hebben gesproken, ben ik met één van hen (Caroline) en een begeleidster, even rustig buiten gaan zitten om te horen hoe zij het ophangen van deze bakken heeft ervaren.

Caroline; We hebben de bakken opgehangen, opgehangen met NL DOET,  begeleidster vult aan 29 mei 2021.

Caroline knikt heftig is het hiermee eens. Er waren heel veel mensen die ons toen gingen helpen, ze hebben zelfs onkruid uit de tegels gehaald, en de hoge haag kort en smal gemaakt.

De begeleidster knikt instemmen en zegt dat de dag mede een succes is geworden door de inzet van de vele vrijwilligers.

Caroline verteld enthousiast verder over een stempelkaart – en het doen van heel veel spelletjes. Aan haar manier van bewegen en ook hoe ze zich uit, zie je de herbeleving van deze dag.

En we hadden hapjes als eten, heel heel veel/boel.

Via  Facebook, zo laat de begeleidster weten, HEEL LANSINGERLAND HELPT, hebben we een geweldige lunch kunnen organiseren.

Naast dit gebeuren was het gezamenlijk een hapje mee-eten een groot succes waarbij ook wethouder Kathy Arends even aanschoof.

Bianca van Buren,
Bestuurslid HVLL, wijkgericht werken.

Zomer

 

 

Wij wensen iedereen een fantastische zomer toe.

 

 

 

Namens het bestuur Huurdersvereniging Lansingerland,

Irene van Vliet,
secretaris.

Zonneschermen in de servicekosten

Onderstaande komt uit de folder servicekosten van 3B Wonen.

Huurders met een zonnescherm dat via 3B Wonen is aangebracht en wordt onderhouden, betalen maandelijks een bepaald bedrag aan servicekosten voor ‘zonnescherm’. Als uw zonwering administratief is afgeschreven, wordt er contact opgenomen met u. U heeft dan twee keuzes:
1. De zonwering blijft hangen. De servicekosten ‘zonnescherm’ worden niet meer in rekening gebracht. Onderhoud van de zonwering is de verantwoordelijkheid van de huurder (inclusief kosten).
2. De zonwering wordt kosteloos weggehaald door 3B Wonen. Er komt geen nieuwe zonwering voor terug. De servicekosten Zonnescherm worden niet meer in rekening gebracht. Als u nieuwe zonwering wilt, kunt u een ZAV aanvragen. Als u toestemming krijgt, ontvangt u de voorwaarden voor de vorm- en kleurstelling van de zonwering
.

In 2015 is er betreffende afschrijving zonneschermen een uitspraak geweest van de rechtbank Rotterdam die 3B Wonen in het gelijk stelde betreffende bovenstaande.

Vanwege deze uitspraak kan de huurdersvereniging  hierin voor u weinig betekenen, Wel hebben wij het verzoek bij 3B Wonen neergelegd, als u besloten heeft de schermen te laten verwijderen, dat dit pas na deze zomer gaat gebeuren.

Dat houdt dus in dat u voor de keuze staat wat u wilt doen: behouden tot het niet meer kan, of toch maar laten verwijderen door 3B Wonen. Deze beslissing zult u echter zelf moeten maken. Daar kunnen we u niet mee helpen.

Namens het bestuur Huurders vereniging Lansingerland

Ger Jansen

 

Meer huurders hebben recht op huurtoeslag

Meer huurders hebben recht op huurtoeslag, maar niet iedereen weet dit

De Belastingdienst roept huurders op om te kijken of ze in aanmerking komen voor huurtoeslag. Sinds 1 januari 2020 zijn door een wetswijziging de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag vervallen. Omdat niet iedereen hiervan op de hoogte is, lopen huurders hierdoor soms huurtoeslag mis.

Heeft u nog geen huurtoeslag aangevraagd over 2020? Kijk dan op toeslagen.nl/huurtoeslag of u er recht op heeft. Huurtoeslag over 2020 kunt u vóór 1 september 2021 nog aanvragen.

Huurtoeslag
Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten. Tot en met 2019 golden er harde inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Hierdoor kon uw recht op huurtoeslag in één keer vervallen als u een paar euro extra ging verdienen. Vanaf 1 januari 2020 bestaan die harde inkomensgrenzen niet meer. Als uw inkomen stijgt, krijgt u minder huurtoeslag. Maar het is niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling helemaal wegvalt. Dit zorgt voor meer zekerheid bij huurders. Belangrijk, want onzekerheden zijn er in deze tijden al genoeg.

Bron: 3B Wonen

 

Even voorstellen

Beste leden van de Huurdersvereniging Lansingerland,

Mijn naam is Bianca van Duinen en sinds medio mei 2020 lid van het bestuur. Eerst als aspirant bestuurslid en vanaf januari 2021 als algemeen bestuurslid wijkgericht werken. Ik heb geen ervaring in het bestuurswerk en ben er bij toeval ingerold. Toch zijn er wel overeenkomsten.

In mijn werkzame leven was ik gegroeid in de verpleging van leerling tot leidinggevende en mijn laatste werk was op de afdeling chirurgie/orthopedie van het Havenziekenhuis in Rotterdam. Dus ervaring in groepsprocessen en vergaderen had ik wel, ook ben ik met veel diverse mensen van afkomst, leeftijd, opleiding etc. betrokken geweest.

Er was echter wel iets wat me tegenstond en dat was het meekomen in de steeds meer digitale processen in de zorg maar ook hier bij de Huurdersvereniging Lansingerland. Dat heeft er gelukkig niet toe geleid mij daarop af te rekenen bij de Huurdersvereniging.

Want wat hebben ze hier een geduld gehad met mij wat betreft het digitale proces.

Ook waren er zaken waar ik nog nooit van gehoord had :

  • Prestatieafspraken
  • Woonvisie
  • Huurbeleid
  • Klantvisie en nog vele andere zaken waarmee ik niet bekend was.

Wat was het een moeilijke start ook door de Corona. Op kantoor vergaderen kon natuurlijk niet dus het werd vergaderen via Teams, maar dat niet alleen ook was het heel lastig om termen en afkortingen te begrijpen. Ook diverse Webinars gevolgd u begrijpt dat dit alles bij elkaar best een uitdaging was.

Maar het bestuur sleepte me erdoor heen en ik ging het leuk vinden. Net voor de Corona heb ik nog even kunnen proeven wat veldwerk bij de Huurdervereniging Lansingerland inhield.

We hebben flyers rondgebracht in de complexen van 3B Wonen en soms een praatje met huurders gemaakt. Dan krijg je een heel goede indruk wat er zoal speelt bij de huurders.

En nu gaat de wereld weer langzaam open en liggen er nieuwe uitdagingen. Voor mij persoonlijk bij de Huurdersvereniging ga ik eindelijk de personen real live meemaken en hoop vele leden ook te gaan zien.

Hou de site en berichtgeving dus goed in de gaten want de Huurdersvereniging Lansingerland zit niet stil.

Graag tot ziens!!!!!!

Bianca van Duinen, bestuurslid wijkgericht werken.

Samen voor een nette omgeving

Oogje in het zeil
Bewonerskrachten zijn de ogen en oren in de wijk voor de Maastrichtse woningcorporatie Servatius en nu ook voor Woonpunt. Ze helpen de omgeving schoon en veilig te houden. De nieuwe bewonerskrachten van Woonpunt  maken kennis met ervaren krachten van woningcorporatie Servatius. In een training van een jaar leren nieuwe teams waar ze op moeten letten en hoe ze het beste hun buurtgenoten kunnen benaderen.

Twee keer per week lopen ze een rondje van anderhalf uur door hun wijk, maken een praatje en spreken bewoners aan. En af en toe organiseren ze een buurtactiviteit zoals een opschoonactie of een buitenspeeldag. Tijdens hun rondes melden ze in een appgroep aan de corporatie wat ze opvalt: kapotte verlichting, vuilnis op straat, een dichtgegroeide brandgang.

Hun meldingen worden snel opgevolgd door de corporatie, handhaving en de gemeente. Belangrijk voor de vertrouwensbasis van de bewonerskrachten in hun buurt. Servatius werkt sinds 2013 met dit concept en merkt het positieve effect als bewoners op deze manier zelf hun steentje bijdragen aan de leefbaarheid in hun eigen buurt.

Bron: Aedes Magazine